Follow Svendborg Kommune


Velkommen til leverandørportalen for Svendborg Kommune.

Svendborg Kommune vil gerne sikre en tæt og åben kontakt til det private erhvervsliv, herunder til både eksisterende som mulige fremtidige leverandører. Derfor kan alle interesserede virksomheder registrere sig på vores leverandørliste, og bl.a. få mulighed for at blive inviteret til at byde på kommunale bygge- og anlægsarbejder. På vores leverandørportal finder I også Svendborg Kommunes løbende udbudsplan og kan deltage i dialogen med Svendborg Kommune inden konkrete områder sendes i udbud.

 • Skriv jer på Svendborg Kommunes leverandørliste

  Ønsker I at gøre Jeres virksomhed mere synlig overfor Svendborg Kommune? Så registrer Jer på leverandørlisten, og få bl.a. mulighed for at blive budt ind på opgaver indenfor byggeri og anlæg. Listen er åben for alle interesserede virksomheder.

 • Svendborg Kommunes Udbudsplan

  Få et overblik over kommende udbud i Svendborg Kommune og se relevante oplysninger om det enkelte udbud.

 • Gå i dialog om konkrete udbudsområder

  Svendborg Kommune ønsker ved større udbud og i muligt omfang at inddrage markedet før udbuddet ved en dialog om nye produkter, tendenser mv. Vi er derfor interesserede i jeres input, inden vi udbyder vores opgaver.

 • Indgå i konsortiesamarbejde med andre virksomheder

  Nogle af vores opgaver er komplicerede og/eller store. Derfor kan det være en idé at indgå i et samarbejde med andre virksomheder om at byde på en opgave.