Archive

Follow Furesø Kommune
Keyword:
Select goods / services:
Id Name
126314
Affaldsstationer - anlægsgartnerentreprise
126322
Affaldsstationer - Tømrerentreprise
5544
Affaldsstationer på flere ejendomme
50421
Affaldsstationer på flere ejendomme, puljeudbud 2
141559
Alle legepladser skal males blåt
162346
Anlæg af skolevejsprojekter
135704
Asfaltsarbejder (Entreprenør)
152586
Asfaltudbud - Istandsættelse af 3 private fællesveje
128310
Belysningsprojekt - Billen
138292
Belysningsprojekt - Bybækskolen - hallen
128312
Belysningsprojekt - Ellegården
128308
Belysningsprojekt - Hareskov Idrætsanlæg
128309
Belysningsprojekt - Kirke Værløse forsamlingshus
128311
Belysningsprojekt - Kirke Værløse Idrætsanlæg
118968
Belysningsprojekt - Stavnsholt Børnehus
123001
Belysningsrenovering - Børnehuset Kirke Værløse
140945
Belysningsrenovering - børnehuset Skovbakken
140937
Belysningsrenovering - Dalgården børnehus
140940
Belysningsrenovering - Espebo børnehus
125232
Belysningsrenovering - Galaksen-Bibliotek-Satelitten i Værløse
179532
Belysningsrenovering af Græshoppen børnehus
154120
Belysningsrenovering af Kollekolle børnehus
152608
Belysningsrenovering af lagerhal
162169
Belysningsrenovering af større ejendomme, del 2
207476
Biblioteksmaterialer (SKI)
43987
Boblen - renovering
120679
Bro over Tipperup Å (Bygge og anlæg)
143701
Broarbejder 2023
136389
Brorenoveringer 2023
120766
Børnebleer (Varekøb)
15455
Børnehuset Atlantis - Legeplads
111409
Børnehuset Atlantis - Renovering af legeplads i børnehave
20583
Børnehuset Kirke Værløse - Renovering af legeplads
20580
Børnehuset Skovbakken - Ny fjernvarmecentral
5549
Børnehuset Solbjerg - Legeplads
119140
Børnehuset Søndersø - Indretning af puslerum
135725
Dalgården - Gøres CO2 Neutral
205882
Drifts og vedligehold af signalanlæg
135723
Etablering af 4 stk. varmepumpe i Kirke Værløse (Bygge/anlæg)
135728
Etablering af solceller (Bygge/anlæg)
211180
Farum Park - Renovering af parkeringsplads
135703
Farum St. (Rådgiver/entreprenør)
134182
Farum Station Busholdeplads
139193
Farumsødal
205060
Forsikringsmægler
135224
Forsikringsmægler (Tjenesteydelse)
136510
Furesøbad, renovering og ombygning af omklædningsrum
122222
Gennemførelse af medarbejderundersøgelse (trivselsundersøgelse, ledelsesevaluering og APV)
135230
Graffitiafrensning (Tjenesteydelse)
135735
IN Indkøbsordning til hjemmeboende borgere (Tjenesteydelse)
135736
IN Kaffe og Te (Vare og tjenesteydelse)
135737
IN Sondeernæring (Vare og tjenesteydelse)
135733
IN sprogtolkning (Tjenesteydelse)
135738
IN Stomihjælpemidler (Vare)
135732
IN Vask og leje af arbejdsbeklædning (Tjenesteydelse)
135734
IN Vejskilte (Vare)
82481
Indeklimaundersøgelser på 3 folkeskoler i Furesø Kommune
135705
Istandsættelse af private fællesveje (Entreprenør)
135226
Jobcentersystem
149866
Jobsøgnings- og vejledningsforløb for Jobcenter Furesø Kommune
68366
Jonstrup Indskoling
135228
Journaliseringssystem (ESDH)
205061
Kaffe og te, inkl. maskiner
154815
Klargøring til el ladestandere
135698
Kollekollevej - venstresvingsbane (Entreprenør)
84995
Legeplads med klatreleg og cykelparkering på Stavnsholtskolen - projektkonkurrence i omvendt licitation
149809
Levering og drift af Pladsanvisningssystem til Furesø Kommune - Cancelled
121647
Levering og etablering af varmepumpe til Vingesus børnehus
139595
Levestedsundersøgelses og kortlægning af arter
137368
Lille Værløse Skole - Ny multibane
211173
Lillevang Plejehjem - Modernisering af køkken
94878
Lyngholmskolen - Tilgængelighed
22241
Lyngholmskolens Gruppeordning - Legeplads
127611
Mimers Brønd - legeplads - indbudt
115045
Musikskolen - Kirke Værløse, Belysningsrenovering
85941
Ny legeplads Hareskov skole
150407
Ombygning i Lynghuset
88198
Opførsel af skatepark
17233
Opgradering af IT-netværkskabling - Mimers Brønd og Dagplejen
135232
Pladsanvisningssystem
120767
Pædagogiske vikarydelser (Tjenesteydelse)
120001
Regnbuen FFO - renovering af tag og ydervægge på forhuset til stalden
143126
Renovering af bro (TEST)
135701
Renovering af bygværker (Rådgiver/entreprenør)
8258
Renovering af varmecentral i Stavnsholt Børnehus
5542
Rensning af brønde og tagrender
50907
Rottesikring af kommunale ejendomme i Furesø Kommune
88765
Rådgivning til udarbejdelse af handlingsplan for sikker trafik ved offentlige skoler
153288
Separation af boligforeningers belysning i Furesø Kommune
135730
Service af lifte (Tjenesteydelse)
120761
SKI 50.03 Servere og storage (Varekøb)
135752
SKI 50.04 Tidsskrifter (Varekøb)
135748
SKI 50.05 Biblioteksmaterialer (Vare)
135740
SKI 50.07 Kommunikationsprodukter (Vare)
135739
SKI 50.10 Kopi og Print (Vare)
135746
SKI 50.20 Forbrugsartikler (Vare)
135747
SKI 50.21 Hobby- og beskæftigelsesartikler (Vare)
135750
SKI 50.30 Møbler (Vare)
135751
SKI 50.49 Standardsoftware (Vare og tjenesteydelse)
135749
SKI 50.70 AV-udstyr (Vare)
135743
SKI 50.75 Elevatorservice (Tjenesteydelse)
135744
SKI 50.85 Brændstof og fyringsolie (Vare)
120760
SKI 50.90 Fødevarer (Varekøb)
135741
SKI 50.94 Urologiprodukter (Vare)
135742
SKI 50.95 Sygeplejeartikler (Vare)
120763
SKI 50.97 Diabetesprodukter (Varekøb)
135745
SKI 50.98 Genbrugshjælpemidler (Vare)
211185
Skovstjernen og Lille Stjernen - Fjernvarmekonvertering
153230
Skybrudsudløb til Søndersø fra Hybenvej
211179
Solstrålen - Køkkenombygning og madrasrum
138695
Solstrålen, Nyt personalerum
144360
Solvangskolen, affaldsstation
211184
Solvangskolen, Solstrålen og Solvang FFO - Fjernvarmekonvertering
22212
Stavnsholtskolen - Etablering af 2 varmevekslere
137771
Stavnsholtskolen - Ombygning fællesarealer i ungemiljø
211169
Større ejendomme - Belysning – udskiftning til LED
135729
Sundhedsvikarer (Tjenesteydelse)
136391
Særeftersyn 2023
135702
Særeftersyn af bygværker (Rådgiver)
237215
Udbud af belægninger for 2024 med prioriteret vejliste
69029
Udskiftning af belysning - Egeskolen, bygning 1
5004
Udskiftning af cirkulationspumper - Farum Arena og Farum Kulturhus
135231
Vinduespolering (Tjenesteydelse)
135727
Vingesus - Tagrenovering og solceller (Bygge/anlæg)
29904
Åkanden - varmepumpe, solceller, LED og vinduer
135227
Økonomi- og personalesystem