Afsluttende markedsdialog vedr. udbud af specialkørsel 2023

Open/public
Start date: 06-03-2023 - 08:30
End date: 27-03-2023 - 10:00

Odense Kommune ønsker at høre markedet om det fulde udbudsmateriale vedrørende specialkørsel. Markedets aktører gives derfor mulighed for at komme med bemærkninger til materialet. Herudover ønsker Odense Kommune også svar på nogle specifikke spørgsmål i relation til udbudsmaterialet.

Udbuddet omfatter 7 delaftaler, men udkast til kontrakt inkl. bilag er stort set ens for alle delaftalerne. Der er således kun udarbejdet ét udkast til kontrakt inkl. bilag, der dækker alle delaftaler. Det er tydeligt markeret, såfremt der er forskelle i indholdet i de forskellige delaftaler.

I høringsmaterialet indgår følgende dokumenter:

- Udbudsbetingelser inkl. udbudbilag D, H, I og J (udbudsbilag A-C og E-G er således ikke tilgængelige)

- Udkast til kontrakt inkl. alle bilag.  Bilag 1 og 2 er uploaded i separate dokumenter, mens øvrige bilag er indeholdt i samme dokument som kontrakten. Bilag 2 - oversigt over institutioner er kun vedlagt for delaftale 1. Der findes tilsvarende bilag for de øvrige delaftaler, der dog indeholder andre institutioner.

Odense Kommune gør opmærksom på, at det er muligt for markedsaktørerne at fremsende bemærkninger og stille spørgsmål anonymt. Markedsaktørerne opfordres til at dette gøres så tidligt i høringsfasen, som muligt, således at der er mulighed for at have en dialog, og Odense Kommune således har mulighed for at svare på eventuelle spørgsmål inden høringsfasen slutter.