Entities

Odense Kommune

Market Dialogues

Click the map to see more information at the back. Click the blue button to go directly to the market dialogue.


Current

Odense Kommune

Start: 20-05-2020 / Finish: 04-06-2020

Bæredygtigt salg af brugt IT udstyr

Text from the contracting entity:

Opgaven består i at afhente udstyret hos Odense Kommunes IT afdeling, foretage videre håndtering af det (enten klargøring til genanvendelse, udnyttelse af reservedele, eller skrotning), hvorefter der afregnes til Odense Kommune for værdien af udstyret.

Current

Odense Kommune

Start: 24-04-2020 / Finish: 01-06-2020

Høring om FN's Verdensmål og bæredygtige løsninger inden for lager og logistik

Text from the contracting entity:

I forbindelse med, at Odense Kommune forbereder et udbud på lager/logistik på stomiprodukter samt telesundhedsprodukter for kommunerne i Midtjylland og Syddanmark, ønskes det belyst, hvilke krav der kan stilles i forhold til FN’s verdensmål.

Archived

Odense Kommune

Start: 12-03-2020 / Finish: 13-04-2020

Feedback på oplæg om verdensmål i offentlige indkøb

Text from the contracting entity:

Som en del af processen med at arbejde med verdensmål i offentlige udbud, ønsker vi at få feedback på en opstillet fiktiv case for anskaffelsen af et IT-system.

Archived

Odense Kommune

Start: 16-09-2019 / Finish: 23-09-2019

Markedsdialog-Levering af madservice

Text from the contracting entity:

Odense Kommune ønsker markedets input/kommentarer ifm. udarbejdelse af nye kontrakter for levering af madservice

Archived

Odense Kommune

Start: 03-09-2019 / Finish: 17-09-2019

Høring vedr. drift og vedligehold af boldbanevedligehold samt gartnerydelser ved boldbaner

Text from the contracting entity:

Odense Kommune ønsker kommentarer til udbudsmateriale vedr. drift og vedligehold af boldbaner samt gartnerydelser ved boldbaner.

Archived

Odense Kommune

Start: 02-09-2019 / Finish: 16-09-2019

Høring vedrørende udbud af vinterværksted

Text from the contracting entity:

I forbindelse med Odense Kommunes kommende udbud af Vinterværkstedet, ønsker ordregiver i den sammenhæng, at undersøge markedet for potentielle leverandører til opgaven.

Archived

Odense Kommune

Start: 09-07-2019 / Finish: 12-08-2019

Høring - udbud på sundhedsvikarydelser

Text from the contracting entity:

Odense Kommune udbyder aftaler på sygeplejevikar, Sosu-hjælper og sosu-assistent ydelser.

Archived

Odense Kommune

Start: 22-05-2019 / Finish: 07-06-2019

Høring vedrørende udbud af håndværkerydelser 2020

Text from the contracting entity:

Udbuddet omfatter udførelse af El-, VVS-, Maler-, Murer-, Tømrer- og snedker-, Glarmester-, Kloak-, Ventilations-, Tagdæknings-, Gulvlægnings arbejder i forbindelse med reparation og vedligeholdelsesopgaver og mindre renoveringer på/ved bygninger og ejendomme i Odense Kommune.

Archived

Odense Kommune

Start: 11-03-2019 / Finish: 21-03-2019

Høring vedr. udbud af tankgas til TE Arena

Text from the contracting entity:

Odense Kommune udbyder tankgas til TE Arena i foråret 2019, og ønsker i den forbindelse at høre markedet om det fulde udbudsmateriale.

Archived

Odense Kommune

Start: 11-03-2019 / Finish: 20-03-2019

Dialog vedr udbud på køb af grov arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj

Text from the contracting entity:

Odense Kommune ønsker at indgå i dialog med markedet vedrørende udbudsmaterialet.

Archived

Odense Kommune

Start: 04-03-2019 / Finish: 25-03-2019

Høring vedrørende udbud af håndværkerydelser

Text from the contracting entity:

Odense Kommune vil i løbet af sommeren 2019 konkurrenceudsætte håndværkerydelser til drift og vedligehold af Odense Kommunes bygninger og ejendomme. I den henseende ønsker Odense Kommune at høre markedet om en række udvalgte problemstillinger/dilemmaer.

Archived

Odense Kommune

Start: 22-01-2019 / Finish: 01-02-2019

Høring vedr. udbud af snerydning og glatførebekæmpelse omkring Odense Kommunes ejendomme

Text from the contracting entity:

Odense Kommune udbyder snerydning og glatførebekæmpelse af områderne omkring Odense Kommunes ejendomme i foråret 2019, og ønsker i den forbindelse at høre markedet om det fulde udbudsmateriale.

Archived

Odense Kommune

Start: 22-11-2018 / Finish: 05-12-2018

Markedshøring vedr. graffitiafrensning i Odense Kommune

Text from the contracting entity:

Odense Kommune skal til at udbyde graffitiafrensning og ønsker i den forbindelse at høre markedet om det fulde udbudsmateriale.

Archived

Odense Kommune

Start: 15-10-2018 / Finish: 31-10-2018

Udbud på el-kørestole

Text from the contracting entity:

Odense Kommune vil senere i år offentliggøre sit udbud på el-kørestole. Udbuddet indeholder 4 delaftaler på hhv. el-kørestol uden yderligere el-funktioner, el-kørestol forhjulsdrevet, el-kørestol centerdrevet og el-kørestol til mindre børn.

Archived

Odense Kommune

Start: 10-10-2018 / Finish: 19-10-2018

Markedshøring af udbud på cykler, tilbehør og reparation

Text from the contracting entity:

Odense Kommune udbyder cykler, tilbehør og reparation i efteråret 2018, og ønsker i den forbindelse at høre markedet om det fulde udbudsmateriale.

Archived

Odense Kommune

Start: 01-10-2018 / Finish: 21-10-2018

Markedshøring i forbindelse med udbud af specialkørsel

Text from the contracting entity:

Odense Kommune udbyder specialkørsel i efteråret 2018, og ønsker i den forbindelse at høre markedet om det fulde udbudsmateriale.

Archived

Odense Kommune

Start: 12-09-2018 / Finish: 26-09-2018

Markedshøring i forbindelse med udbud af vedligeholdelse af grønne områder om Odense Kommunes ejendomme

Text from the contracting entity:

Udbuddet vedrører vedligeholdelse af grønne områder rundt om ordregivers ejendomme, herunder gartnerisk pleje, beplantningspleje, ukrudtsbekæmpelse, græsslåning, renhold af arealer mv.

Archived

Odense Kommune

Start: 05-09-2018 / Finish: 19-09-2018

Krav til QR-koder på genbrugshjælpemidler

Text from the contracting entity:

Odense Kommune ønsker en dialog om de krav der stilles til QR-koder i Odense Kommunes udbud på genbrugshjælpemidler.

Archived

Odense Kommune

Start: 07-06-2018 / Finish: 27-06-2018

Markedshøring af materiale vedr. udbud af "brobygning til uddannelse"

Text from the contracting entity:

Odense Kommune er i gang med at forberede udbud af "brobygning til uddannelse". Odense Kommune opfordrer hermed interesserede virksomheder til at gennemse materialet og komme med bemærkninger hertil. Såfremt virksomheden har ændringsforslag, opfordrer vi til at de begrundes. Det er op til Odense Kommune at beslutte, om eventuelle ændringsforslag fra virksomhederne kan accepteres.

Archived

Odense Kommune

Start: 31-05-2018 / Finish: 17-09-2018

Markedsdialog Diplom i Offentlig Ledelse (DOL)/Diplom i Ledelse (DIL)

Text from the contracting entity:

Invitation til dialogmøde

Archived

Odense Kommune

Start: 25-05-2018 / Finish: 15-06-2018

KomUdbuds gen-udbud af udbudssystem

Text from the contracting entity:

Høring

Archived

Odense Kommune

Start: 09-05-2018 / Finish: 24-05-2018

Udbud af grønne områder

Text from the contracting entity:

Udbud af drift og vedligehold af grønne områder i Odense Kommune. Opgaverne omfatter gartnerisk pleje, renhold og vedligehold af byens parker, legepladser,vejplantninger,naturområder og grønne udearealer omkring et udvalg af byens institutioner.

Archived

Odense Kommune

Start: 24-04-2018 / Finish: 04-05-2018

Høring genudbud af sundhedsordning

Text from the contracting entity:

Udbuddet omfatter sundhedsordning for alle Odense Kommunes månedslønnede medarbejdere. Brug af sundhedsordningen er skattefrit for medarbejderne, og ordningen skal udelukkende bruges til forebyggelse og behandling af arbejdsrelaterede gener og skader.

Archived

Odense Kommune

Start: 27-02-2018 / Finish: 28-03-2018

Høring ifbm. udbud af .Net Konsulenter

Text from the contracting entity:

Relevante emner ønskes drøftet med interesserede leverandører i forhold til udbud af .Net Konsulenter

Archived

Odense Kommune

Start: 12-02-2018 / Finish: 23-02-2018

Høring i forbindelse med udbud af beklædning (vask og leje) til tandplejen og kantinerne

Text from the contracting entity:

Odense Kommune er i gang med at forberede udbud af beklædning (vask og leje) til tandplejen og kantinerne. Odense Kommune opfordrer hermed interesserede virksomheder til at gennemse materialet og komme med bemærkninger hertil. Såfremt virksomheden har ændringsforslag, opfordrer vi til at de begrundes. Det er op til Odense Kommune at beslutte, om eventuelle ændringsforslag fra virksomhederne kan accepteres.

Archived

Odense Kommune

Start: 09-02-2018 / Finish: 26-02-2018

Høring vedr. udbud af sundhedsordning

Text from the contracting entity:

Odense Kommune er med et befolkningstal på knap 200.000 borgere landets fjerde største kommu-ne. Odense Kommune har cirka 14.000 ansatte fordelt på fem forvaltninger. Samlet set er der cirka 500 institutioner m.v. Sundhedsordning for alle Odense Kommunes månedslønnede medarbejdere. Brug af sundhedsordningen er skattefrit for medarbejderne, og ordningen skal udelukkende bruges til forebyggelse og behandling af arbejdsrelaterede gener og skader.

Archived

Odense Kommune

Start: 09-02-2018 / Finish: 06-03-2018

Høring vedr. udbud af tilbud til borgere visiteret til ledighedsydelse

Text from the contracting entity:

Odense Kommune skal til at udbyde opgaven "tilbud til borgere visiteret til ledighedsydelse - individuel jobformidling" (anden aktør).

Archived

Odense Kommune

Start: 06-02-2018 / Finish: 20-02-2018

Høring i forbindelse med udbud af flytteforretninger

Text from the contracting entity:

Udbuddet vil blive gennemført som et offentligt udbud, og forventes offentliggjort 1. kvartal 2018. Kontraktstart forventes 1. september2018. KomUdbud – Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012, er et samarbejde mellem 15 jyske og fynske kommuner. https://komudbud.dk/ KomUdbuds tovholder og vicetovholder har på baggrund af KomUdbuds behov og ønsker, samt en markedsundersøgelse udarbejdet et udkast til kravspecifikation og tilbudsliste samt tildelingskriterier som hermed bringes i høring. KomUdbud opfordrer hermed interesserede virksomheder til at gennemse materialet og komme med bemærkninger hertil. Såfremt virksomheden har ændringsforslag, opfordrer vi til at de begrundes. Det er op til KomUdbud at beslutte, om eventuelle ændringsforslag fra virksomhederne kan accepteres.

Archived

Odense Kommune

Start: 12-01-2018 / Finish: 28-02-2018

Genbrugshjælpemidler (2017/2018)

Text from the contracting entity:

Høring af materiale vedr. udbud af genbrugshjælpemidler

Archived

Odense Kommune

Start: 01-01-2018 / Finish: 15-01-2018

Høring i forbindelse med udbud af vikarydelser til rengøring og køkken

Text from the contracting entity:

Odense Kommune er i gang med at forberede udbuddet af vikarydelser til rengøring og køkken. Interesserede leverandører får her mulighed for at komme med input til udvalgte dele af udbudsmaterialet, bl.a. ved besvarelse af en række spørgsmål.

Archived

Odense Kommune

Start: 21-12-2017 / Finish: 12-01-2018

Udbud af køb af måtter til Odense Kommune

Text from the contracting entity:

Odense Kommune skal til at udbyde køb af måtter. I den henseende vil Odense Kommune gerne indbyde til dialog med markedet på bl.a. kravspecifikationen og tildelingskriterierne. Der vil blive indgået 4-årig rammeaftale. Der vil være tale om et offentligt udbud, hvor tildelingskriterium vil være ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”. Her vil tilbuddet blive vurderet på baggrund af de opsatte tildelingskriterier, disse er også en del af høringen. Odense Kommune er interesseret i dialog, men er ikke forpligtet til at følge eventuelle forslag til ændringer mv. FREMGANGSMÅDE: 1.Login og gå til det Idé-udbud du ønsker at kommentere på 2.Klik på en kategori i venstre side og læs teksten på denne 3.Herefter kan du oprette ideer eller spørgsmål direkte til denne kategori BEMÆRK: Du skal have login for at kunne deltage. Opret dig som bruger her: http://www.comdia.com/edit-bruger.aspx Der kan kommenteres på materialet i perioden fra den 21. december – 12. januar 2018. Kom gerne med alle jeres kommentarer, svar og spørgsmål til det foreliggende. Relevant dokument ligger under det enkelte fokusområde.

Archived

Odense Kommune

Start: 11-12-2017 / Finish: 21-12-2017

Udbud af udbudssystem

Text from the contracting entity:

Høring af udbudsmateriale

Archived

Odense Kommune

Start: 09-11-2017 / Finish: 16-11-2017

Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Text from the contracting entity:

Høring vedr. udbudsmateriale på "Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere"

Archived

Odense Kommune

Start: 16-10-2017 / Finish: 25-10-2017

Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere

Text from the contracting entity:

Høring vedr. udbudsmateriale på "Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere"

Archived

Odense Kommune

Start: 10-10-2017 / Finish: 25-10-2017

Høring i forbindelse med udbud af vinduespolering

Text from the contracting entity:

Høring vedr. udbud af vinduespolering i Odense Kommune

Archived

Odense Kommune

Start: 06-10-2017 / Finish: 20-10-2017

Høring i forbindelse med udbud af grafiske serviceydelser

Text from the contracting entity:

Odense Kommune er i gang med at forberede udbuddet af grafiske serviceydelser. Interesserede leverandører får her mulighed for at komme med input til udvalgte dele af udbudsmaterialet ved besvarelse af en række spørgsmål.

Archived

Odense Kommune

Start: 25-09-2017 / Finish: 13-10-2017

Leverandørdag 2017

Text from the contracting entity:

Opfølgning på Odense Kommunes Leverandørdag 2017

Archived

Odense Kommune

Start: 18-09-2017 / Finish: 05-10-2017

Høring vedr.: Udbud af IT-system til Facility Management

Text from the contracting entity:

Odense Kommune ønsker at anskaffe et IT-system til håndtering af de interne arbejdsprocesser indenfor Facility Management-området.

Archived

Odense Kommune

Start: 07-09-2017 / Finish: 21-09-2017

Høring af udbudsmateriale til Mekanisk- og elektronisk sikring

Text from the contracting entity:

Odense Kommune forbereder udbud af Mekanisk- og elektronisk sikring, køb af produkter, mulighed for køb af relaterede serviceydelser.

Archived

Odense Kommune

Start: 28-07-2017 / Finish: 04-09-2017

Høring af materiale vedr. levering af formstøbte sæder

Text from the contracting entity:

Odense Kommune påtænker at lave en prisindhentning vedr. levering af formstøbte sæder.

Archived

Odense Kommune

Start: 19-06-2017 / Finish: 28-06-2017

Høring af materiale til udbud på indsats i ressourceforløb

Text from the contracting entity:

Foreløbigt materiale til udbud af indsatserne mentorforløb, afklaringsforløb og udviklingsforløb.

Archived

Odense Kommune

Start: 15-06-2017 / Finish: 23-06-2017

Høring i forbindelse med kommende udbud af Vikarydelser til rengøring samt køkken og kantine

Text from the contracting entity:

Hermed en kort indledende høring om tildelingskriteriet i forbindelse med udbud af Vikarydelser.

Archived

Odense Kommune

Start: 09-06-2017 / Finish: 04-07-2017

Høring i forbindelse med kommende udbud af Grafiske Ydelser (KomUdbud)

Text from the contracting entity:

Hermed høring om udbud af Grafiske Ydelser, som bliver udbudt i KomUdbud-regi.

Archived

Odense Kommune

Start: 30-05-2017 / Finish: 14-06-2017

Høring af udbudsmateriale til engangsvaskeprodukter

Text from the contracting entity:

Odense Kommune skal snart i gang med udbud af engangsvaskeprodukter. Der er tale om 3 produkter; vaskehandsker, vaskeservietter og shampoohætte.

Archived

Odense Kommune

Start: 30-03-2017 / Finish: 09-04-2017

Høring vedr. servicering af ovne i Odense Kommune

Text from the contracting entity:

Odense Kommune påtænker at lave tilbudsindhentning på servicering og reparation af ovne.

Archived

Odense Kommune

Start: 20-03-2017 / Finish: 28-03-2017

Høring vedrørende udbud af mestrings- og jobafklaringsforløb

Text from the contracting entity:

Odense Kommune ønsker at høre markedet vedrørende materialet til det kommende udbud på området.

Archived

Odense Kommune

Start: 17-03-2017 / Finish: 31-03-2017

Høring af udbudsmateriale til Specialrengøring

Text from the contracting entity:

Odense Kommune skal snart i gang med udbud af Specialrengøring. Specialrengøring er defineret, som rengøringsopgaver som ikke er en del af Kommunens ”daglige rengøringsbehov”.

Archived

Odense Kommune

Start: 06-02-2017 / Finish: 16-02-2017

Genbrugshjælpemidler til Odense Kommune

Text from the contracting entity:

Odense Kommune udbyder aftaler på forflytningssejl, rollatorer, el-køretøjer, arbejdsstole og trehjulede cykler.

Archived

Odense Kommune

Start: 30-01-2017 / Finish: 06-02-2017

Skolekørsel i Odense Kommune

Text from the contracting entity:

Skolekørsel omfatter kørsel i bus til og fra udvalgte distriktsskoler morgen og eftermiddag, samt kørsel til udvalgte skolers svømmeundervisning i Odense Kommunes fire svømmehaller. Derudover er der, for en enkelt distriktsskole (Tingkærskolen), tale om kørsel mellem to afdelinger (faglokalekørsel).

Archived

Odense Kommune

Start: 05-01-2017 / Finish: 18-01-2017

Høring vedr. vinduespolering i Odense Kommune

Text from the contracting entity:

Spørgsmål til leverandører omkring den videre proces, samt overvejelser i forbindelse med udbuddet.

Archived

Odense Kommune

Start: 07-11-2016 / Finish: 14-11-2016

Høring af dentalprodukter til tandbehandling

Text from the contracting entity:

Odense Kommune udbyder i samarbejde med Region Syddanmark dentalprodukter til tandbehandling.

Archived

Odense Kommune

Start: 29-09-2016 / Finish: 17-10-2016

Daglig rengøring på halvdelen Odense Kommunes Skoler - Genåbnet dialog

Text from the contracting entity:

Odense Kommune skal i efteråret 2016 konkurrenceudsætte den daglige rengøring på halvdelen af Kommunes skoler.

Archived

Odense Kommune

Start: 26-09-2016 / Finish: 03-10-2016

Udbud af facilitatorrollen til Robot startup-hub.

Text from the contracting entity:

Odense Kommune påtænker at gennemføre et offentligt udbud for at indgå en partnerskabsaftale med en leverandør der skal stå for at faciliterer en Robotteknologisk startup-hub.

Archived

Odense Kommune

Start: 13-09-2016 / Finish: 26-09-2016

Udbud på Legepladsinspektion

Text from the contracting entity:

Udbud på legepladsinspektion på legepladser, multibaner og parkourbaner i kommunen, ved skoler, institutioner og offentlige områder.

Archived

Odense Kommune

Start: 01-09-2016 / Finish: 30-09-2016

Udbud af hotelophold og konferencefaciliteter til Odense Kommune

Text from the contracting entity:

Odense Kommune skal til at udbyde hotelophold og konferencefaciliteter. I den henseende vil Odense Kommune gerne indbyde til dialog med markedet på bl.a. kravspecifikationen, tilbudslisten, kontrakten og tildelingskriterierne. Der vil blive indgået 4-årig rammekontrakt. Odense Kommune er interesseret i dialog, men er ikke forpligtet til at følge eventuelle forslag til ændringer mv. FREMGANGSMÅDE: 1.Login og gå til det Idé-udbud du ønsker at kommentere på 2.Klik på en kategori i venstre side og læs teksten på denne 3.Herefter kan du oprette ideer eller spørgsmål direkte til denne kategori BEMÆRK: Du skal have login for at kunne deltage. Opret dig som bruger her: http://www.comdia.com/edit-bruger.aspx Der kan kommenteres på materialet i perioden fra d. 1. september – 22. november 2016. Kom gerne med alle jeres kommentarer, svar og spørgsmål til det foreliggende.

Archived

Odense Kommune

Start: 15-08-2016 / Finish: 24-08-2016

Høring - transport af hjælpemidler

Text from the contracting entity:

Odense Kommune skal udbyde aftale på transport af hjælpemidler mellem depot og borger/plejecenter.

Archived

Odense Kommune

Start: 07-07-2016 / Finish: 14-08-2016

Planteservice og planter

Text from the contracting entity:

Planteservice og planter med følgende kategorier: - Vindues/reolplanter - Gulvplanter - Udendørs planter - Juletræer - Sæsonvarer - Krukker og potter - Krukker udendørs - Materialer, jord, bark, ler - Planteservice

Archived

Odense Kommune

Start: 07-07-2016 / Finish: 15-08-2016

Afskårne blomster

Text from the contracting entity:

Afskårne blomster.

Archived

Odense Kommune

Start: 27-06-2016 / Finish: 15-07-2016

Høring - Konsulentbistand til at forstå og forandre organisationer som systemer.

Text from the contracting entity:

Odense Kommune påtænker at gennemfører et udbud med forhandling vedrørende: "Konsulentbistand til at forstå og forandre organisationer som systemer." i den forbindelse igangsættes hermed en høring påtænkt proces og parametre.

Archived

Odense Kommune

Start: 02-05-2016 / Finish: 24-06-2016

Markedsdialog vedr. skadedyrsbekæmpelse

Text from the contracting entity:

Odense Kommune vil invitere de mest interessante leverandører til et fysisk dialogmøde, hvor vi kan få mulighed for at se, hvilke løsninger der kunne understøtte vores behov i forhold til kommende udbud af skadedyrsbekæmpelse.

Archived

Odense Kommune

Start: 21-04-2016 / Finish: 10-05-2016

Markedsafdækning vedr. virtuel kommunikation

Text from the contracting entity:

Odense Kommune inviterer interesserede virksomheder til at deltage i en markedsafdækning vedrørende virtuel kommunikation.

Archived

Odense Kommune

Start: 15-02-2016 / Finish: 25-02-2016

GPS ure

Text from the contracting entity:

Odense Kommune inviterer interesserede virksomheder til at deltage i en markedsafdækning vedrørende GPS ure til demensområdet.

Archived

Odense Kommune

Start: 01-02-2016 / Finish: 10-02-2016

Høring vedr. tilsyn i Ældre- og Handicapforvaltningen

Text from the contracting entity:

Jf. Lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter indholdet af tilbuddene og den måde opgaverne udføres på.

Archived

Odense Kommune

Start: 07-01-2016 / Finish: 14-01-2016

Høring vedr. kontrakter på frit valg af personlig pleje og praktisk bistand

Text from the contracting entity:

Odense Kommune er ved at revidere området på frit valg af personlig pleje og praktisk bistand. I den forbindelse er vi også ved at revidere de kontrakter og krav der stilles til de private leverandører. Dette ikke mindst i forhold til, at markedet har været præget af konkurser i den seneste tid.

Archived

Odense Kommune

Start: 05-01-2016 / Finish: 13-01-2016

Dynamisk indkøbssystem på legepladser

Text from the contracting entity:

Høring af materiale til udbud af Dynamisk indkøbssystem på legepladser.

Archived

Odense Kommune

Start: 25-11-2015 / Finish: 04-12-2015

Manuelle Kørestole til voksne

Text from the contracting entity:

Høring af materiale til udbud af aftale på manuelle kørestole til voksne

Archived

Odense Kommune

Start: 07-10-2015 / Finish: 30-10-2015

Nyt velfærdsteknologisk udstillingsmiljø

Text from the contracting entity:

I Odense Kommune ønsker vi at lave et nyt koncept for, hvordan borgerne (særligt de ældre, men også andre målgrupper) kan blive præsenteret for de nyeste og mest anvendelige velfærdsteknologier på markedet - samt hvordan nationale og internationale samarbejdspartnere kan blive præsenteret for dem.

Archived

Odense Kommune

Start: 04-05-2015 / Finish: 01-06-2015

Håndværkerydelser til Odense Kommune

Text from the contracting entity:

Odense Kommune skal til at udbyde håndværkerydelser til alle kommunens bygninger. I den henseende vil Odense Kommune gerne indbyde til dialog.

Archived

Odense Kommune

Start: 10-04-2015 / Finish: 30-04-2015

Lyskilder indendørs

Text from the contracting entity:

Odense kommune er i gang med at udarbejde et udbud på lyskilder indendørs, som evalueres efter TCO, hvor vi ønsker dialog med markedet via Idé-udbud omkring vores krav og evalueringsmodel.

Archived

Odense Kommune

Start: 16-03-2015 / Finish: 01-04-2015

Udbud af vintervedligeholdelse

Text from the contracting entity:

Odense Kommune v. By- og Kulturforvaltningen skal i gang med at lave et udbud af vintervedligeholdelse på visse stier, fortove og parkeringspladser. Vi har udarbejdet et udkast til en kravspecifikation, og ønsker i den forbindelse potentielle leverandøres kommentarer til kravspecifikation. Odense kommune ønsker tillige leverandørernes kommentarer til om vi har overset nogle væsentlige punkter for at have en fyldestgørende kravspecifikation?

Archived

Odense Kommune

Start: 16-03-2015 / Finish: 30-03-2015

Udrednings løsningen og bleer til kontinens området

Text from the contracting entity:

Udbuddet vedrør levering af elektronisk udredningsløsning samt bleer til Odense Kommune.

Archived

Odense Kommune

Start: 10-03-2015 / Finish: 16-03-2015

Udbud af ladestandere

Text from the contracting entity:

Udbud af ladestandere

Archived

Odense Kommune

Start: 06-02-2015 / Finish: 13-02-2015

Medieovervågning og analyse

Text from the contracting entity:

Vi ønsker at høre markedet om nuværende materiale giver anledning til spørgsmål eller indeholder uhensigtsmæssigheder, som vi ikke selv er bekendt med. Kun en uges høring, grundet tidsplan. Opret bruger, login og stil/besvar spørgsmål.

Archived

Odense Kommune

Start: 20-01-2015 / Finish: 26-01-2015

Hårde hvidevarer til KomUdbud

Text from the contracting entity:

Hårde hvidevarer til husholdningsbrug og professionalt brug (kun vaskemaskiner og tørretumblere), samt service herpå til KomUdbud.

Archived

Odense Kommune

Start: 22-10-2014 / Finish: 05-11-2014

Elbiler

Text from the contracting entity:

Odense Kommune ønsker kommentarer til vedhæftede udkast til kravspecifikation og tildelingskriterier.

Archived

Odense Kommune

Start: 14-10-2014 / Finish: 16-10-2014

Regenererings ovne til Odense Kommune

Text from the contracting entity:

Odense Kommune skal i gang med et udbud af Ovne til Mad og Måltider. I denne forbindelse har Odense Kommune valgt at gå i dialog med de potentielle leverandører på markedet med det formål bedre at kunne matche kommunens behov med markedets kunnen.

Archived

Odense Kommune

Start: 28-08-2014 / Finish: 04-09-2014

Robotgulvvasker

Text from the contracting entity:

Odense Kommune vil gerne undersøge, om der på markedet findes en robotgulvvasker der kan bruges på større arealer.

Archived

Odense Kommune

Start: 12-06-2014 / Finish: 26-06-2014

Desinficeringsløsning eller lignende

Text from the contracting entity:

Odense Kommune ønsker at nedsætte sygefraværet i institutioner for børn og unge i Odense, og er derfor på udkig efter teknologier/metoder/løsninger der kan hjælpe hermed.

Archived

Odense Kommune

Start: 14-03-2014 / Finish: 20-03-2014

Genbrugshjælpemidler

Text from the contracting entity:

Odense Kommune beder potentielle tilbudsgivere om, at komme med kommentarer vedrørende delaftalernes opbygning på genbrugshjælpemidler

Archived

Odense Kommune

Start: 07-03-2014 / Finish: 26-03-2014

Tryghedsalarmer Hjemmepleje

Text from the contracting entity:

Høring af materiale vedr. tryghedsalarmer til hjemmeplejen - KomUdbud er i gang med at forberede et udbud på tryghedsalarmer til hjemmeplejen og plejecentre/institutioner.

Archived

Odense Kommune

Start: 03-03-2014 / Finish: 07-03-2014

Udbud af rengøringsydelser i Odense Kommune

Text from the contracting entity:

Høring af materiale vedr. rengøringsydelser

Archived

Odense Kommune

Start: 18-02-2014 / Finish: 27-02-2014

Daglig rengøring, Odense Kommune

Text from the contracting entity:

Odense Kommune er i gang med at forberede et udbud af daglig rengøring med og uden virksomhedsoverdragelse.

Archived

Odense Kommune

Start: 03-02-2014 / Finish: 14-02-2014

Digitalt Udbudssystem til KomUdbud

Text from the contracting entity:

(Længere frist)Vi er i gang med at lægge sidste hånd på materialet i forbindelse med udbud af licenser til et "Digitalt Udbudssystem" i KomUdbud-regi. Vi ønsker at høre markedet om kravene i vores materiale for at få afklaret uhensigtsmæssigheder heri.

Archived

Odense Kommune

Start: 26-09-2013 / Finish: 24-10-2013

EL-KØRESTOLE

Text from the contracting entity:

OBS: DEADLINE FOR AT KOMMENTERE NÆRVÆRENDE MATERIALE ER RYKKET TIL DEN 24. OKTOBER - Odense Kommune har i forbindelse med et kommende udbud på El-kørestole valgt at gå i dialog med potentielle leverandører på markedet med det formål bedre at kunne matche kommunens behov med markedets kunnen. Bemærk: deadline er rykket til den 11. oktober

Archived

Odense Kommune

Start: 09-09-2013 / Finish: 27-09-2013

Dialog omkring kommende udbud på grafiske ydelser

Text from the contracting entity:

Odense Kommune (for komUdbud) har i forbindelse med et kommende udbud på Grafiske Ydelser valgt at gå i dialog med potentielle leverandører på markedet med det formål bedre at kunne matche kommunens behov med markedets kunnen.

Odense Kommune at Comdia

Supplier

Tender

Market dialog

Innovation

Leverandørliste: 828
Udbudsplan: 103
Afsluttede udbud: 184
SØV - opgaver: 0
SØV - opgaver (afsluttede): 1
Leverandører (SOEV): 7
Market Dialogues/Ide-udbud: 2
Market Dialogues (Archive): 87