Høring genudbud af sundhedsordning

Open/public
Start date: 24-04-2018 - 00:00
End date: 04-05-2018 - 00:00
Odense Kommune ønsker en sundhedsordning, som i udgangspunkt kommer til at bestå af følgende ydelser: 
•      Behandling (fysioterapi, massage, zoneterapi, kiropraktik)
•      Holdtræning
•      Ergonomisk vejledning
•      Vægttabshold
•      Sundhedstjek

Udover ovenstående ydelser i sundhedsordningen omfattes udbuddet endvidere helbredstjek til natarbejdere.

24. April 2018 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation
Afsnit 4.4.1

 

In-house klinikkerne skal kunne være åbne for brugerne af sundhedsordningen mandag-torsdag i tidsrummet kl. 07:00 – kl. 19:00 og fredag kl. 07.00-16.00. Hovedparten af behandlinger ligger i tidsrummet fra kl. 08:00 – kl. 16.00. Tider uden for dette tidsrum vil være forbeholdt særlige medarbejdergrupper.

Spørgsmål 1

Vil det få en prismæssig betydning, hvis hovedparten af behandlinger udvides til kl. 17.00 ud fra en betragtning af, at tider til særlige medarbejdergrupper typisk først har mulighed for at komme kl. 17.00?

24. April 2018 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation
Afsnit 4.4.1

In-house klinikkerne skal kunne være åbne for brugerne af sundhedsordningen mandag-torsdag i tidsrummet kl. 07:00 – kl. 19:00 og fredag kl. 07.00-16.00. Hovedparten af behandlinger ligger i tidsrummet fra kl. 08:00 – kl. 16.00. Tider uden for dette tidsrum vil være forbeholdt særlige medarbejdergrupper.

Spørgsmål 2:

Vil det få en prismæssig betydning, hvis åbningstiden først begynder kl. 08:00? 

24. April 2018 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation
Afsnit 4.4.1

In-house klinikkerne skal kunne være åbne for brugerne af sundhedsordningen mandag-torsdag i tidsrummet kl. 07:00 – kl. 19:00 og fredag kl. 07.00-16.00. Hovedparten af behandlinger ligger i tidsrummet fra kl. 08:00 – kl. 16.00. Tider uden for dette tidsrum vil være forbeholdt særlige medarbejdergrupper. 

Spørgsmål 3: 

Hvordan håndteres booking af tider til særlige medarbejdergrupper, herunder sker det online eller ved telefonisk henvendelse? 

24. April 2018 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
Rammeaftale
§12 – Fakturering

Leverandøren fakturerer ordregiver månedligt.

I henhold til lov om offentlige betalinger mv. skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 
Fakturaer sendes elektronisk til Borgmesterforvaltningen (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold.
Der kan kun faktureres for leverede ydelser. De inkluderede elementer i ydelsen er beskrevet i § 10, stk.1. Der kan dog faktureres for ydelser, hvor der er meldt afbud mindre end til 12 timer før den bestilte ydelse.

Fakturaen skal være ordregiver i hænde senest 14 dage efter udgangen af måneden.
Fakturaen skal indeholde:
Udstedelsesdato (fakturadato)
•      Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen)
•      Leverandørens CVR/SE-nummer
•      Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse
•      Ydelsesnavn og nummer
•      Mængde og art af de leverede ydelser
•      Periode for udførelse af ydelsen
•      Pris pr. enhed eksklusiv moms
•      Rekvirent hos ordregiver (forvaltning)
•      Rekvisitionsnummer
•      Leveringsadresse
•      Sidste rettidige betalingsdato
Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler.
Bilag til fakturaen skal fremsendes elektronisk sammen med selve fakturaen.

Spørgsmål 4: 

Kom gerne med alternative prismodeller. 

24. April 2018 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
Rammeaftale
§12 – Fakturering

Leverandøren fakturerer ordregiver månedligt.

I henhold til lov om offentlige betalinger mv. skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 
Fakturaer sendes elektronisk til Borgmesterforvaltningen (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold.
Der kan kun faktureres for leverede ydelser. De inkluderede elementer i ydelsen er beskrevet i § 10, stk.1. Der kan dog faktureres for ydelser, hvor der er meldt afbud mindre end til 12 timer før den bestilte ydelse.

Fakturaen skal være ordregiver i hænde senest 14 dage efter udgangen af måneden.
Fakturaen skal indeholde:
Udstedelsesdato (fakturadato)
•      Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen)
•      Leverandørens CVR/SE-nummer
•      Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse
•      Ydelsesnavn og nummer
•      Mængde og art af de leverede ydelser
•      Periode for udførelse af ydelsen
•      Pris pr. enhed eksklusiv moms
•      Rekvirent hos ordregiver (forvaltning)
•      Rekvisitionsnummer
•      Leveringsadresse
•      Sidste rettidige betalingsdato
Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler.
Bilag til fakturaen skal fremsendes elektronisk sammen med selve fakturaen.

Spørgsmål 5:

Fakturering for leverede ydelser. Fremgår det tydeligt, at prisen for en ydelse skal indeholde alle omkostninger forbundet med ydelsen, herunder forberedelse, koordiner, opfølgning mv.?