Velkommen til Furesø Kommunes Håndværkerportal.

Her kan du registrere dig på Furesø Kommunes håndværkerliste, så du kan byde på de vedligeholdelsesopgaver og renoveringsprojekter, som kommunen udbyder. Gennem denne portal håber kommunen på at skabe mere gennemsigtighed ved valg af leverandører og mere konkurrence på området for håndværkerydelser. For at komme i betragtning til opgaver på vedligeholdelse og renovering i Furesø Kommune, skal din virksomhed derfor være at finde på vores håndværkerliste. Derfor opfordrer Furesø Kommune alle interesserede erhvervsdrivende til at tilmelde sig portalen.

  • Bliv optaget på Furesø Kommunes Håndværkerliste

    For at sikre en tæt kontakt til det private erhvervsliv og en åben adgang til de mange offentlige opgaver der udbydes i Furesø Kommune, har vi valgt at tilbyde alle interesserede virksomheder muligheden for at registrere sig på vores håndværkerliste.

  • Furesø Kommunes Indkøbs- og Udbudsplan

    Få et overblik over kommende indkøb og udbud i Furesø Kommune. I vores indkøbs- og udbudsplan kan du se relevante oplysninger om det enkelte indkøb/udbud.