Archive - Building and Construction

[T] "Følg Svendborg Kommune"
Keyword:
Select goods / services:
Id Name
Participant Info
Follow tenders
65721
Affaldsgårde - 2. runde
01-02-2021
84242
Aldersro - Montage af branddøre
13-12-2021
72293
Anlægsgartner arbejde_Pavillon_Tved Skole
12-04-2021
1129
Asfalt, vedligehold - Svendborg by
01-02-2017
67468
Bagergade 28, Svendborg: Etablering af adgangsvej
06-04-2021
89543
Brugsvandsrør - Svendborg Idrætscenter
25-10-2021
34515
Byhaveskolen: Renovering af belægninger og ramper
31-08-2020
27073
Byskoven 11A, Sammenlægning områdekontorer
46515
Byvej, Gudbjerg, partiel opretning af fortov
28-09-2020
19371
Christiansminde Stampemølle - Renovering af vandmøllehjul
25-03-2020
81533
Damestensvej: Etablering af parkeringsplads ved Damestenen
16-08-2021
9397
Den blå kant etape 1
01-08-2020
34820
Det Gode Madhus, Udskiftning af gulvbelægninger
25-05-2020
47675
Eskærvej, etablering af fortov
79123
Etablering af bump i Skovsbo samt baggrundsafmærkning udenfor byen.
10-06-2021
83535
Etablering af bump på Holmdrupvej
30-08-2021
81324
Etablering af bump samt opmærksomhedsfelter på Odensevej 101, Svendborg
09-08-2021
80684
Etablering af cykelsti samt fortov langs Rantzausmindevej
16-08-2021
30195
Etablering af dobbeltrettet fællessti fra Gemalvej til Issø-Skolen
47647
Etablering af ekstra p-pladser ved Svinget, Svendborg
02-11-2020
80001
Etablering af fortov langs Gammel Nybyvej
17-05-2021
83302
Etablering af krydsning-, og bremsehelle på Nyborgvej mellem Vejstrup og Øster Åby
04-10-2021
79274
Etablering af opmærksomhedsfelter på Nyborgvej i Skårup
10-06-2021
25304
Etablering af toiletter - Rundbuehallen
13-05-2020
15264
Flexboliger - Skovsbovej 111
6968
Fortov Egensevej
6969
Fortov Nyborgvej
14-09-2020
6401
Fortovsrenovering Daltoftevej og Hyldtoftevej
6402
Fortovsrenovering Lundtoftevej
4760
Fortovsrenovering på Søgårdsvænge i Svendborg
46516
Fortovsrenovering, Niels Hansens Vej i Svendborg
19-10-2020
31519
Fortovsrenovering, Pengekrogen
13-07-2020
32058
Fortovsrenovering, Skårup Vestergade
13-07-2020
74192
Fugtisolering af bro, Skolegade i Svendborg
28-06-2021
6970
Fugtisolering Thurøbroen
01-06-2020
95111
Genopbygning i forbindelse med vandskade_Omklædningsrum_Rantzausminde
06-12-2021
48077
Gruspladser, regulering af disse
19-10-2020
92338
Gyldenbjergvej 31, 5700 Svendborg - udskiftning af 4 stk. frekvensomformer
14-10-2021
57454
Haveprojekt_Flexboliger_Skovsbovej
01-03-2021
34514
Havneprojekter: Stenkastninger ved "Svendborg Roklub" og ved "Det gule Pakhus"
31-08-2020
68321
Hovedentreprise_Pavillon_Thurø børnehus
01-03-2021
75953
Hudes Plads - Udskiftning af fendertræ og hammer
27-09-2021
33090
Humlebjervej - udskiftning af rørlagt vandløb
17-08-2020
86107
Indregulering - Social og Sundhed, Svinget 14, 5700 Svendborg
25-08-2021
14639
Issøskolen afd. Stenstrup - Istandsættelse E1
13-05-2020
51156
Issøskolen afd. Stenstrup - Ventilation
44921
Issøskolen E6 + E7
14-09-2020
54567
Issøskolen E8 - Fagfløj
16-11-2020
51123
Jordstrygning og faldeunderlag
16-11-2020
78571
Konvertering til varmepumper
05-07-2021
82942
Linkenkærsvej 30 - Konvertering til varmepumpe
12-07-2021
14885
Liv i min by
03-08-2020
35414
Lydlofter i Nordenvinden og Nordlyset
88434
Madpakkehytter
20-10-2021
14642
Nedrivning af Den sorte Hal - Nordre Kajgade
01-10-2020
14641
Nedrivning af tidl. NH Bugser - Nordre Kajgade
04-05-2020
76303
Nedrivning af tidl. Riggerne
22-09-2021
29906
Nedrivning Skårup (Brøndby bygning)
13-07-2020
34819
Nordlyset, Færdiggørelse af gulvbelægning
01-05-2020
45118
nymarkskolen stik til pcere i klasselokaler
12-10-2020
57451
Nyt tag - Bodøvej 18
01-02-2021
94454
Ollerup Plejecenter - Opdeling brandceller
24-01-2022
90657
Ombygning - Tipsvænget - Bygn. 100
25-10-2021
14865
Ombygning af krydset Nørremarskvej/Mynderupvej/Filippavej
11166
Ombygning Skolebakken - Skolebakken 6
47174
Pavillon Sundhøj - Heldagslegestue
51155
Ramsherred 5 - Tagudskiftning på Svendborg Rådhus
10186
Rantzausminde Skole - Rørudskiftning
30423
Renovering - Ungdomsskolen - Abildvej 2
86304
Renovering af Fender træ ved Højesten færgen
01-10-2021
54284
Renovering af Kobberbækken
71727
Renovering af molehoveder i Rantzausminde
18-10-2021
5353
Renovering af Ring Andersens Kaj i Svendborg Havn
25278
Renovering af toilet
06-07-2020
85004
Renovering og ombygning af HD Lokale - Tved Skole
06-09-2021
5273
Skilterenovering i Svendborg Kommune
14868
Skiltrenovering
34814
Skårup Skole, Udskiftning af belægning i 3 klasseværelser + lærerværelse
01-05-2020
34813
Skårup Skole, Udskiftning af belægning i ankomstområde
01-05-2020
72309
Skårup Skole: Etablering af parkeringsplads
03-05-2021
87603
Slotsvængevej 12 - Konvertering til varmepumpe
30-08-2021
34815
Stokkebækskolen, Afd. Gudbjerg - Udskiftning af stendige
01-05-2020
17003
Tagudskiftning Svendborg Ridehus
31339
Tilbygning_Rantzausminde Hallen_Omklædningsrum
37946
Troense Strandgade etablering af sidestøtte
01-09-2020
52164
Tved Skole SFO - Varmepumpe
50685
Tåsinge skolen afdeling sundhøj - belysning
12-11-2020
60485
Udbud_Tagudskiftning Hudes Pakhus
7067
Udskiftning af tag Daginstitution - Ryttergården
34801
Udvidelse af P-søge ring i Svendborg by
82190
Varmepumpe - Dagplejehuset, Frurestuevej 17A, 5700 svendborg
19-07-2021
7153
Vejforlængelse af Sofielund Skovvej
16-03-2020
31493
Vestermarkskolen - Om og tilbygning
34818
Vestermarkskolen, Ekstra malingprojekter i tagetage og trappeskakter i 1950-fløjen
01-06-2020
32627
Vængevej rabatforstærkning
06-07-2020
34816
Ørkildskolen, Afd. Byen - Renovering af toiletter og brusefaciliteter
01-05-2020
19063
Østergade 53, 5881 Skårup - Stikkontakter i klasseværelser
18989
Østergade 53, 5881 Skårup - Stikkontakter i klasseværelser
17-03-2020