Høring vedr. udbudsmateriale på El-kørestole

Open/public
Start date: 31-10-2022 - 14:00
End date: 08-11-2022 - 23:59

Odense Kommune er i gang med at udarbejde udbudsmateriale i forbindelse med el-kørestole. I den forbindelse ønsker Odense Kommune at høre markedet om udbudsmaterialet.

Udbuddet vedrører indkøb af el-kørestole, reservedele og tilbehør.

Der er tale om tre delaftaler:

 • Delaftale 1 - El-kørestole uden yderligere el-funktion
 • Delaftale 2 - El-kørestole forhjulstrukket
 • Delaftale 3 - El-kørestole centerdreven

Markedets aktører gives her mulighed for at kommentere på materialet inden offentliggørelse.

Følgende dokumenter ønsker Odense Kommune kommentarer til:

 • Udbudsbetingelser
 • Udbudsbilag A1 - Kravspecifikation og tilbudsliste - El-kørestol uden yderligere el-funktion
 • Udbudsbilag A2 - Kravspecifikation og tilbudsliste - El-kørestol forhjulstrukket
 • Udbudsbilag A3 - Kravspecifikation og tilbudsliste - El-kørestol centerdreven
 • Bilag 1 - Rammeaftale delaftale 1
 • Bilag 2 - Rammeaftale delaftale 2
 • Bilag 3 - Rammeaftale delaftale 3

Følgende bilag til orientering:

 • Bilag 4 - Arbejdsklausul
 • Bilag 5 - Konsortieerklæring
 • Bilag 6 - Tro- og loveerklæring om russisk etablering og ejerskab

Bemærk, at I kan indgå i dialogen som anonyme, såfremt dette ønskes

31. Oktober 2022 - Frederikke Fogh Øland, Odense Kommune
Questions
Kompatibilitetserklæring

Vi overvejer at efterspørge kompatibilitetserklæringer samt stille krav om, at ordregiver skal orienteres, hvis leverandøren indgår kompatibilitetserklæring med andre leverandører i aftaleperioden. Vi ønsker tilbudsgivers kommentarer hertil.

Derudover overvejer vi, at evaluere på kompatibilitetserklæringer. Vil dette give mening?

31. Oktober 2022 - Frederikke Fogh Øland, Odense Kommune
Questions
Montering af støb

Betragter leverandøren montering af støb (eventuelt fra anden leverandør) som udstyr efter mål, eller hører montering af støb ind under kategorien almindelig tilpasning af produktet, uden det kræver fjernelse af CE-mærkning?