Markedsdialog om elektroniske låsesystemer

Consultation
Start date: 15-08-2023 - 12:00
End date: 02-10-2023 - 12:00

Svendborg Kommune ønsker at komme i dialog med leverandører af elektroniske låsesystemer, der anvendes i hjemmeplejen.

Svendborg Kommunes nuværende aftale på elektronisk låsesystem skal i udbud, hvorfor kommunen gerne vil i dialog med leverandører i markedet, som kan levere låsesystemer, der egner sig til kommunens hjemmepleje.

Kommunen ønsker et trådløst elektronisk låsesystem, som kan monteres på borgerens dør. Der ønskes således en løsning på elektronisk låsesystem samt et underlæggende IT-system til at logge aktiviteten ved brug af låsen. Systemet skal være fleksibelt samt let anvendeligt, så det nemt kan betjenes af kommunens plejepersonale. Der ønskes et system, som kan monteres af kommunens reparatører på hjælpemiddeldepotet, og som plejepersonale har let ved at anvende (nem brugerflade, nemt batteriskift gerne uden værktøj og intuitivt administrationssystem). Herudover har kommunen krav om, at låseenheden ikke kræver strømtilførsel fra stikkontakt eller tilsvarende. Omtalte ønsker er forhold som kommunen ønsker at gå i dialog med markedet om, eller om andre alternative muligheder, kan passe til kommunens behov.

Kommunen opfordrer alle leverandører i markedet til at indsende følgende:

• En konkret beskrivelse af deres løsning(er) på elektronisk låsesystem samt beskrivelse af de(t) underlæggende IT-system

• Leverandørens kontaktoplysninger

• Kontaktoplysninger på 2-3 referencer, der anvender løsningen

Ovenstående bedes fremsendt senest fredag den 1. september 2023. Herefter vil kommunen tage kontakt til relevante leverandører for en præsentation samt yderligere dialog om deres løsning(er).

Markedsdialogen vil blive afholdt separat med hver leverandør på en af følgende datoer:

• 19.09.2023

• 20.09.2023

• 25.09.2023

De udvalgte relevante leverandører vil modtage en invitation med tid og sted til markedsdialogen.