Market Dialogues

Contracting Authority / Name Start Date End date
Aalborg Kommune
Innovative Forflytninger - hjælpemidler til bevægelse 27-08-2013 28-10-2013
Markedsdialog for udbud af mikromobilitet i Aalborg Kommune NB: This market dialogue is also available in English 07-11-2022 28-11-2022
Markedsdialog i forbindelse med kommende udbud af rammeaftale vedr. levering og montering af gardiner og indvendig solafskærmning til Aalborg Kommune 14-02-2022 11-03-2022
Markedsdialog vedr. kommende udbud af Tjenesteydelser og produkter, der er nødvendige for Offentlige bisættelser og begravelser 21-03-2022 29-04-2022
Markedsdialog vedr. kommende udbud på: Liggende patienttransport af ikke behandlingskrævende borgere og Forflytninger af borgere ved fald i eget hjem. 04-04-2022 18-05-2022
Saxogadeforbindelsen-Aalborg: Tunnel under bane i sporspærring - Markedsdialog 12-05-2023 30-06-2023
Udkast til udbudsmateriale - foreløbige resultater fra markedsdialogen vedr. udbud på levering af mad fra madservice Aalborg 02-01-2024 12-01-2024
Aarhus Kommune
Donation af værnemidler - modtagere søges 10-07-2023 20-07-2023
Høring af udbudsmateriale forud for udbud af El-kørestole og El-scootere 05-12-2023 18-12-2023
Høring af udbudsmateriale forud for udbud af inkontinensbleer og fikseringsbukser 06-12-2022 06-01-2023
Høring af udbudsmateriale forud for udbud af Manuelle kørestole 15-04-2024 26-04-2024
Høring af udbudsmateriale forud for udbud af senge med ind- og udstigningsfunktion i siden og indstillelige plejesenge med lav liggefladehøjde over gulv 06-03-2023 20-03-2023
Høring af udbudsmateriale forud for udbud af sideværts sammenklappelige rollatorer og standard rollatorer 15-12-2023 08-01-2024
Høring af udbudsmateriale forud for udbud af stationære personløftere og løftesejl til stationære- og mobile personløftere 29-08-2023 12-09-2023
Høring af udbudsmateriale vedr. brystproteser 08-04-2024 23-04-2024
Høring af udbudsmateriale vedr. daglige bankforretninger og finansielle tjenesteydelser 15-05-2024 29-05-2024
Høring af udbudsmateriale vedr. ernæringspræparater og remedier til KomUdbud 20-04-2023 04-05-2023
Høring af udbudsmateriale vedr. Kompressionshjælpemidler 18-09-2023 02-10-2023
Høring af udbudsmateriale vedr. ortoser 21-11-2022 15-12-2022
Høring af udbudsmateriale vedr. økologisk frisk frugt og grønt til større køkkener samt frisk økologisk frugt i abonnement (frugtkasser) 13-06-2024 04-07-2024
Høring forud for udbud vedr. drift af grønne områder – Aarhus Kommune 27-09-2023 10-10-2023
Høring forud for udbud vedrørende levering af elcykler 27-05-2024 12-06-2024
Høring om genudbud af driften af plejehjemmet Bøgeskovhus med tilhørende faciliteter 22-12-2023 01-04-2024
Høring Udbud af Drivmidler 13-02-2024 26-02-2024
Høring: kravspecifikationen 13 til Mellemkommunal refusion på beskæftigelsesområdet 2021 – 2022 25-08-2023 31-08-2023
Høring: 14 Mellemkommunal refusion på Sundhed og omsorgsområdet 2022 - 2023 25-08-2023 31-08-2023
Invitation til markedsdialog vedrørende indkøbsanalysesystem 02-10-2023 13-10-2023
Ballerup Kommune
Innovative løsninger til en dele-ordning for kommunens køretøjer 13-09-2013 07-10-2013
C. Hardam
Bygherrerådgivning på renovering/ombygning til Odense Teater 05-10-2023 14-11-2023
Fuldelektrisk Slamsuger/Kombispuler 16-05-2023 30-05-2023
Markedsdialog for indkøb af Polymerer til slamafvanding 06-02-2023 23-02-2023
Tømningsordning - Envafors 02-06-2023 16-06-2023
City Solutions Platform
Melbourne 03-05-2017 22-12-2017
Sydney 03-05-2017 22-12-2017
DSB
MARKEDSDIALOG - Vedligeholdelse af DSB egne kørestrømsanlæg 11-01-2023 08-02-2023
Esbjerg Kommune
Høring - Kropsbårne Hjælpemidler (ortoser, korsetter, bandager, mv.) 20-02-2024 21-03-2024
Høring - kørsel af handicappede børn og børn med særlige behov 03-06-2024 18-06-2024
Høring - vinduespolering 01-09-2023 15-09-2023
Høring af udbudsmateriale på skolemøbler til Esbjerg Kommune 19-10-2023 03-11-2023
Høring udbud af bleer til Esbjerg kommune 26-03-2024 16-04-2024
Udbud af koncessionsaftale på etablering og drift af ladestandere I Esbjerg Kommune 19-01-2024 05-02-2024
Udbud af koncessionsaftale på etablering og drift af ladestandere I Esbjerg Kommune (slettet) 19-01-2024 05-02-2024
Favrskov Kommune
Høring af udbudsmateriale på levering af frokostmåltider til daginstitutioner i Favrskov Kommune 11-06-2024 23-06-2024
Høring af udbudsmateriale på levering af kompressionsstrømper til Jysk Fællesindkøb 01-11-2023 22-11-2023
Høring vedr. udbud af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. i Favrskov Kommune 19-06-2024 03-07-2024
Fredensborg Kommune
Markedsdialog - Anskaffelse af nødkaldeanlæg og tilknyttede serviceydelser til pleje- og aktivitetscentre i Fredensborg Kommune 20-12-2022 20-01-2023
Fyns Almennyttige Boligselskab
Renoverering og modernisering af Højstrupparken 22-02-2018 09-03-2018
Fællesudbud Sjælland
Inkontinens- og børnebleer 11-12-2012 21-12-2012
Lyskilder 07-11-2012 23-11-2012
Udbudssystem 22-11-2012 19-12-2012
Halsnæs Kommune
Markedsdialog i forbindelse med kommende EU-udbud af rammeaftaler vedrørende levering af visiteret personfordring samt almindelig personbefordring 23-04-2024 12-05-2024
Markedshøring i forbindelse med offentligt EU-udbud af rammeaftaler vedrørende indkøb og levering af kaffe, te og relaterede produkter, samt indkøb, leje, service og levering af kaffemaskiner/-automater 14-02-2024 03-03-2024
Helsingør Kommune
Forpagtning af Caféen på Flynderupgård 04-12-2023 02-02-2024
Høring af udbudsmateriale vedrørende offentligt udbud af kontrakter vedrørende vask og leje af arbejdsbeklædning 18-04-2023 02-05-2023
Høring af udbudsmateriale vedrørende offentligt udbud af rammeaftale på vask af tøj og linned for visiterede borgere 19-06-2023 03-07-2023
Markedsdialog om materiale vedr. udbud af koncessionskontrakter på ladestandere 10-07-2023 11-08-2023
Ny udbuds- og indkøbspolitik Helsingør Kommune 2023 08-06-2023 25-08-2023
Stiforbindelse Møllebakken 31-07-2023 25-08-2023
Tag-etage byggeri og forpagtning af restaurant ved værftet i Helsingør Kommune 29-08-2022 12-09-2022
Totalrådgivning - Adgangsvej til Klostermosevej 102, 3000 Helsingør 31-07-2023 25-08-2023
Totalrådgivning - Cyklistløsning på Gl. Hellebækvej, 3000 Helsingør 31-07-2023 25-08-2023
Totalrådgivning - Udeareal, parkering og trafiksanering omkring Helsingør Stadion, 3000 Helsingør 31-07-2023 25-08-2023
Holbæk Kommune
Legetøj og institutionskøretøjer 11-04-2013 25-04-2013
Indkøbsfællesskabet HHO
Kontorvarer 09-07-2013 23-08-2013
K. Thomsen Udbudsrådgivning
Høring vedr. indkøb af hårde hvidevarer 09-02-2024 23-02-2024
Kolding Kommune
Høring af dokumenter forud for oprettelse af Leverandørliste på Legeplads 22-09-2022 03-10-2022
Høring af foreløbigt udbudsmateriale 19-10-2022 11-11-2022
Høring af foreløbigt udbudsmateriale 10-11-2023 24-11-2023
Høring af materiale til udendørs anlæggelser til Kolding Kommunes skoler 25-09-2023 16-10-2023
Høring af udbud af sundhedsfaglige vikarydelser til Kolding Kommune 06-12-2023 03-01-2024
Høring af udbudsmateriale 03-05-2023 01-06-2023
Høring af udbudsmateriale til kloak og slamsugningsydelser 09-09-2022 23-09-2022
Høring af udbudsmateriale til tolkeydelser 09-08-2022 28-08-2022
Markedsdialog vedr. kommende udbud af kaffe-/te løsning for Fællesindkøb KomUdbud 16-01-2023 25-01-2023
Kompetencecenter Sjælland ApS
Fremtidige kontorfaciliteter til Kalundborg Forsyning 19-02-2024 08-03-2024
Fældningskemikalier - KompetenceCenter Sjælland 13-01-2022 04-02-2022
Kemikalier til drikkevand og spildevand 12-09-2022 16-09-2022
Komplette nye pumpestationer, renovering og tilkøb af reservedele til eksisterende pumpestationer 24-04-2023 05-05-2023
Ledningsmateriale - Vand 22-02-2022 25-05-2022
Markedsdialog - nyttiggørelse/bortskaffelse af biogødning/spildevandsslam 03-05-2023 12-05-2023
Markedsdialog Forbrugsafregningssytem 01-02-2022 16-03-2023
Markedsdialog på indkøb og levering af brøndgods til tre KCS selskaber og fem andre forsyninger på Sjælland 11-09-2023 25-09-2023
Markedsdialog på Miljøanalyser til KCS og Lolland Forsyning 26-04-2024 08-05-2024
Markedsdialog vedrørende Tv-spuling og brøndinspektion - Kompetencecenter Sjælland 10-09-2021 01-10-2021
Minipumpestationer 09-09-2022 30-09-2022
Polymere til slamafvanding på renseanlæg for KompetenceCenter Sjælland; Guldborgsund forsyning og Lolland forsyning 06-07-2022 15-08-2022
Prærørsleverancer 03-03-2022 25-05-2022
Slamsugerspuling og pumpeeftersyn - KompetenceCenter Sjælland 10-09-2021 01-10-2021
Spildevandspumper, reservedele og tilkøb til spildevandspumper 06-12-2022 13-01-2023
Tømningsordning - Kalundborg Forsyning A/S 10-08-2021 14-09-2021
Varmeværk i Rørvig 13-09-2021 13-10-2021
KomUdbud
Beskæftigelsesmaterialer 04-04-2013 25-04-2013
Beskæftigelsesmaterialer - Tilbudslisten 09-08-2013 23-08-2013
Dialog omkring kommende udbud på grafiske ydelser 21-05-2013 07-06-2013
Spørgsmål til nuværende og potentielle KomUdbud leverandører via Comdia 08-03-2017 26-03-2017
Københavns kommune
Annoncering af leverandørmøde angående vækstanalyse for Københavns Kommune 30-10-2015 09-11-2015
Barnevogne, klapvogne, m tilbehør 25-01-2013 12-02-2013
Befordring 17-11-2014 07-01-2015
Elektroniske nøgler i hjemmeplejen 22-11-2016 01-12-2016
Erhvervsbeklædning, sportsbeklædning, sikkerhedssko/støvler og arbejdssko/støvler 26-02-2013 21-04-2013
Hobby- og beskæftigelsesmaterialer 19-01-2016 21-02-2016
Høring - udbud af tolkeydelser 14-12-2016 05-01-2017
Høring af materiale til udbud af flytteydelser 07-08-2017 28-08-2017
Høring af materiale vedr. offentligt udbud af kontorfrugt 27-03-2018 09-04-2018
Høring af udbud efter light-regimet af madordning og vikarmad til 0-5 års daginstitutioner 21-03-2018 13-04-2018
Høring af udbudsmateriale for udbud af tøjvaskeordning 03-11-2014 14-11-2014
Høring af udbudsmateriale om indkøb af kommunikationsydelser 21-12-2017 28-01-2018
Høring af udbudsmateriale på ad hoc taxa 07-04-2017 25-04-2017
Høring af udbudsmateriale vedrørende levering og service af brandmateriel, førstehjælpsmateriale og hjertestartere samt kurser i brandbekæmpelse og førstehjælp 01-05-2018 16-05-2018
Høring af udbudsmateriale vedrørende udbud af skadeservice 13-03-2018 20-03-2018
Høring af udbudsmateriale vedrørende vagtydelser i Københavns Kommune 18-12-2017 31-01-2018
Høring af udbudsmateriale vedrørerende udbud af skadedyrsbekæmpelse 13-03-2018 20-03-2018
Høring af udbudsmaterialer vedrørende indkøb af institutionskøretøjer og reservedele 28-05-2018 18-06-2018
Høring af udbudsmaterialer vedrørende indkøb af madundervisning til børn og unge 20-12-2018 23-01-2019
Høring vedrørende forestående udbud af kaffe, the, tilbehør, kaffemaskiner, serviceaftaler og flydende kaffe 02-02-2017 14-02-2017
ideudbud vedr. tekstiler til børneinstitutioner 23-01-2017 21-02-2017
Indbydelse til markedsdialog 09-12-2015 31-12-2015
Indbydelse til markedsdialog - Lyskilder 07-09-2016 22-11-2016
Institutionsmøbler til Børne- og Ungdomsforvaltningen 24-06-2015 16-09-2015
Invitation til markedsdialog om nye lysløsninger 11-10-2018 14-11-2018
Juridisk bistand 19-12-2012 11-03-2013
Kirkegaardssystem til København, Aarhus og Odense kommune 23-10-2015 09-11-2015
Kontrolfunktion mod social dumping 18-12-2013 28-02-2014
Kurser & Uddannelse 20-11-2014 01-05-2015
Køretøjer over 3500 kg. (Lastbiler og busser) 01-03-2013 22-03-2013
Køretøjer under 3500 kg 01-03-2013 22-03-2013
Køretøjer under 3500 kg inkl. minibusser 21-12-2012 18-01-2013
Lastbiler og busser over 3500 kg 21-12-2012 18-01-2013
Levering af håndværkerydelser 02-02-2015 10-03-2015
Løsning til bookning af lokale og idrætsfaciliteter til Københavns Kommune 15-12-2015 20-01-2016
Løsninger til den gode madoplevelse i Københavns Kommune 22-03-2018 01-05-2018
Managementkonsulenter 19-12-2012 11-03-2013
Markedsafsøgning i forbindelse med indkøb af digital adaptivt læremiddel i matematik 08-04-2019 12-04-2019
Markedsdialog - Rammeaftale om totalrådgivning 09-11-2017 13-11-2017
Markedsdialog - Vejhjælp 10-11-2017 17-11-2017
Markedsdialog om udbud af Catering til 0-6 års institutioner i Københavns Kommune 14-11-2017 30-11-2017
Markedsdialog vedrørende dentale forbrugsartikler 11-07-2019 02-08-2019
Markedsdialog vedrørende forventet udbud af værkstedsydelser, Københavns Kommune 11-08-2017 28-08-2017
Markedsdialog vedrørende professionelt vaskeriudstyr 03-02-2017 16-03-2017
Markedshøring, legetøj, kategorier der kan miljømærkes ( 1. runde udbud) 07-12-2018 14-01-2019
Mobile digitale løsninger på socialområdet - markedsdialog 2016 11-07-2016 01-12-2016
Møde om udbud af københavnske læreres frie valg af digitalt arbejdsredskab 05-12-2016 12-12-2016
Prisaftale - briller til borgere 01-10-2014 17-10-2014
Revisions- og skatterådgivning 19-12-2012 11-03-2013
Samarbejdaftale om bistand til yderligere forbedring af madkvaliteten i Københavns Kommune 25-11-2015 07-12-2015
Spørgsmål til forestående udbud af kaffe, the, tilbehør, kaffemaskiner, serviceaftaler og flydende kaffe 22-11-2016 12-12-2016
Udbud af arbejdsbeklædning 03-02-2017 15-06-2017
Udbud af babyudstyr, vogne, stole, sengeløsninger m.v 20-12-2016 20-01-2017
Udbud af dæk og dækservice 01-03-2013 22-03-2013
udbud af kommunikationsydelser 07-01-2014 26-02-2014
Udbud af rammeaftale vedrørende tekniske basisinstallationer 24-04-2017 18-08-2017
Udbud af rekrutteringsydelser 25-11-2016 28-02-2017
Udbud af repræsentationsydelser og blomster 03-02-2017 11-04-2017
Udbud på rammeaftale vedr. levering af dæk 21-12-2012 18-01-2013
Udvikling af løsninger til den gode madoplevelse i Københavns Kommune 17-05-2018 31-05-2018
Vaskeriudstyr 13-11-2012 23-11-2012
Vikarformidling indenfor pleje og omsorg 02-12-2014 08-01-2015
Vil du være med til at etablere Danmarks første udviklingsplejehjem? 04-09-2018 29-10-2018
Vinduespudsning 08-06-2013 19-06-2013
Økologiske Fødevarer 21-08-2014 05-09-2014
Mariagerfjord kommune
Høring vedr. Etablering og drift af ladestandere 23-01-2023 02-02-2023
Høring vedrørende anskaffelse af El-biler 03-03-2023 13-03-2023
Høring vedrørende udbud af daginstitutionsmøbler til Jysk Fællesindkøb 08-02-2024 07-03-2024
Høring vedrørende udbud af skolemøbler til Jysk Fællesindkøb 13-02-2023 05-03-2023
Mariagerfjord Kommune anmoder markedet om informationer, omkring mulige systemer til Mobile Device Management. 23-01-2024 06-02-2024
Miljøministeriet
Landevejstransport af flis 28-10-2013 01-12-2013
Morsø Kommune
Befordringsudbud - Morsø Kommune 21-02-2023 28-02-2023
Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer for FællesIndkøb Nord 23-04-2024 16-05-2024
Naturstyrelsen
Smøreolier 16-05-2013 17-06-2013
NOPII – Nordjysk Platform for Innovative Indkøb
NOPII - fremtidens løsning eller idéer til medicin-mestring 24-04-2014 03-06-2014
Novafos
Høring af udbudsmateriale på køb og levering af arbejdsbeklædning 20-01-2023 03-02-2023
Odense Kommune
Afskårne blomster 07-07-2016 15-08-2016
Afsluttende markedsdialog vedr. udbud af specialkørsel 2023 06-03-2023 27-03-2023
Afsluttende markedsdialog vedrørende udbud af gaderenholdelse 2022 06-09-2021 19-09-2021
Afsluttende markedsdialog vedrørende udbud af grøn vedligeholdelse og vinterbekæmpelse på Odense Kommunes ejendomme 2023 09-09-2022 23-09-2022
Afsluttende markedsdialog vedrørende udbud af skolekørsel 2021 15-01-2021 29-01-2021
Afsluttende markedshøring vedr. udbud af vinduespolering 2022 13-08-2021 30-08-2021
Beskæftigelsessystem 10-11-2022 22-12-2022
Bæredygtigt salg af brugt IT udstyr 20-05-2020 04-06-2020
Daglig rengøring på halvdelen Odense Kommunes Skoler - Genåbnet dialog 29-09-2016 17-10-2016
Daglig rengøring, Odense Kommune 18-02-2014 27-02-2014
Desinficeringsløsning eller lignende 12-06-2014 26-06-2014
Dialog omkring kommende udbud på grafiske ydelser 09-09-2013 27-09-2013
Dialog omkring levering af økologiske æg 28-10-2020 11-11-2020
Dialog vedr udbud af Asfalt- og lappereparationer 16-09-2020 23-09-2020
Dialog vedr udbud på køb af grov arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj 11-03-2019 20-03-2019
Digitalt Udbudssystem til KomUdbud 03-02-2014 14-02-2014
Dynamisk indkøbssystem på legepladser 05-01-2016 13-01-2016
EL-KØRESTOLE 26-09-2013 24-10-2013
Elbiler 22-10-2014 05-11-2014
Feedback på oplæg om verdensmål i offentlige indkøb 12-03-2020 13-04-2020
FNs Verdensmål i udbud på Transport af hjælpemidler 11-01-2021 26-01-2021
Genbrugshjælpemidler 14-03-2014 20-03-2014
Genbrugshjælpemidler (2017/2018) 12-01-2018 28-02-2018
Genbrugshjælpemidler til Odense Kommune 06-02-2017 16-02-2017
GPS ure 15-02-2016 25-02-2016
Håndværkerydelser til Odense Kommune 04-05-2015 01-06-2015
Hårde hvidevarer til KomUdbud 20-01-2015 26-01-2015
Høring - AIA- og ADK-anlæg 03-04-2023 21-04-2023
Høring - Fortovs-og brøndreparationer 16-06-2023 03-07-2023
Høring - Indkøb af affaldsløsninger (genudbud af delaftale 2) 03-10-2023 10-10-2023
Høring - Indkøb af affaldsspande 27-03-2023 14-04-2023
Høring - Indkøb af brøndgods 02-05-2024 23-05-2024
Høring - Konsulentbistand til at forstå og forandre organisationer som systemer. 27-06-2016 15-07-2016
Høring - Skovservice og træpleje 04-04-2024 18-04-2024
Høring - transport af hjælpemidler 15-08-2016 24-08-2016
Høring - udbud på sundhedsvikarydelser 09-07-2019 12-08-2019
Høring af dentalprodukter til tandbehandling 07-11-2016 14-11-2016
Høring af elementer i konsignationskontrakt tværsektorielt stomi 12-01-2021 29-01-2021
Høring af materiale til skadedyrsbekæmpelse 13-06-2024 27-06-2024
Høring af materiale til udbud på indsats i ressourceforløb 19-06-2017 28-06-2017
Høring af materiale vedr. levering af formstøbte sæder 28-07-2017 04-09-2017
Høring af materiale vedr. udbud af daglige bankforretninger 01-04-2022 15-04-2022
Høring af materialet, Danskudannelse 09-02-2021 17-02-2021
Høring af udbud vedrørende el-løbehjul til Odense Kommune 15-08-2023 30-08-2023
Høring af udbud vedrørende service og vedligehold af Odins Bro 01-03-2023 15-03-2023
Høring af udbud vedrørende vintertjenester til Odense Kommune 22-01-2024 02-02-2024
Høring af udbudsmateriale - lager/logistik tværsektorielt udbud 31-05-2021 02-07-2021
Høring af udbudsmateriale til engangsvaskeprodukter 30-05-2017 14-06-2017
Høring af udbudsmateriale til levering af tankgas til opvarmning af TE Arena i Odense. 16-08-2022 25-08-2022
Høring af udbudsmateriale til Mekanisk- og elektronisk sikring 07-09-2017 21-09-2017
Høring af udbudsmateriale til Specialrengøring 17-03-2017 31-03-2017
Høring af udbudsmateriale vedrørende drift og vedligeholdelse af trafiksignalanlæg 22-03-2021 01-04-2021
Høring genudbud af sundhedsordning 24-04-2018 04-05-2018
Høring i forbindelse med kommende udbud af Grafiske Ydelser (KomUdbud) 09-06-2017 04-07-2017
Høring i forbindelse med kommende udbud af Vikarydelser til rengøring samt køkken og kantine 15-06-2017 23-06-2017
Høring i forbindelse med udbud af arbejdsbeklædning (vask og leje) til sundhedsfagligt personale 19-08-2021 25-08-2021
Høring i forbindelse med udbud af beklædning (vask og leje) til tandplejen og kantinerne 12-02-2018 23-02-2018
Høring i forbindelse med udbud af cykler, tilbehør og reparationer 16-08-2022 30-08-2022
Høring i forbindelse med udbud af flytteforretninger 06-02-2018 20-02-2018
Høring i forbindelse med udbud af graffitiafrensning 14-09-2022 28-09-2022
Høring i forbindelse med udbud af grafiske serviceydelser 06-10-2017 20-10-2017
Høring i forbindelse med udbud af vikarydelser til rengøring og køkken 01-01-2018 15-01-2018
Høring i forbindelse med udbud af vinduespolering 10-10-2017 25-10-2017
Høring i forbindelse med udbud på 2. vikarer til sundhedsområdet 20-04-2022 13-05-2022
Høring ifbm. udbud af .Net Konsulenter 27-02-2018 28-03-2018
Høring om FN's Verdensmål og bæredygtige løsninger inden for lager og logistik 24-04-2020 01-06-2020
Høring vedr. drift og vedligehold af boldbanevedligehold samt gartnerydelser ved boldbaner 03-09-2019 17-09-2019
Høring vedr. erhvervspsykologisk rådgivning og krisehjælp 26-05-2023 02-06-2023
Høring vedr. kontrakter på frit valg af personlig pleje og praktisk bistand 07-01-2016 14-01-2016
Høring vedr. mestringsforløb og tværfaglig jobindsats til borgere i jobafklaringsforløb 05-01-2021 15-01-2021
Høring vedr. servicering af ovne i Odense Kommune 30-03-2017 09-04-2017
Høring vedr. tandreguleringsmaterialer 20-04-2023 01-05-2023
Høring vedr. tilsyn i Ældre- og Handicapforvaltningen 01-02-2016 10-02-2016
Høring vedr. udbud af snerydning og glatførebekæmpelse omkring Odense Kommunes ejendomme 22-01-2019 01-02-2019
Høring vedr. udbud af sundhedsordning 09-02-2018 26-02-2018
Høring vedr. udbud af tankgas til TE Arena 11-03-2019 21-03-2019
Høring vedr. udbud af tilbud til borgere visiteret til ledighedsydelse 09-02-2018 06-03-2018
Høring vedr. udbudsmateriale på brobygning til uddannelse 09-05-2022 19-05-2022
Høring vedr. udbudsmateriale på drift og vedligehold af kirkegårde 12-10-2022 21-10-2022
Høring vedr. udbudsmateriale på El-kørestole 31-10-2022 08-11-2022
Høring vedr. udbudsmateriale på håndværkerydelser 15-05-2023 05-06-2023
Høring vedr. udbudsmateriale på indsatser i ressourceforløb 01-06-2021 15-06-2021
Høring vedr. udbudsmateriale på kommunale begravelser 02-05-2022 12-05-2022
Høring vedr. udbudsmateriale på materialer til fremstilling af personligt, medicinck udstyr 12-10-2020 22-10-2020
Høring vedr. Udendørs lege-, fitness- og aktivitetsudstyr 14-03-2022 24-03-2022
Høring vedr. vinduespolering i Odense Kommune 05-01-2017 18-01-2017
Høring vedr.: Udbud af IT-system til Facility Management 18-09-2017 05-10-2017
Høring vedrørende udbud af håndværkerydelser 04-03-2019 25-03-2019
Høring vedrørende udbud af håndværkerydelser 2020 22-05-2019 07-06-2019
Høring vedrørende udbud af mekanisk sikring 2022 06-08-2021 20-08-2021
Høring vedrørende udbud af mestrings- og jobafklaringsforløb 20-03-2017 28-03-2017
Høring vedrørende udbud af skovservice og træpleje 06-10-2020 13-10-2020
Høring vedrørende udbud af specialrengøring 2022 08-09-2021 22-09-2021
Høring vedrørende udbud af vinterværksted 02-09-2019 16-09-2019
Høring vedrørende Vask og leje af mopper og klude 22-06-2022 06-07-2022
Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 09-11-2017 16-11-2017
It-system til indberetnings-, konsoliderings- og prognoseværktøj til brug for økonomiopfølgninger 11-06-2021 20-08-2021
It-system til pladsanvisning på dagtilbudsområdet 25-05-2022 09-06-2022
KomUdbuds gen-udbud af udbudssystem 25-05-2018 15-06-2018
Krav til QR-koder på genbrugshjælpemidler 05-09-2018 19-09-2018
Leverandørdag 2017 25-09-2017 13-10-2017
Lyskilder indendørs 10-04-2015 30-04-2015
Manuelle Kørestole til voksne 25-11-2015 04-12-2015
Markedsafdækning vedr. virtuel kommunikation 21-04-2016 10-05-2016
Markedsdialog Diplom i Offentlig Ledelse (DOL)/Diplom i Ledelse (DIL) 31-05-2018 17-09-2018
Markedsdialog vedr. skadedyrsbekæmpelse 02-05-2016 24-06-2016
Markedsdialog vedr. udbud af skadedyrsbekæmpelse 24-08-2020 03-09-2020
Markedsdialog vedr. udbud af vagtydelser 2021 19-03-2021 07-04-2021
Markedsdialog vedrørende udbud af gaderenholdelse 2022 24-02-2021 10-03-2021
Markedsdialog vedrørende udbud af skolekørsel 05-10-2020 18-10-2020
Markedsdialog vedrørende udbud af vinduespolering 2022 12-03-2021 26-03-2021
Markedsdialog-Levering af madservice 16-09-2019 23-09-2019
Markedshøring af materiale vedr. udbud af "brobygning til uddannelse" 07-06-2018 27-06-2018
Markedshøring af udbud på cykler, tilbehør og reparation 10-10-2018 19-10-2018
Markedshøring i forbindelse med udbud af specialkørsel 01-10-2018 21-10-2018
Markedshøring i forbindelse med udbud af vedligeholdelse af grønne områder om Odense Kommunes ejendomme 12-09-2018 26-09-2018
Markedshøring vedr. graffitiafrensning i Odense Kommune 22-11-2018 05-12-2018
Markedshøring vedr. Nyt Arbejdsmiljøsystem 29-03-2021 25-04-2021
Medieovervågning og analyse 06-02-2015 13-02-2015
Nyt velfærdsteknologisk udstillingsmiljø 07-10-2015 30-10-2015
Opsamlingsmateriale til Profylaksebekendtgørelse vedr. System til Arbejdsmiljø 10-06-2021 31-07-2021
Planteservice og planter 07-07-2016 14-08-2016
Regenererings ovne til Odense Kommune 14-10-2014 16-10-2014
Robotgulvvasker 28-08-2014 04-09-2014
Samordnet varedistribution - information om læring i OPI projektet 15-03-2021 04-07-2022
Skolekørsel i Odense Kommune 30-01-2017 06-02-2017
Slettes pga dobbeltarbejde 01-04-2021 01-04-2021
Tidlig dialog vedrørende udbud af drift, vedligehold og nyanlæg af signalanlæg i Odense Kommune 24-09-2020 16-10-2020
Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere 16-10-2017 25-10-2017
Tidlig markedsdialog vedr. udbud af revisionsydelser 13-11-2020 30-11-2020
Transport af hjælpemidler - høring 29-03-2021 14-04-2021
Tryghedsalarmer Hjemmepleje 07-03-2014 26-03-2014
Tværsektorielt udbud på lager/logistik til Midtjylland og Syddanmark 07-04-2021 30-09-2021
Udbud af facilitatorrollen til Robot startup-hub. 26-09-2016 03-10-2016
Udbud af grønne områder 09-05-2018 24-05-2018
Udbud af hotelophold og konferencefaciliteter til Odense Kommune 01-09-2016 30-09-2016
Udbud af køb af måtter til Odense Kommune 21-12-2017 12-01-2018
Udbud af ladestandere 10-03-2015 16-03-2015
Udbud af rengøringsydelser i Odense Kommune 03-03-2014 07-03-2014
Udbud af udbudssystem 11-12-2017 21-12-2017
Udbud af vask og leje af arbejdsbeklædning til Center for Tandplejen, Kantine og Køkken 09-11-2022 22-11-2022
Udbud af vintervedligeholdelse 16-03-2015 01-04-2015
Udbud på el-kørestole 15-10-2018 31-10-2018
Udbud på Legepladsinspektion 13-09-2016 26-09-2016
Udgår - Udbud af vask og leje af arbejdsbeklædning til Center for Tandplejen, Kantine og Køkken 08-11-2022 08-11-2022
Udrednings løsningen og bleer til kontinens området 16-03-2015 30-03-2015
Vikarydelser til rengøring og Byens køkken & caféer 09-02-2022 23-02-2022
Rebild Kommune
Forudgående høring af materiale på udbud af beskæftigelsesmaterialer til Jysk Fællesindkøb 10-02-2023 23-02-2023
Høring af udkast til tilbudsliste på beskæftigelsesmaterialer 19-12-2022 11-01-2023
Rigspolitiet
Anti riot udstyr: høring vedr. kravspecifikation 02-10-2019 09-10-2019
Automatic number plate recognition (ANPR) 14-03-2014 30-06-2014
Dansk Politi søger en skibsløsning til indkvartering 23-09-2016 28-10-2016
Dialog vedr. kommende udbud af ligtransport 12-08-2015 26-08-2015
Dialog vedr. kommende udbud på komplet opbygget civil personbil af MPV typen 01-05-2019 13-05-2019
Dialog vedr. medaljer og egeløv 10-07-2018 03-08-2018
Dialog vedr. service- og værkstedsydelser ifm. kommende udbud på køretøjer 03-05-2019 14-05-2019
Høring af udbudsmateriale på udbud af IAM-system 25-10-2019 15-11-2019
Høring af udbudsmateriale vedr. udbud af lasere til hastighedsmåling og tilbehør samt verificering og reparation heraf 20-02-2020 06-03-2020
Høring af udbudsmateriale vedr. udbud af taktisk gasmaske 26-03-2020 14-04-2020
Høring vedr. udbud af værkstedsydelser 03-06-2021 14-06-2021
Idé-udbud på mobilt ATK-udstyr inkl. visitationssoftware 11-12-2013 12-01-2014
Kommende udbud af uniformer til dansk politi 12-10-2018 23-04-2019
Markedsdialog - Politistav 31-07-2019 09-08-2019
Markedsdialog om ATK-måleudstyr 27-08-2020 01-12-2020
Markedsdialog om kommende udbud på patruljebiler 19-10-2020 01-12-2020
Markedsdialog vedr. droner 05-05-2021 13-05-2021
Markedshøring - Rigspolitiets udbud af morskørsel 26-06-2020 03-08-2020
MC-Dragt til politiet 29-02-2016 18-03-2016
Narkotestere 14-05-2013 05-06-2013
Skadesadministration 20-06-2014 11-07-2014
Teknisk dialog om screeningsalkometre 05-03-2014 25-03-2014
Trafiksikkerhed - sammenhæng mellem politiets kontrolindsats og effekten på trafikanternes adfærd 06-09-2016 07-10-2016
Uniformer til dansk politi 14-10-2019 23-10-2019
Uniformer til dansk politi, del 2 14-11-2019 03-12-2019
Roskilde Kommune
Økologiske fødevarer 02-10-2012 31-10-2012
SamAqua
Høringsmateriale vedr. indkøb af fuldt nedgravede affaldsbeholdere til Odense Renovation 04-11-2022 23-11-2022
Servia
Høring vedr. Laboratorieydelser og prøvetagning (Vand) 04-08-2023 29-08-2023
Høring vedr. udbud af cloudbaseret ERP-løsning 04-07-2023 01-09-2023
Skanderborg Kommune
Høring af udbud på kaffe, te kaffemaskiner/-automater (køb og leje), service og øvrige tilbehørsprodukter til Jysk Fællesindkøb 09-02-2024 29-02-2024
Høring af udbudsmateriale på levering af dentalmaterialer til Jysk Fællesindkøb 16-10-2023 02-11-2023
Statens og Kommunernes Indkøbs Service
02.02 Computere og 50.40 Computere og IT-tilbehør 05-12-2017 05-01-2018
02.03 Servere og storage 23-09-2014 17-10-2014
02.07 - Kommunikationsudstyr- og løsninger 09-04-2014 08-05-2014
03.13 Møbler 02-09-2016 27-09-2016
09.01 Fødevarer og engangsartikler 21-09-2015 09-10-2015
15.01 Laboratorieartikler 08-12-2016 02-01-2017
17.01 Revisionsydelser 05-12-2017 22-12-2017
17.17 Vikarydelser 09-05-2019 22-05-2019
50.04 Tidsskrifter 30-09-2019 11-10-2019
50.05 Biblioteksmaterialer 30-09-2019 11-10-2019
50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger 07-05-2018 18-05-2018
50.10 Kopi & Print 22-09-2014 27-10-2014
50.10 Kopi og Print 07-01-2019 21-01-2019
50.20 Forbrugsartikler 08-09-2015 25-09-2015
50.25 Storkøkkenudstyr 09-01-2017 27-01-2017
50.30 Møbler 17-09-2019 01-10-2019
50.40 Computere og It-tilbehør 10-10-2014 26-10-2014
50.40.02 Dataforbrugsstoffer 28-06-2018 17-08-2018
50.43 Tablets 26-04-2017 10-05-2017
50.48 Tele og Data 10-03-2017 17-03-2017
50.55 Kontorartikler 02-11-2016 16-11-2016
50.61 Byggevarer og 50.62 Værktøj, befæstelse, VVS og lyskilder 07-07-2017 14-08-2017
50.70 AV-udstyr 19-01-2017 03-02-2017
50.75 Elevatorservice 12-08-2019 19-08-2019
50.90 Fødevarer 22-05-2018 17-06-2018
50.96 Bleer 05-01-2017 25-01-2017
50.96 Bleer - Teknisk dialog nr. 2 01-09-2017 15-09-2017
50.98 Genbrugshjælpemidler 15-11-2018 05-01-2019
50.98 Genbrugshjælpemidler - input til løsning for håndtering af dynamiske luftmadrasser 30-04-2019 16-05-2019
Høring i forbindelse med kommende udbud af SKI-aftalen 5075 Elevatorservice 05-07-2017 21-07-2017
Høring i forbindelse med kommende udbud af SKI-aftalen 5075 Elevatorservice vol. II 26-07-2017 25-08-2017
Kontormøbler 21-09-2015 02-10-2015
Rammeaftale 50.05 Biblioteksmaterialer 25-09-2014 18-10-2014
Rammeaftale 50.06 Tidsskrifter 25-09-2014 11-10-2014
Rammeaftale 50.43 - Tablets 12-09-2014 12-10-2014
Rammeaftale 50.45 - Servere 17-06-2013 01-07-2013
Rammeaftale 50.48 – Tele og data 19-09-2013 18-10-2013
Rammeaftale 50.48 – Tele og data - Anden dialog 15-11-2013 06-12-2013
Rammeaftale 50.48 – Telefoni og data 20-12-2013 01-02-2014
Rammeaftale 50.90 Fødevarer 14-10-2015 02-11-2015
Rammeaftale 50.95 - Sygeplejeartikler 18-12-2014 16-01-2015
Rammeaftale 50.95 - Sygeplejeartikler 14-04-2015 28-04-2015
Rammeaftale: 50.70 – Interaktive tavler og av-udstyr 22-02-2013 08-03-2013
Rammeaftale: 50.70 – Interaktive tavler og av-udstyr - Høringsrunde 2 28-06-2013 15-08-2013
Teknisk dialog vedr. den tværoffentlige aftale for Servere og storage (50.03) 17-01-2018 02-02-2018
Teknisk dialog: 02.18 It-løsninger og projekter 14-03-2017 10-04-2017
Svendborg Kommune
Høring: Levering af Leje og Vask af Arbejdsbeklædning til ældreplejen i Svendborg Kommune 20-03-2018 04-04-2018
Markedsdialog om elektroniske låsesystemer 15-08-2023 02-10-2023
Markedshøring: Udbudsmateriale på nødkaldsløsning til Svendborg Kommune 10-04-2024 17-04-2024
Mekanisk sikring 04-03-2014 20-03-2014
Syddansk Universitet
Frugtordning til ansatte 22-01-2019 31-01-2019
Hearing on the Tender of books 15-11-2021 26-11-2021
Håndværkerudbud 01-02-2019 15-02-2019
Håndværkerydelser til SDU 03-02-2023 15-02-2023
Høring af kravspecifikation til filter til ventilationsanlæg 31-05-2022 15-06-2022
Høring af materiale til filter til ventilationsanlæg 28-07-2022 26-08-2022
Høring af udbudsmateriale vedr. kantinedrift 12-06-2024 19-06-2024
Høring i forbindelse med udbud af gasser, specialgasser, tankanlæg, helium og tøris 24-10-2017 31-10-2017
Høring ifm. kommende udbud på bustransport for Syddansk Universitet 20-11-2023 30-11-2023
Høring på mediebureauydelser 08-04-2024 23-04-2024
Høring på planteservice til SDU 03-05-2023 14-05-2023
Høring på udbud af computer 20-09-2020 25-09-2020
Høring på udbud af merchandise 12-01-2021 19-01-2021
Høring på udbud af patentagentydelser 16-04-2018 20-04-2018
Høring på udbudsmateriale til Kommunikationsydelser 20-09-2023 09-10-2023
Høring på udbudsmateriale til Service Management System 13-09-2023 20-09-2023
Høring vedrørende udbud af arbejdsbeklædning 17-09-2019 29-09-2019
Høring: Kapitalforvaltningsydelser 21-09-2018 28-09-2018
Kantinedrift 08-10-2019 08-11-2019
Korrektur og oversættelse 16-05-2017 31-05-2017
Låseservice 13-05-2019 24-05-2019
Markedsdialog ifm. kommende udbud på elevator- og døre-/porte service 25-04-2024 13-05-2024
Markedshøring af udbudsmateriale på låseservice 12-03-2024 02-04-2024
Markedshøring på udbud af e-læringssystem 17-07-2019 23-08-2019
Markedshøring på udbud af flytteydelser 26-02-2019 05-03-2019
Markedshøring på udbud af produktionsprintere til Print & Sign 01-02-2019 08-02-2019
Markedshøring på udbud af revisionsydelser 15-11-2018 23-11-2018
Markedshøring på udbud af revisionsydelser 23-12-2022 09-01-2023
Markedshøring på udbud af vask og leje af beklædning, fodtøj, linned og rengøringsartikler 11-02-2022 07-03-2022
Markedshøring på udbud af vingaver, gavekurve og chokoladegaver 28-12-2020 11-01-2021
Markedshøring på udbud køb af måtter 22-09-2022 06-10-2022
Markedshøring på udbud levering af vagtydelser 07-03-2024 15-03-2024
Markedshøring på udbud vedr. indkøb af løst inventar til Nyt Sund 16-06-2022 28-06-2022
Maskinlæring 13-09-2018 24-09-2018
Mediebureauydelser 26-05-2020 09-06-2020
Netværkstudstyr, support og service 02-04-2020 15-04-2020
Plastvarer mm. 14-12-2017 22-12-2017
Trykkeriydelser 02-05-2018 15-05-2018
Udbud af affald SDU 03-04-2017 07-04-2017
Udbud af merchandise 06-09-2016 16-09-2016
Udbud af trykte bøger til hele SDU 09-03-2020 08-04-2020
The Regional Data Hub
Dialogue regarding climate adaption challenges 07-12-2018 17-01-2019
How can data predict traffic patterns in the event of major city planning changes? 24-02-2021 18-03-2021
How can we meet the requirement for pre-ordered charging time at electric charging stations? 16-11-2020 09-12-2020
Optimization of operations 19-02-2019 20-03-2019
Scaling - optimizing the use of municipal buildings? 16-03-2020 08-04-2020
Scaling – optimization of the road capacity 06-04-2020 08-05-2020
Thisted Kommune
HØRING - Genudbud på levering af hjemmeplejebiler samt service- og vedligeholdelsesaftale til Thisted Kommune 26-08-2021 24-09-2021
Høring - Levering af hjemmeplejebiler samt service- og vedligeholdelsesaftale til Thisted Kommune 10-06-2021 30-06-2021
Udenrigsministeriet
Rådgivningsforløb - InnovationGROWTH 10-07-2014 25-08-2014
United Nations DP
Climate Information / Early Warning systems 06-06-2014 24-06-2014
United Nations FCCC
Brand Design of Corporate Building and Spaces 07-09-2015 09-10-2015
Creative Communications 10-10-2016 28-10-2016
Creative Communications 02-02-2017 19-02-2017
Cyber Security and Information Services 30-05-2016 17-06-2016
Datacenter Hosting 11-07-2016 12-08-2016
Implementation and support of an electronic records management system 25-05-2015 05-06-2015
Management Consultancies 26-10-2015 09-11-2015
Printing, copying, scanning equipment 18-03-2014 04-04-2014
Provision of ICT Equipment and Services for Conferences and Workshops 22-06-2016 13-07-2016
Provision of network infrastructure equipment, maintenance and support 08-09-2017 18-09-2017
RFP 2023-104 Implementation of the centralized registries (Article 6) 19-09-2023 08-10-2023
System to simplify and make the Clean Development Mechanism (CDM) more scalable 07-09-2015 21-09-2015
Tool for online voluntary cancellation of CERs 04-07-2014 31-08-2014
UNFCCC RFP 2019-025 Printer services 08-08-2019 28-08-2019
Webcast services for UNFCCC secretariat 29-06-2015 10-07-2015
Vejen Kommune
Høring på SK udbud af Legetøj og Institutionscykler 03-01-2023 17-01-2023
Høring på SK udbud af sundhedsfaglige vikarydelser 06-10-2023 24-10-2023
Ønsker du markedsdialog? 30-11-2022 12-12-2022
Velfærdsinnovation Sjælland
Projekter til Velfærdsinnovation Sjælland 30-10-2012 15-06-2016
Viborg kommune
Høring på udbud af totalrådgivning på Ny Stoholm Skole, Viborg Kommune 19-08-2022 06-09-2022
Høring vedr. mindre fødevareindkøb 05-01-2023 18-01-2023
Høring vedr. udbud af el-kørestole 19-04-2023 09-05-2023
Høring vedr. udbud af elektronisk låsesystem til Viborg Kommune 22-02-2024 12-03-2024
Høring vedr. udbud af vinduespolering 15-12-2023 18-01-2024
Høring vedr. udbud på sundhedsfaglige vikarydelser 22-11-2022 13-12-2022
Vores Elnet
Markedsdialog vedr. tilbuds- og afregningsgrundlag for EU-udbud graveydelser 10/4 graveydelser 03-06-2024 21-06-2024