Archive

[T] "Følg Odense Kommune"
Keyword:
Choose trade area:
Select goods / services:
Id Name
E-commerce
Award criterion
76816
#44 Nye cykelstier - Stenløsevej
3551
(1) Vinduer, facader og lysskakte
3554
(2) Udskiftning af tagpap. 4 adresser.
3562
(4) Tagrenovering - 3 adresser.
3563
(6) 3067. Hollufgård - genoptræning.
394
50.55 SKI Kontorartikler
27520
1101 - Rådhuset. Istandsættelse_maler 1
1052
1101 Rådhuset - Udskiftning af 9 vinduer
2045
1101 Rådhuset - Vinduesudskiftning
27522
1101. Rådhuset. Istandsættelse af vinduer - tømrer rev. 1
4629
2057 Stjerneskibet - Renovering af tag
4633
2147 - Hvedevangen 2-24, 11-43, 5210 Odense NV, Udvendig maling af træværk
2393
2170-Renovering af tagpap på Klosterbakken Svømmehal
2121
2197 Vigelsø, Gule hovedhus-Renovering af tag, udskiftning af undertag og lægter
75590
2269 Odense Idrætshal og 4186 Odense Isstadion, udskiftning af tagdækning
2498
2338 - Bøgedalvænget 1-24. Udskiftning af termoruder
1348
2358 Amalie gæstedagpleje - udskifte tag
1601
2358. Udskiftning af tegltag, klippevej 7, 5220 Odense SØ
7196
2372_Teaterhuset Facaderenovering_Murer
7195
2372_Teaterhuset_Facaderenovering_Maler
78856
2374F21VF_Tagrenovering
1328
2402 Nørregade 39 - Udskiftning af facadepartier
4671
2427 Overgade 42 - renovering af bindingsværk og vinduer
92746
2548 – TOLDERLUNDSVEJ 2, RENOVERING AF TOILETTER, 4. SAL
4762
2808 Tagudskiftning
20739
2808. Bækholmskolen - udskiftning af tag
1972
2815 Posten - udskifte tag
1356
3006 Børnehuset Den Blå Planet - Renovering af træ- og linoleumgulve
1615
3061 - Udskiftning af vinduer/døre mm. kragsbjergvænget 5, 5000 Odense C
1354
3107 - Bolbro Børnehave - Udskiftning af gulvbelægning
1142
3107 - Opbygning af trappevange
1970
3113 Næsbyhovedgård - udskiftning af lofter
2044
3121 Udskiftning af døre/vinduer, Etape 3
1336
3121- Vinduesudskiftning, etape 2
1921
3127 - Skovmosen Udskiftning af vinduer og døre
1401
3148 Børnehuset Tryllefløjten- Etablering af mekanisk udsugning fra køkken og grovkøkken
2146
3148 Renovering af tagbelægning og anden komplettering på børnehuset Tryllefløjten - bygning langs Palnatokesvej
23528
3149 - Granparkens Børnehus. Etablering af overdækning ved skur på legeplads
1337
3155- Renovering af 3 børnetoiletter og 1 personaletoilet
102855
3168 Marienlund Plejecenter - udskiftning af vinduer i lysgård
4263
3179. Udskiftning af facadepartier i 12 boliger på Ældrecenter Øst
5850
3179. Udskiftning af vinduesbånd over hovedindgang
3651
3179. Ældrecenter Øst. Udskiftning af facadebeklædning
2066
3203 -Tarup Børnehave Renovering af grupperum
27711
3203 Tarup Børnehave, Tarupgårdsvej 11 - Renovering af bølge asbest eternitpladetag med nye bølge eternitplader.
73971
3206 Spiloppen Vuggestue - Udskiftning af facadeelementer mod syd
1922
3211 - Rulkedalen Udskiftning af vinduer og døre
3641
3215 Søhus Børnecenter Bispeengen 1 -Renovering af 443 m2 tegl tage.
23359
3218 - Seden BH - Renovering af tilbygning
1884
3230 Elsdyrløkken Børnehave, Udskiftning af dørplader og døre.
1340
3239 - Udskiftning af vinduespartier/døre/ovenlysvinduer
2098
3241 Pilebækken Børnehave Lofter
1969
3243 Lillelund - renovering af toiletter
1968
3243 Lillelund - udskiftning af tag
23787
3257 LÆRKEREDEN BØRNEHUS, FUGLEBAKKEN 26–RENOVERING AF VENTILATION I TRE GRUPPERUM.
88965
3257E21_Udskiftning af vinduespartier
3545
3264. Fyrretræet. Ombygning af kontor
29911
3271- Fjordager børnehave - Udskiftning af facadepartier
7371
3274 Klostergården Børnecenter, Bispeengen 123–Renovering af ventila-tion i to grupperum i gult hus.
3891
3276 Bolden Børnecenter - Renovering af badeværelser
3626
3300 Lille Højstrup Børnehave, renovering af 4 badeværelser
1344
3304 - Renovering af 2 børnebadeværelser samt 1 personaletoilet
4477
3313 - Grævlingløkken 15A-27D, udvendig maling af træværk
3188
3323 Sønderskovvænget 2-64, Udvendig maling af vinduer, døre og træværk
1018
3329 Maler behandling med linoliemaling på 43 bevaringsværdige vinduer
1015
3329 Tilpasning og afrensning af bevaringsværdige vinduer
41588
3349 Solskrænten Børnehave, renovering 3 badeværelser
3596
3370 Agerhønen Børnecenter - Renovering af 2 badeværelser
3502
3384 - Udskiftning af vinduer
2029
3395 - Regnbuen Børnehave renovering af toiletter
2444
3411 Understøbning
3559
4101 Abildgårdskolen - Efterisolering af flade tage
4692
4101 Parkeringsplads - EL
76286
4102 Agedrup skole - udskiftning af vinduer og døre
34802
4102 - Agedrup skole - varmtvandsprojekt
113136
4102 – AGEDRUP SKOLE – UDSKIFTNING AF UDVENDIGE FUGER OG RENOVERING AF SÅLBÆNK
5351
4102 Agedrup skole - nye rør
104119
4104 - Odense Kultur- og idrætshus - Udskiftning af tag Stadionvej 50A
5066
4105 Dalumskolen - Udskiftning af vinduer - bygning 7 mod gården
82749
4105 Dalumskolen - VF, Udskiftning af vinduer og døre.
1431
4116 Hjalleseskolen - Renovering af tagpaptag på administrationsdel af bygning 8.
33849
4116 Hjalleseskolen - udskiftning af gulvbelægning i gymnastiksal
4837
4118 - Camp U - Reetablering efter vandskade
32845
4118 - V20 - Udskiftning af facadepartier og døre
27306
4118- V20- Udskifning af rør
78860
4121 Højmeskolen - Vinduesudskiftning
2004
4121 Udskitning af gulv i 3 klasselokaler
1353
4123 Fyns Kunstmuseum - facaderenovering Maler
1360
4123 Fyns Kunstmuseum - facaderenovering Murer
1433
4127 Korup Skole tagdækning og efterisolering
4423
4127 Korup Skole, Præstevej 10 - Renovering af tag på gamle skolebygning
4536
4127 Korup Skole, Præstevej 10–Renovering af PC-ovenlys på høje del på bygning 2.
82636
4127F21_Branddøre og Brandglas
1297
4129 - Kroggårdsskolen Udskiftning af tagdækning
2057
4129 - Kroggårdsskolen Udskiftning af tagdækning etape 2
28668
4129 Kroggårdskolen, Smedebakken 24 -Renovering af bølge asbest eternitpladetag på dele af bygning 2 med nye bølge eternitplader og tagrender.
75941
4129 Kroggårdskolen, Smedebakken 24 -Renovering af bølge/plan asbest eternitpladetag på dele af bygning 2 med nye bølge eternitplader og tagrender
5020
4129 Renovering af kloak, Kroggårdskolen, Smedebakken 24, 5270 Odense N
4669
4137 Møntergården - Pernille Lykkes Boder facaderenovering
4667
4137 Møntergården - Skomagerhuset maling
2481
4139 - Provstegårdskolen | Ventilation
25492
4139_Provstegårdskolen Vindues udskiftning
99268
4139_Provstegårdskolen_Udskiftning af Hovedtavle
2105
4141 Maling af spær i SFO
29907
4141_Rasmus Rask Skolen_Brændekildevej 32
25501
4142 - Risingskolen - akustikregulering i gymnastiksalen
81509
4142 Risingskolen - Udskiftning af tag over festsal
2015
4142 Risingskolen, Risingvej 25 - Renovering af tag på del af bygning 2 og Færdselsskole bygning.
3287
4142. Udskiftning af tegltag på Risingskolen, bygning 2
2131
4143 Renovering af tag på bygning 6
80836
4144_Sanderumskolen - Udskiftning af belysningsarmaturer i gangarealer
80077
4144_Sanderumskolen_PROJEKT OMHANDL. Lofter
77177
4144_Udskiftning af gulvbelægning, SANDERUMSKOLEN
109999
4145 -Reetablering efter vandskade
4297
4145 Skt Hans Skole - omfugning
81926
4147 SEDEN SKOLE, BULLERUPVEJ 30 – UDSKIFTNING AF VINDUER SAMT UDSKIFTNING AF DOBBELTDØR MED FASTKARMSVINDUE.
5881
4147. Seden Skole, Bullerupvej 30. Vinduesudskiftning
2598
4149 - Renovering af gulve på 4 toiletrum på Skt. Klemens Skole
2116
4149 - udskiftning af nedhængte lofter på Skt. Klemensskolen
88191
4149_Udskiftning af gulv i gymnastiksal
80254
4151F21VF_Montering af ny tagbelægning
2741
4152- Udskiftning af gulvbelægning
3354
4155 Opad Jørgensø Udskiftning af vinduer
16531
4161 - Udskiftning af vinduespartier på Tarup Skole
3546
4166 Ubberud Skole - Renovering af tag på gymnastiksalsbygning mm med tagpap.
105874
4166 Ubberud skole, Ubberudvej 26, 5491 Blommenslyst, - Udskiftning af tegltag, kviste, skotrender, tagrender og nedløbsrør.
24558
4166 Ubberud Skole, Ubberudvej 26-30 -Renovering af bølge asbest eternitpladetag på blok 8 med nye bølge eternitplader og ekstra tagrumsisolering.
3547
4166 Ubberud Skole, Ubberudvej 26-30 -Renovering af tag på biblio-teksbygning. (se billede 3 grøn skravering) med nye bølge eternitplader og mindre arbejder på gymnastiksalsbygning mm (se billede 2 rød skra-vering).
77182
4166 Ubberud skole- udskiftning af vinduer og døre
2715
4170. Vestre Skole, maling af trappeopgang
80876
4176F21_Udskiftning af vinduer_
3237
4179 gulve center, gulve kantinen
25035
4179 Søhusskolen, Bispeengen 3, 5270 Odense N, Nye træ/Alu vinduespartier ved tandlæger og mellemgang
100265
4182 - Odense Stadion - Renovering af Flagtårn
106864
4188 - Slotsgade/Vindegade
33850
4192 Ungdomscenter Rosengård, Udskiftning af træfacade på gymnastikhal
4764
4196 Holluf Pile Skole udskiftning af linoleumsgulv
4137
4202 - Odense Koncerthus. Ombygning af transformer
32846
4221 KFUM Boldklub - udskiftning af vinduer og døre
4020
4244 - Marienlystcentret - opdeling af installationer
2001
4305 Atlantis Børnehus, Birkeparken 122 - Renovering af tag
1650
4907 - Udskiftning af rytterlys, Blangstedgårds Allé 93
3472
4919 Londongade 2, udskiftning af døre og vinduer
4952
4919 Odense Sejlskibsforening, Londongade 2 - Renovering af tag
32371
4951 Næsby Boldklub - Udskiftning af vinduer og dør
3670
4968 Fjordagerscenen let ydervæg og Seden skole vinduer
5278
5051 - Tandklinikken Grønløkkevej 30, udskiftning af ruder og vinduesfuger
3831
6000 Udskiftning af fjernvarmerør, 6000 Ørbækvej 100
14871
6006 Bjerggårdshaven. Renovering af opvaskerum
33848
6028 Munkehatten 4 udskiftning af tag
33847
6030 Camillagården- renovering af folie og tagpaptag incl efterisolering
3451
6034 - Nyt tag på gartnerbygning
2104
6041 - Enghaveskolen. Tilbygning til cykelskur II
2120
6041. Enghaveskolen - levering og opsætning af nyt hegn
1738
6041. Enghaveskolen. Tilbygning til cykelskur.
111121
6042 Nørrebjergskolen - VF, Udskiftning af linoleumsgulvbelægning
1808
6051 Energirenovering af udvendig belysning
2659
ABA-inspektioner 2021 (KomUdbud)
943
Arbejdsbeklædning til tandpleje,køkken og kantine (vask/leje)
2877
Artikler til børn og baby
3047
AV-Udstyr SKI 50.70
1932
Banevænget 2A-2P, udskiftning af vinduer og terrassedøre
3910
Beskæftigelsesmaterialer
53352
Biblioteksmaterialer 2021
1371
Brystproteser
1787
Brændstof og Fyringsolie (SKI)
78807
Bynet 2021
1903
Daginstitutionsmøbler 2021
1859
Dampa loft
1060
Danskuddannelse
21275
Datakommunikation/WAN - SKI 50.46
3431
De- og genmonteirng af ventilationsrør på Pårup Skole
33482
Den Offentlig Lederuddannelse (DOL)/Diplom i Ledelse (DIL) Grundmoduler
77237
Den Offentlig Lederuddannelse (DOL)/Diplom i Ledelse (DIL) Grundmoduler - Genudbud April 2021
2754
Diabetesartikler
360
El-kørestol
4502
Elevatorservice SKI 2020
1897
Erhvervspsykologisk rådgivning
945
Flaskegas
1905
Forbrugsartikler 50.20
746
Forsikringsmæglerydelser til Odense Kommune
2835
Forsikringsydelser
1743
Fødevarer til storkøkkener (SKI: 50.90)
3476
Gaderenhold (fjernelse af affald samt ukrudtsbekæmpelse)
1899
Gardiner og Persienner
1862
Genbrugshjælpemidler (50.98)
3637
GENUDBUD 2 Sikringsydelser - AIA, ADK og ITV-anlæg 2018 (ODK)
3482
Genudbud Vintertjeneste (Park & Vej)
1342
Globehuset Vuggestue, Helgavej 32- Renovering af facader og trappe ved hoveddør
4117
Grov arbejdsbeklædning og fodtøj (køb)
3504
Grønnegård Stige skole
1322
H.C Andersensskolen maling af overflader
78810
H/F Enghaven
78809
H/F Enghaven
826
Håndværkerydelser 2020
2860
Høretekniske Hjælpemidler
2972
Indsatser i ressourceforløb 2022
4720
IT - Hjælpemiddelstyringssystem
3974
IT - Opgaveplanlægning inkl. Ruteoptimering
2701
it - SKI 50.10 Kopi og Print
2947
IT - Udbud af .Net Konsulenter
2125
IT Bygge-og miljøsagssystem
77015
Kloakering og vandforsyning af H/F Roerskov og H/F Rosenbækken
87722
Kottesgade etape 1 - Cykelparkering
734
Kørebaneafmærkning
93941
Kørsel for Næsby Skole
3052
Linned vask- og lejeløsning (KomUdbud)
3268
Linoleumgulve i Skolefællesskabet Odense Nord
3269
Lofter på Søhusskolen
1948
Maling af Vægge og træværk Elsdyrløkken og Åløkke Børnecenter
8626
Materialer til fremstilling af personligt, medicinsk udstyr til dentalbrug 2021
4063
Materialer til Tandregulering
3869
Mekanisk sikring
2197
Mestringsforløb og tværfaglig jobindsats til borgere i jobafklaringsforløb 2021
1919
Montering af ovenlysvinduer
1058
Nyt gulv i Afdeling E. Rosengårdskolen
7154
Nyt tag på cykeloverdækning
1428
Om- og tilbygning af Bøgeparkens Børnehave
1462
Ombygning på Stige Skole
3722
Ombygning/udskiftning af El-tavler 3 adresser
77010
Områdefornyelse Bolbro - Parkering bag føtex
77014
Områdefornyelse Bolbro - Parkering bag føtex
3499
Oprensning af rendestensbrønde, sandfangsbrønde og linjedræn
3658
Ortopædisk fodtøj (Kropsbårne hjælpemidler)
3291
Parykker og toupeer
5002
Personlig jobformidler 2020
1900
Planteservice & Planter
61022
Platform til digital borgerinddragelse
3355
Rengøringsmaskiner 2020
1042
Renovering af 2 stk. skorsten , Kragsbjergvej 121
1330
Renovering af badeværelser og diverseoverflader i grupperum på 3 daginstitutioner
2875
Renovering af gulv
20738
Renovering af gulvbelægning, 4 skoler
2448
Renovering af kloak Møllemarksvej 39 og Roesskovsvej 17-19
4540
Renovering af sportsgulv - Munkebjergskolen
4962
Renovering af tagbelægning og anden tagkomplettering på CSV Brangstrup- Villa, den lave del
2900
Reparation af murværk på 4175 Østre Kultur
427
Revisionsopgaver
3189
Ristet kaffe, kakao, te samt maskiner og service (KomUdbud)
84948
Rottesikring 2021
939
Rydning og renholdelse af broer og bygværker 2019
4725
Saltspredere
4409
Service og reservedele til større dentaludstyr 2021
4033
Sikring ABA 2021 (KomUdbud)
1745
Skadedyrsbekæmpelse
2469
Skolekørsel (ODK)
1383
Skærmbriller og briller til pensionister 2020
39494
Snerydning og glatførebekæmpelse på skolerne
2647
Specialkørsel faste ruter (taxakørsel)
2470
Specialrengøring
3595
Tablets SKI 50.43
1429
Tagrenovering af del af småbørnsfløj Risingskolen
23788
Tagrenovering på Højby skole, Etape 2
3351
Tagrenovering, CSV, Rismarksvej 80, 5200 Odense V
1893
Tagrenovering, Slotsgade 5
4410
Tandreguleringsydelser 2020
25516
Tele og Data SKI 50.48
16536
Tidsskrifter 2021
1854
Transport af hjælpemidler
3911
Trykaflastende puder (genbrugshjælpemiddel)
3183
Trykkeri og storformatprint
1139
Tømrerarbejde ifm. malerbehandling af facade incl. døre, vinduer og kviste, "Den gamle brandstation", Odense Slot, Nørregade 36, 5000 Odense C
4626
Udbud af biler til hjemmeplejen
1361
Udskift af ca. 700 gulvklinker i Vollsmose Svømmhal
1135
Udskiftning af afvandingsrender på CSV-Skolen
73260
Udskiftning af belysning på Næsby Skole
3054
Udskiftning af Energiruder
1421
Udskiftning af gulv i Børnehave
2211
Udskiftning af gulvbelægning i 3 ejendomme
73288
Udskiftning af gulvbelægning på Næsby Skole
1335
Udskiftning af indvendigdøre
73263
Udskiftning af lofter på Næsby Skole
1794
Udskiftning af olie opvarmningskilde, 3104 & 4150
4311
Udskiftning af ovenlysvinduer på Odense Slot
3352
Udskiftning af partier, CSV, Rismarksvej 80, 5200 Odense V
1141
Udskiftning af tegltag på Odense Kultur- og Idrætshus
2186
Udskiftning af vinduer i 2 daginstitutioner
1926
Udskiftning af vinduer i Børnehuset Bellinge ogTranehøjen Børnecenter
5295
Udskiftning af vinduer og døre på 2 ejendomme
26725
Udskiftning af vinduer og eternittag
81340
Udskiftning af vinduer på Løkkehus Børnehjem & Tingløkkeskolen
23529
Udskiftning af vinduer på Næsby Skole
3242
Udskiftning af vinduer på Odense Rådhus
5302
Udskiftning af vinduer på Rådhuset
1930
Udskiftningaf mellanin til rustfri stål køkkenbordplader
1138
Udvendig malerbehandling af facade incl. døre, vinduer og kviste, "Den gamle brandstation", Odense Slot, Nørregade 36, 5000 Odense C
3870
Vagtydelser 2021
8239
Vask og levering af mopper og klude
39866
Vedligehold af grønne områder (skolerne)
457
Vejsalt (SKI)
76654
VF_4139_Provstegårdskolen_Udskiftning af facadepartier
77898
VF_4139_Provstegårdskolen_Udskiftning af lofter i Klasselokaler
33854
Vindues og dørudskiftning Odense SV
2899
Vinduespolering (ODK)