Entities

Odense Kommune

Keyword:
Search
Choose trade area:

Name
Contact
E-commerce
SOEV friendly
Follow tenders
KomUdbud (Vicetovholder)
Afskårne blomster
01-04-2021
Offentligt udbud
Arbejdsbeklædning til tandpleje,køkken og kantine (vask/leje)
01-04-2023
KomUdbud (Deltager)
Artikler til børn og baby
01-02-2022
Tilbudsindhentning
Asfalt-slidlag
01-01-2020
SKI-aftale
AV-Udstyr SKI 50.70
03-10-2022
Offentligt udbud
Belægninger - Åbent land (funktionskontrakt)
01-11-2026
Udbud af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (light-regime)
Beskæftigelsesindsats "brobygning til uddannelse"
01-01-2023
KomUdbud (Deltager)
Beskæftigelsesmaterialer
30-11-2019
Offentligt udbud
Bevillingsbleer
01-04-2024
SKI-aftale
Biblioteksmaterialer - SKI
01-06-2020
Offentligt udbud
Brøndgods
01-01-2020
Offentligt udbud
Daglige bankforretninger
01-05-2020
Offentligt udbud
Dentalprodukter til tandbehandling
01-04-2021
KomUdbud (Deltager)
Diabetesartikler
01-11-2019
Offentligt udbud
El-kørestole
01-04-2023
SKI-aftale
Elbiler 2023
01-11-2023
SKI-aftale
Elevatorservice (SKI)
01-03-2022
Tilbudsindhentning
Engangsvaskeprodukter til ÆHF
01-06-2021
Tilbudsindhentning
Flaskegas
01-11-2019
KomUdbud (Deltager)
Flytteforretninger (KomUdbud)
01-09-2022
Offentligt udbud
Forsikringsmæglerydelser til Odense Kommune
01-01-2020
Offentligt udbud
Forsikringsydelser
01-01-2026
Offentligt udbud
Fortovs- og brøndreparationer
01-01-2020
Anden Opgave
Frit valg - Madordning
01-10-2019
Offentligt udbud
Fødevarer til mindre institutioner (pulje)
01-02-2022
Offentligt udbud
Gaderenhold inkl. ukrudtsbekæmpelse på faste belægninger (ODK)
01-01-2022
SKI-aftale
Genbrugshjælpemidler (50.98)
01-02-2020
Offentligt udbud
Genbrugshjælpemidler - Arbejdsstole
01-07-2021
Offentligt udbud
Genbrugshjælpemidler - badetaburet, bade- og toiletstole, plejesenge, toiletforhøjer (pulje)
01-07-2022
Offentligt udbud
Genbrugshjælpemidler - sejl
01-07-2021
Offentligt udbud
Genbrugshjælpemidler - Trehjulede cykler
01-07-2021
Offentligt udbud
Genbrugshjælpemidler-El køretøj
15-10-2021
Offentligt udbud
Genbrugshjælpemidler-rollator
15-10-2021
Offentligt udbud
Genbrugshjælpemidler: glidepuder og vendelagen
01-09-2022
Begrænset udbud
Håndværkerydelser 2020
01-01-2020
KomUdbud (Deltager)
Høretekniske Hjælpemidler
31-08-2021
0
it - SKI 50.40 Computere og tilbehør Delaftale 1
07-09-2022
SKI-aftale
it - SKI 50.40 Forbrugsstoffer Delaftale 2
01-01-2021
SKI-aftale
it - SKI 50.43 Tablets
13-05-2021
Offentligt udbud
Kids- og specialmåtter (vask og leje)
01-03-2023
KomUdbud (Deltager)
Kompressionsstrømper (Kropsbårne hjælpemidler 2D)
01-09-2022
KomUdbud (Deltager)
Kontormøbler, SKI 50.32
01-09-2020
Offentligt udbud
Kørebaneafmærkning
01-01-2020
Offentligt udbud
Lappe- og asfaltreparationer
01-01-2022
Offentligt udbud
Legepladsinspektion
01-01-2021
KomUdbud (Deltager)
Linned vask og leje 2022 (Komudbud)
01-09-2022
Udbud med forhandling
Mestrings-og jobafklaringstilbud til sygedagpengemodtagere
01-09-2021
Tilbudsindhentning
Miniudbud biler
01-07-2020
KomUdbud (Deltager)
Møbler 1 (Konference-, hvile- og kantine)
01-07-2019
KomUdbud (Deltager)
Møbler 3 (skolemøbler)
01-09-2019
KomUdbud (Deltager)
Møbler 4 (Institutionsmøbler)
01-03-2020
SKI-aftale
Møbler (SKI: 50.30)
01-10-2020
Tilbudsindhentning
Nødkald til borgere i eget hjem
01-11-2019
Offentligt udbud
Oprensning af rendestensbrønde, sandfangsbrønde og linjedræn 2023
01-01-2024
KomUdbud (Deltager)
Ortopædisk fodtøj - Kropsbårne hjælpemidler
01-11-2021
0
Ortoser til voksne og børn
01-06-2020
Offentligt udbud
Parykker og toupeer
16-03-2022
Offentligt udbud
Pumpestationer
01-07-2021
KomUdbud (Deltager)
Rengøringsmaskiner 2020
01-08-2020
Offentligt udbud
Revisionsopgaver
01-01-2022
Tilbudsindhentning
Rydning og renholdelse af broer og bygværker 2019
01-01-2020
Offentligt udbud
Sanering af vejafvandingsledninger
01-01-2020
Offentligt udbud
Serviceaftale for automation og elektriske installationer på Odins Bro
01-08-2023
Offentligt udbud
Serviceaftale for mekaniske og hydrauliske installationer på Odins Bro
01-08-2023
Offentligt udbud
Signalanlæg
01-01-2021
SKI-aftale
SKI Hårde hvidevarer
16-12-2020
Tilbudsindhentning
Skærmbriller og briller til pensionister
01-04-2020
Offentligt udbud
Sløjd-materialer (KomUdbud)
01-01-2023
Offentligt udbud
Specialkørsel faste ruter (taxakørsel)
01-01-2020
KomUdbud (Deltager)
Sport
01-05-2020
SKI-aftale
Storkøkkenudstyr Isenkram og Køkkenmaskiner (SKI)
01-02-2022
KomUdbud (Deltager)
Sygeplejeartikler (50.95)
01-04-2020
Udbud af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (light-regime)
Tilbud til borgere visiteret til ledighedsydelse (pulje)
01-10-2022
Tilbudsindhentning
Tilsyn i plejeboliger samt hos hjemmeboende borgere
01-06-2020
Offentligt udbud
Trafik og vejskilte
01-01-2020
Udbud med forhandling
Transport af hjælpemidler
01-04-2021
Offentligt udbud
Udbud af beklædning til sundhedsfagligtpersonale i ÆHF
31-01-2022
Offentligt udbud
Udbud af cykler, tilbehør og reparation
01-01-2023
Offentligt udbud
udbud af facilitering af Odense Robotics Startuphub 2021
01-01-2021
Offentligt udbud
Udbud af udredningsløsning til inkontinensborgere ("sensorble")
01-04-2020
0
Udbud vedr. drift af springvand
01-04-2021
Offentligt udbud
Udrednings løsningen og absorberende produkter til kontinens området
01-05-2020
Offentligt udbud
Vedligehold af Assistenskirkegården og omegnskirkegårdene
01-01-2023
SKI-aftale
Vejsalt
30-09-2021
Offentligt udbud
Vejtilsyn
01-01-2022
Offentligt udbud
Vikarydelser, sundhedsområdet
01-08-2021
Offentligt udbud
Vintertjeneste (Park & Vej)
01-06-2020
Offentligt udbud
VinterVærksted
01-05-2020

Odense Kommune at Comdia

Supplier

Tender

Market dialog

Innovation

Leverandørliste: 751
Udbudsplan: 93
Afsluttede udbud: 154
SØV - opgaver: 1
SØV - opgaver (afsluttede): 1
Leverandører (SOEV): 6
Market Dialogues/Ide-udbud: 2
Market Dialogues (Archive): 83