Follow Odense Kommune


Velkommen til Odense Kommunes Leverandørportal.

Her kan du registrere dig på Odense Kommunes leverandørliste, så du kan byde på de vedligeholdelsesopgaver, som kommunen udbyder. Det er også på denne portal, at du kan gå i dialog med kommunen om kommende projekter, samt indgå i konsortier med andre leverandører.

 • Deltag i dialogen med Odense Kommune

  Odense Kommunes har valgt at gå i dialog med markedet inden kommunens opgaver udbydes. Dette er en strategisk beslutning som bunder i et ønske om bedre dialog og samarbejde med det private erhvervsliv.

 • Bliv optaget på Odense Kommunes leverandørliste

  For at sikre en tæt kontakt til det private erhvervsliv og en åben adgang til de mange offentlige opgaver der udbydes i Odense Kommune, har vi valgt at tilbyde alle interesserede virksomheder muligheden for at registrere sig på vores leverandørliste.

 • Konsortier og samarbejde

  Opgaver der udbydes af Odense Kommune er mangeartede og forskellige i måden de udbydes på, samt i størrelse og kompleksitet. Derfor opfordrer små og mellemstore virksomheder til at indgå i konsortier og samarbejde omkring de opgaver hvor dette giver mening. Læs mere om mulighederne her

 • Odense Kommunes Indkøbs- og Udbudsplan

  Få et overblik over kommende indkøb og udbud i Odense Kommune. I vores indkøbs- og udbudsplan kan du se relevante oplysninger om det enkelte indkøb/udbud.