Mekanisk sikring

Open/public
Start date: 04-03-2014 - 00:00
End date: 20-03-2014 - 23:59

KomUdbud v/Svendborg Kommune er på vej i udbud med mekanisk sikring i EU-Udbud. KomUdbud har valgt at sende det foreliggende udkast til udbudsmateriale i høring hos markedet, med henblik på at få markedets umiddelbare tilkendegivelse i forhold til at kunne byde ind på det konkurrenceudsatte område.

Høringsmaterialet består af:
1. Udbudsbetingelser
2. Kravspecifikation
3. Rammeaftaler
4. Tilbudsliste

På baggrund af kommentarer fra markedet reviderer KomUdbud materialet. KomUdbud er interesseret i dialog, men er ikke forpligtet til at følge eventuelle forslag til ændringer m.m.

Der kan kommenteres på materialet i perioden fra den 5. – 19. marts.

Hvis denne høring har din interesse, så registrer dig på www.offentligprivatdialog.dk og deltag i dialogen.

Fokusområder for potentielle leverandører:
KomUdbud har opsat kategorier (ses i venstre side af skærmen) i forhold til udbuddet som der er mulighed for at kommentere særskilt på.

Vi beder særligt leverandørerne at have opmærksomhed på;

- Kravspecifikationen

- Tilbudslisten

- Udbudsbetingelserne

Attached documents