Procurement plans

Follow Furesø Kommune
Keyword:
Select goods / services:

Her kan du se kommende udbud i Furesø Kommune. Det drejer sig om:

- Kommende bygge- og renoveringsopgaver

- Kommende anlægsopgaver- og projekter indenfor by- og miljøområdet

- Kommende konsulent- og rådgivningsopgaver

- Kommende indkøb af varer- og tjenesteydelser

Det årlige budget godkendes i kommunen i oktober måned. Af budgettet vil fremgå, hvilke nye tiltag, som der er afsat midler til i det kommende år. Anlægsmidlerne frigives på frigivelsessager i december og januar, og umiddelbart herefter vil de konkrete projekter/udbud fremgå af nedenstående liste.

Vær opmærksom på at listen løbende bliver opdateret og at der derfor kan forekomme ændringer. Der kan ligeledes opstå akutte udbud, som vil blive foretaget ad hoc, som behovet opstår. Disse vil ikke fremgå af nedenstående liste.


Id Name
Publication
Contact
Follow tenders
135724
Tender below the Directive's threshold value
Automatisering af aflæsning af hovedmålere - Energistyring (Bygge/anlæg)
Is updated Christian Normann Johansson
172468
Tender below the Directive's threshold value
Belysningsrenovering af større ejendomme del 2
Is updated Christian Normann Johansson
135726
Tender below the Directive's threshold value
Belysningsrenovering mindre ejendomme (Bygge/anlæg)
Is updated Christian Normann Johansson
211170
Tender below the Directive's threshold value
Birkhøj - Legeplads
October 2024 Helle Sørensen
120678

Etablering af helle og svingbane (Rådgiver ydelser)
Is updated Lene Hansen
135699
Tender below the Directive's threshold value
Etablering af krydsningsheller (entreprenør)
Is updated Lene Hansen
211182
Tender below the Directive's threshold value
Flere steder i kommunen - Opgradering af læringsmiljøer (f.eks. forbedring af skolekøkkener, undervisningslokaler o.lign.).
Is updated Søren Nielsen
211181
Tender below the Directive's threshold value
Flere steder i kommunen - Sikringspulje - mekanisk sikring, video m.m.
Is updated Árni Brynjar Dagsson
211171
Tender below the Directive's threshold value
Flere steder i kommunen - Tilgængelighedsplan for handicappede
Is updated Flemming Meilby Einfeldt Pedersen
205067
-
Forsikringsmægler
August 2024 Udbud og Kontraktstyring
205881
Open procedure
Inde og udelegetøj
December 2024 Udbud og Kontraktstyring
211176
Tender below the Directive's threshold value
Jonstrup afd. - Ombygning og tilbygning - Kapacitet
October 2024 Christian Brejner
205066
Open procedure
Kaffe og te, inkl. maskiner
Is updated Udbud og Kontraktstyring
207581
-
Kompression (IN - prisindhentning)
July 2024 Udbud og Kontraktstyring
135721
Tender below the Directive's threshold value
Kulturhuset Farum , rude udskiftning 2. etape (Bygge/anlæg)
Is updated Torben Per Eli Rasmussen
154822
Tender below the Directive's threshold value
Levering og etablering af stort solcellebatteri
Is updated Christian Normann Johansson
211186
Tender below the Directive's threshold value
Lille Værløse Skole - Ombygning - kapacitet
September 2024 Christian Brejner
135722
Tender below the Directive's threshold value
Lillevang Plejecenter - Etablering af fjernvarme (Bygge/anlæg)
Is updated Christian Normann Johansson
207591
Open procedure
Lovpligtig revision
Is updated Udbud og Kontraktstyring
211174
Tender below the Directive's threshold value
Lyngholmskolen - Modernisering af faglokale - Hjemkundskab
Is updated Torben Per Eli Rasmussen
207575
Open procedure
Møbler (SKI)
Is updated Udbud og Kontraktstyring
135719
Tender below the Directive's threshold value
Pæd. gruppetilbud a´la skolelandbruget (Bygge/anlæg)
Is updated Søren Nielsen
207578
Open procedure
Skole-, hobby- og beskæftigelsesartikler (SKI)
October 2024 Udbud og Kontraktstyring
211177
Tender below the Directive's threshold value
Solceller på kommunens tage (Furesø Kommunes Klimaselskabet af 2023)
Is updated Christian Normann Johansson
207577
Open procedure
Tidsskrifter (SKI)
November 2024 Udbud og Kontraktstyring