Høring vedr. udbudsmateriale på El-kørestole

Open/public
Start date: 31-10-2022 - 14:00
End date: 08-11-2022 - 23:59

Odense Kommune er i gang med at udarbejde udbudsmateriale i forbindelse med el-kørestole. I den forbindelse ønsker Odense Kommune at høre markedet om udbudsmaterialet.

Udbuddet vedrører indkøb af el-kørestole, reservedele og tilbehør.

Der er tale om tre delaftaler:

 • Delaftale 1 - El-kørestole uden yderligere el-funktion
 • Delaftale 2 - El-kørestole forhjulstrukket
 • Delaftale 3 - El-kørestole centerdreven

Markedets aktører gives her mulighed for at kommentere på materialet inden offentliggørelse.

Følgende dokumenter ønsker Odense Kommune kommentarer til:

 • Udbudsbetingelser
 • Udbudsbilag A1 - Kravspecifikation og tilbudsliste - El-kørestol uden yderligere el-funktion
 • Udbudsbilag A2 - Kravspecifikation og tilbudsliste - El-kørestol forhjulstrukket
 • Udbudsbilag A3 - Kravspecifikation og tilbudsliste - El-kørestol centerdreven
 • Bilag 1 - Rammeaftale delaftale 1
 • Bilag 2 - Rammeaftale delaftale 2
 • Bilag 3 - Rammeaftale delaftale 3

Følgende bilag til orientering:

 • Bilag 4 - Arbejdsklausul
 • Bilag 5 - Konsortieerklæring
 • Bilag 6 - Tro- og loveerklæring om russisk etablering og ejerskab

Bemærk, at I kan indgå i dialogen som anonyme, såfremt dette ønskes

31. Oktober 2022 - Frederikke Fogh Øland, Odense Kommune
Questions
Kompatibilitetserklæring

Vi overvejer at efterspørge kompatibilitetserklæringer samt stille krav om, at ordregiver skal orienteres, hvis leverandøren indgår kompatibilitetserklæring med andre leverandører i aftaleperioden. Vi ønsker tilbudsgivers kommentarer hertil.

Derudover overvejer vi, at evaluere på kompatibilitetserklæringer. Vil dette give mening?

31. Oktober 2022 - Frederikke Fogh Øland, Odense Kommune
Questions
Montering af støb

Betragter leverandøren montering af støb (eventuelt fra anden leverandør) som udstyr efter mål, eller hører montering af støb ind under kategorien almindelig tilpasning af produktet, uden det kræver fjernelse af CE-mærkning? 

4. November 2022 - Anonymous
Idea
Bilag 1 - Rammeaftale delaftale 1
Kommentarer til rammeaftale

Teknikerbistand - ingen kommentarer

Demostol - vi stiller gerne demostol til rådighed

MDR - 

 • Batterier må gerne være fra andre leverandører, så længe de er i samme kvalitet og har samme specifikationer
 • Der må gerne anvendes dæk fra andre leverandører
 • Lader skal altid være CE mærket og passe til batteriet specifikationer. Hvis der skiftes til en anden type batterier end de oprindelige, skal ordregiver sikre at laderen indstilles til de nye batterier.

Varer udover tilbudslisten - ingen kommentarer

Prisregulering - vi foreslår at der er mulighed for at prisregulere på andre datoer end den 1. april, dog højst en gang årligt, således at man kan prisregulere, når det er nødvendigt og ikke til en fast dato.

HMI nr - ingen kommentarer

Varenummer - ingen kommentarer


4. November 2022 - Anonymous
Idea
Udbudsbilag A2 - Kravspecifikation og tilbudsliste - El-kørestol forhjulsdreven
Kommentar til kvalitetsvurdering delaftale 2 og 3

Vedr. evaluering af el-funktioner vurderes på, om det føles behageligt, når el-kørestolens el-funktioner anvendes. 

Trykaflastning, der er tilstrækkelig til at reducere risikoen for trykskader, sker kun ved en vinkel over 30 grader. Sædevinklen og trykket på sædets overflade er direkte korreleret - jo større vinklen er, desto bedre er aflastningen. Optimal aflastning opnås med en sædevinkel på 45 grader og en rygvinkel på 120 grader.

Vi opfordrer derfor til at tilføje en kvalitetsparameter for for sædekip og rygvinkel der går udover de 30 grader, der er angivet i kravspecifikationen.

7. November 2022 - Klaus Smedegaard, MEDEMA A/S
Idea
Udbudsbilag A3 - Kravspecifikation og tilbudsliste - El-kørestol centerdreven
Udkast til rammeaftale vedrørende El-kørestole 3

Vi ønsker et tillægskrav i «Udkast til rammeaftale vedrørende El-kørestole 3».

§ 3. Betingelser Leverandøren skal inden ikrafttræden af denne rammeaftale, dog senest 7 dage efter udløb af standstill perioden, fremsende følgende dokumentation til ordregiver:

1. Dokumentation for crashtest

2. Dokumentation for 12184-2014 accrediteret test

7. November 2022 - Anonymous
Questions
Udbudsbilag A1 - Kravspecifikation og tilbudsliste - El-kørestol uden el-funktioner
kravspcifikation og bedømmelse

Delaftale 1. Vil det accepteres at tilbyde et produkt med el-kip og el-lift? Og i så fald hvordan vil det blive vægtet i forhold til øvrige produkter uden el-kip og el-lift?

7. November 2022 - Anonymous
Idea
Udbudsbilag A2 - Kravspecifikation og tilbudsliste - El-kørestol forhjulsdreven
Armlænshøjde

Delaftale 2 og 3. Armlænshøjde. Vi ønsker at der gives mulighed for at byde en given højde med et spænd på +/- 2 cm.

7. November 2022 - Anonymous
Idea
Udbudsbilag A3 - Kravspecifikation og tilbudsliste - El-kørestol centerdreven
Armlænshøjde

Delaftale 2 og 3. Armlænshøjde. Vi ønsker at der gives mulighed for at byde en given højde med et spænd på +/- 2 cm.

7. November 2022 - Anonymous
Idea
Udbudsbilag A2 - Kravspecifikation og tilbudsliste - El-kørestol forhjulsdreven
Docking

Delaftale 2,3. Der er krav til crashtest til docking. Skal produkterne tilbydes og prissættes med docking eller blot være forberedt for? Vi ønsker det tydeliggøres.

7. November 2022 - Anonymous
Idea
Udbudsbilag A3 - Kravspecifikation og tilbudsliste - El-kørestol centerdreven
Docking

Delaftale 2,3. Der er krav til crashtest til docking. Skal produkterne tilbydes og prissættes med docking eller blot være forberedt for? Vi ønsker det tydeliggøres.

7. November 2022 - Anonymous
Idea
Udbudsbilag A2 - Kravspecifikation og tilbudsliste - El-kørestol forhjulsdreven
Brystsele

Flere delaftaler. Brystsele. Er der her tale om en H-sele, eller en anden type sele? Vi ønsker det tydeliggøres.

8. November 2022 - Anonymous
Idea
Udbudsbetingelser
Evaluering af vareprøver

Vi opfordrer til, at tilbudsgivere får mulighed for at præsentere de tilbudte produkter og afklare evt. tvivlsspørgsmål fra de personer, som skal foretage evalueringerne.

8. November 2022 - Anonymous
Idea
Udbudsbilag A2 - Kravspecifikation og tilbudsliste - El-kørestol forhjulsdreven
Tilbudsliste - Understel

For at sikre sammenlignelighed tilbuddene imellem, opfordres udbyder til at specificere, hvad prisen på pos.nr. 3, El-kørestol uden sæde, skal indeholde.

8. November 2022 - Anonymous
Idea
Udbudsbilag A3 - Kravspecifikation og tilbudsliste - El-kørestol centerdreven
Tilbudsliste - Understel

For at sikre sammenlignelighed tilbuddene imellem, opfordres udbyder til at specificere, hvad prisen på pos.nr. 3, El-kørestol uden sæde, skal indeholde.

8. November 2022 - Anonymous
Idea
Udbudsbilag A2 - Kravspecifikation og tilbudsliste - El-kørestol forhjulsdreven
MK - Underdel, Max udvendig bredde 64 cm

For mange el-kørestolsbrugere vil el-kørestolens bredeste punkt være bestemt af armlænene og ikke af understellet. Det er vores erfaring, at et understel med en udvendig bredde på 65 cm fungerer ganske problemfrit for et stort antal brugere.

På baggrund af ovenstående og for at øge antallet af mulige tilbudsgivere, opfordrer vi udbyder til at ændre krav om max udvendig bredde til 65 cm.


8. November 2022 - Anonymous
Idea
Udbudsbilag A3 - Kravspecifikation og tilbudsliste - El-kørestol centerdreven
MK – Underdel, Max udvendig bredde 64 cm

For mange el-kørestolsbrugere vil el-kørestolens bredeste punkt være bestemt af armlænene og ikke af understellet. Det er vores erfaring, at et understel med en udvendig bredde på 65 cm fungerer ganske problemfrit for et stort antal brugere.

På baggrund af ovenstående og for at øge antallet af mulige tilbudsgivere, opfordrer vi udbyder til at ændre krav om max udvendig bredde til 65 cm.