Mekanisk sikring

Open/public
Start date: 04-03-2014 - 00:00
End date: 20-03-2014 - 23:59

KomUdbud v/Svendborg Kommune er på vej i udbud med mekanisk sikring i EU-Udbud. KomUdbud har valgt at sende det foreliggende udkast til udbudsmateriale i høring hos markedet, med henblik på at få markedets umiddelbare tilkendegivelse i forhold til at kunne byde ind på det konkurrenceudsatte område.

Høringsmaterialet består af:
1. Udbudsbetingelser
2. Kravspecifikation
3. Rammeaftaler
4. Tilbudsliste

På baggrund af kommentarer fra markedet reviderer KomUdbud materialet. KomUdbud er interesseret i dialog, men er ikke forpligtet til at følge eventuelle forslag til ændringer m.m.

Der kan kommenteres på materialet i perioden fra den 5. – 19. marts.

Hvis denne høring har din interesse, så registrer dig på www.offentligprivatdialog.dk og deltag i dialogen.

Fokusområder for potentielle leverandører:
KomUdbud har opsat kategorier (ses i venstre side af skærmen) i forhold til udbuddet som der er mulighed for at kommentere særskilt på.

Vi beder særligt leverandørerne at have opmærksomhed på;

- Kravspecifikationen

- Tilbudslisten

- Udbudsbetingelserne

Attached documents
11. Marts 2014 - Martin Fuglkjær Møller, Svendborg Kommune
Questions
Kravspecifikation
Levering

Kan branchen levere i de angivne ”Grades” og hvis ja, bør vi efterspørge flere sikringsklasser ud fra Jeres kendskab til kommunernes behov? (delaftale 1 og 2)

11. Marts 2014 - Martin Fuglkjær Møller, Svendborg Kommune
Questions
Tilbudsliste
Pris for montage

Bør særskilt pris for montage under de enkelte produktkategorier udgå og erstattes med en standard tekniker-timepris som gælder al montage? (delaftale 1 og 2)

11. Marts 2014 - Martin Fuglkjær Møller, Svendborg Kommune
Questions
Udbudsbetingelser
Tilbehør/ydelser

Er det korrekte tilbehør/ydelser medtaget i priserne i afsnit 2.19 eller er der mangler? (delaftale 1 og 2)

14. Marts 2014 - Martin Fuglkjær Møller, Svendborg Kommune
Questions
Tilbudsliste
Sikringsskabe og pc- og tabletskabe

Kan I særligt for sikringsskabe og pc- og tabletskabe levere indenfor de angivne kapacitetsintervaller eller bør det have en anden inddeling? (delaftale 2)

17. Marts 2014 - Martin Fuglkjær Møller, Svendborg Kommune
Questions
Kravspecifikation
Produkt- og suppleringsgaranti (delaftale 2)

Hvor lang produktgaranti mener markedet er rimeligt at kræve og er der i den forbindelse forskel på sikrings-, nøgle- og pc- og tabletskabe?

Er det relevant at kræve en suppleringsgaranti i x antal år, således at kommunerne er sikret reservedele til produkterne i en vis rum tid?

17. Marts 2014 - Martin Fuglkjær Møller, Svendborg Kommune
Questions
Tilbudsliste
Låse med tilbehør (delaftale 1)

Er tilbudslisten tilstrækkelig udformet og kan der gives pris på alle varelinjer?

Og er der væsentlige produkter eller væsentligt tilbehør som vi mangler angivet?

18. Marts 2014 - Anonymous
Questions
Udbudsbetingelser
Reetablering

Kan det uddybes hvad der i materialet menes med følgende:

 

"Der skal ske reetablering ved gennemføringer i forbindelse med branddøre"

 

A) hvad menes der med reetablering ?

 

B) Er det med i jeres overvejelser vedr. reetablering, at der på rigtig mange kommunale institutioner forefindes døre som indeholder asbest, og at disse døre derfor bør udskiftes og ikke reetableres ?

 

18. Marts 2014 - Anonymous
Questions
Udbudsbetingelser
tildelingskriterier

Et spørgsmål til tildelingskriterier:

"1.           Tildelingskriterium – Delaftale 1 - Låse med tilbehør

Rammeaftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver den for KomUdbud laveste pris ifølge tilbudslisten. "

I har valgt at lade prisen vægte 100 %

Det er vores erfaring fra andre udbud, at ordregivere ved at lade prisen vægte 100%, ikke altid ender med den bedste ,og i bredere perspektiv, økonomisk mest fordelagtige leverandør, da man kan vinde opgaven udelukkende på billigste pris.

I stiller en række krav til kvalitet, miljø, teknisk formåen, leverandørens beredskab, samt etik og socialt ansvar.

Har i overvejet om ikke det vil være en fordel også at lade disse krav indgå som tildelingskriterium ?

18. Marts 2014 - Anonymous
Idea
Kravspecifikation
kravspecifikation/ fremmøde

I kravspecifikationen delaftale 1 er følgende nævnt:

o   Fejlmelding fra kommunen 7-12. Fremmøde med tekniker inden kl. 16 samme dag.

o   Fejlmelding fra kommunen 12-16. Fremmøde med tekniker indenfor 2 timer.

o   Fejlmelding fra kommunen 16-07. Fremmøde med tekniker indenfor 2 timer.

Da der er tale om geografisk og demografisk meget forskellige kommuner, kan dette have en betydning MHT. at evt. tilbudsgivere kan have forskellige responstider i eksempelvis Aarhus og Sønderborg.

Det kunne derfor være en ide at man i stedet for at stille krav om responstider, lod de enkelte tilbudsgivere oplyse deres responstider for fremmøde med tekniker i de enkelte kommuner, og så lod dette være pointgivende i forbindelse med tildelingskriteriet for de enkelte kommuner.