Entities

Odense Kommune

Keyword:
Search
Choose trade area:

Name
E-commerce
[T] "Tildelingskriterie"
Participant Info
(1) Vinduer, facader og lysskakte
(2) Udskiftning af tagpap. 4 adresser.
(6) 3067. Hollufgård - genoptræning.
1101 Rådhuset - Udskiftning af 9 vinduer
1101 Rådhuset - Vinduesudskiftning
2057 Stjerneskibet - Renovering af tag
2147 - Hvedevangen 2-24, 11-43, 5210 Odense NV, Udvendig maling af træværk
2170-Renovering af tagpap på Klosterbakken Svømmehal
2197 Vigelsø, Gule hovedhus-Renovering af tag, udskiftning af undertag og lægter
2338 - Bøgedalvænget 1-24. Udskiftning af termoruder
2358 Amalie gæstedagpleje - udskifte tag
2358. Udskiftning af tegltag, klippevej 7, 5220 Odense SØ
2402 Nørregade 39 - Udskiftning af facadepartier
2427 Overgade 42 - renovering af bindingsværk og vinduer
2808 Tagudskiftning
2815 Posten - udskifte tag
3006 Børnehuset Den Blå Planet - Renovering af træ- og linoleumgulve
3061 - Udskiftning af vinduer/døre mm. kragsbjergvænget 5, 5000 Odense C
3107 - Bolbro Børnehave - Udskiftning af gulvbelægning
3107 - Opbygning af trappevange
3113 Næsbyhovedgård - udskiftning af lofter
3121 Udskiftning af døre/vinduer, Etape 3
3121- Vinduesudskiftning, etape 2
3127 - Skovmosen Udskiftning af vinduer og døre
3148 Børnehuset Tryllefløjten- Etablering af mekanisk udsugning fra køkken og grovkøkken
3148 Renovering af tagbelægning og anden komplettering på børnehuset Tryllefløjten - bygning langs Palnatokesvej
3155- Renovering af 3 børnetoiletter og 1 personaletoilet
3179. Udskiftning af facadepartier i 12 boliger på Ældrecenter Øst
3179. Udskiftning af vinduesbånd over hovedindgang
3179. Ældrecenter Øst. Udskiftning af facadebeklædning
3203 -Tarup Børnehave Renovering af grupperum
3211 - Rulkedalen Udskiftning af vinduer og døre
3215 Søhus Børnecenter Bispeengen 1 -Renovering af 443 m2 tegl tage.
3230 Elsdyrløkken Børnehave, Udskiftning af dørplader og døre.
3239 - Udskiftning af vinduespartier/døre/ovenlysvinduer
3241 Pilebækken Børnehave Lofter
3243 Lillelund - renovering af toiletter
3243 Lillelund - udskiftning af tag
3264. Fyrretræet. Ombygning af kontor
3276 Bolden Børnecenter - Renovering af badeværelser
3300 Lille Højstrup Børnehave, renovering af 4 badeværelser
3304 - Renovering af 2 børnebadeværelser samt 1 personaletoilet
3313 - Grævlingløkken 15A-27D, udvendig maling af træværk
3323 Sønderskovvænget 2-64, Udvendig maling af vinduer, døre og træværk
3329 Maler behandling med linoliemaling på 43 bevaringsværdige vinduer
3329 Tilpasning og afrensning af bevaringsværdige vinduer
3370 Agerhønen Børnecenter - Renovering af 2 badeværelser
3384 - Udskiftning af vinduer
3395 - Regnbuen Børnehave renovering af toiletter
3411 Understøbning
4101 Abildgårdskolen - Efterisolering af flade tage
4101 Parkeringsplads - EL
4102 Agedrup skole - nye rør
4105 Dalumskolen - Udskiftning af vinduer - bygning 7 mod gården
4116 Hjalleseskolen - Renovering af tagpaptag på administrationsdel af bygning 8.
4118 - Camp U - Reetablering efter vandskade
4121 Udskitning af gulv i 3 klasselokaler
4123 Fyns Kunstmuseum - facaderenovering Maler
4123 Fyns Kunstmuseum - facaderenovering Murer
4127 Korup Skole tagdækning og efterisolering
4127 Korup Skole, Præstevej 10 - Renovering af tag på gamle skolebygning
4127 Korup Skole, Præstevej 10–Renovering af PC-ovenlys på høje del på bygning 2.
4129 - Kroggårdsskolen Udskiftning af tagdækning
4129 - Kroggårdsskolen Udskiftning af tagdækning etape 2
4129 Renovering af kloak, Kroggårdskolen, Smedebakken 24, 5270 Odense N
4137 Møntergården - Pernille Lykkes Boder facaderenovering
4137 Møntergården - Skomagerhuset maling
4139 - Provstegårdskolen | Ventilation
4141 Maling af spær i SFO
4142 Risingskolen, Risingvej 25 - Renovering af tag på del af bygning 2 og Færdselsskole bygning.
4142. Udskiftning af tegltag på Risingskolen, bygning 2
4143 Renovering af tag på bygning 6
4145 Skt Hans Skole - omfugning
4147. Seden Skole, Bullerupvej 30. Vinduesudskiftning
4149 - Renovering af gulve på 4 toiletrum på Skt. Klemens Skole
4149 - udskiftning af nedhængte lofter på Skt. Klemensskolen
4152- Udskiftning af gulvbelægning
4155 Opad Jørgensø Udskiftning af vinduer
4166 Ubberud Skole - Renovering af tag på gymnastiksalsbygning mm med tagpap.
4166 Ubberud Skole, Ubberudvej 26-30 -Renovering af tag på biblio-teksbygning. (se billede 3 grøn skravering) med nye bølge eternitplader og mindre arbejder på gymnastiksalsbygning mm (se billede 2 rød skra-vering).
4170. Vestre Skole, maling af trappeopgang
4179 gulve center, gulve kantinen
4196 Holluf Pile Skole udskiftning af linoleumsgulv
4202 - Odense Koncerthus. Ombygning af transformer
4244 - Marienlystcentret - opdeling af installationer
4305 Atlantis Børnehus, Birkeparken 122 - Renovering af tag
4907 - Udskiftning af rytterlys, Blangstedgårds Allé 93
4919 Londongade 2, udskiftning af døre og vinduer
4919 Odense Sejlskibsforening, Londongade 2 - Renovering af tag
4968 Fjordagerscenen let ydervæg og Seden skole vinduer
5051 - Tandklinikken Grønløkkevej 30, udskiftning af ruder og vinduesfuger
6000 Udskiftning af fjernvarmerør, 6000 Ørbækvej 100
6034 - Nyt tag på gartnerbygning
6041 - Enghaveskolen. Tilbygning til cykelskur II
6041. Enghaveskolen - levering og opsætning af nyt hegn
6041. Enghaveskolen. Tilbygning til cykelskur.
6051 Energirenovering af udvendig belysning
Anskaffelse af Buslæskærme
Banevænget 2A-2P, udskiftning af vinduer og terrassedøre
Dampa loft
De- og genmonteirng af ventilationsrør på Pårup Skole
El-kørestol
Forsikringsydelser
Fødevarer til storkøkkener (SKI: 50.90)
GENUDBUD 2 Sikringsydelser - AIA, ADK og ITV-anlæg 2018 (ODK)
Globehuset Vuggestue, Helgavej 32- Renovering af facader og trappe ved hoveddør
Grov arbejdsbeklædning og fodtøj (køb)
Grønnegård Stige skole
H.C Andersensskolen maling af overflader
IT - Opgaveplanlægning inkl. Ruteoptimering
it - SKI 50.10 Kopi og Print
IT - Udbud af .Net Konsulenter
IT Bygge-og miljøsagssystem
It Kirkegårdssystem
LED og Lyskilder
Linoleumgulve i Skolefællesskabet Odense Nord
Lofter på Søhusskolen
Låsesystem til borgere i eget hjem
Maling af Vægge og træværk Elsdyrløkken og Åløkke Børnecenter
Manuelle kørestole
Materialer til Tandregulering
Montering af ovenlysvinduer
Nyt gulv i Afdeling E. Rosengårdskolen
Nyt tag på cykeloverdækning
Om- og tilbygning af Bøgeparkens Børnehave
Ombygning på Stige Skole
Ombygning/udskiftning af El-tavler 3 adresser
Oprensning af rendestensbrønde, sandfangsbrønde og linjedræn
Renovering af 2 stk. skorsten , Kragsbjergvej 121
Renovering af badeværelser og diverseoverflader i grupperum på 3 daginstitutioner
Renovering af gulv
Renovering af kloak Møllemarksvej 39 og Roesskovsvej 17-19
Renovering af sportsgulv - Munkebjergskolen
Renovering af tagbelægning og anden tagkomplettering på CSV Brangstrup- Villa, den lave del
Reparation af murværk på 4175 Østre Kultur
Specialkørsel faste ruter (taxakørsel)
Tagrenovering af del af småbørnsfløj Risingskolen
Tagrenovering, CSV, Rismarksvej 80, 5200 Odense V
Tagrenovering, Slotsgade 5
Tømrerarbejde ifm. malerbehandling af facade incl. døre, vinduer og kviste, "Den gamle brandstation", Odense Slot, Nørregade 36, 5000 Odense C
Udbud af biler til hjemmeplejen
Udskift af ca. 700 gulvklinker i Vollsmose Svømmhal
Udskiftning af afvandingsrender på CSV-Skolen
Udskiftning af Energiruder
Udskiftning af gulv i Børnehave
Udskiftning af gulvbelægning i 3 ejendomme
Udskiftning af indvendigdøre
Udskiftning af olie opvarmningskilde, 3104 & 4150
Udskiftning af ovenlysvinduer på Odense Slot
Udskiftning af partier, CSV, Rismarksvej 80, 5200 Odense V
Udskiftning af tegltag på Odense Kultur- og Idrætshus
Udskiftning af vinduer i 2 daginstitutioner
Udskiftning af vinduer i Børnehuset Bellinge ogTranehøjen Børnecenter
Udskiftning af vinduer og døre på 2 ejendomme
Udskiftning af vinduer på Odense Rådhus
Udskiftning af vinduer på Rådhuset
Udskiftningaf mellanin til rustfri stål køkkenbordplader
Udvendig malerbehandling af facade incl. døre, vinduer og kviste, "Den gamle brandstation", Odense Slot, Nørregade 36, 5000 Odense C
Vikar (SKI/KomUdbud)

Odense Kommune at Comdia

Supplier

Tender

Market dialog

Innovation

Leverandørliste: 740
Udbudsplan: 103
Afsluttede udbud: 162
SØV - opgaver: 1
SØV - opgaver (afsluttede): 1
Leverandører (SOEV): 6
Market Dialogues/Ide-udbud: 0
Market Dialogues (Archive): 86