Markedsdialog-Levering af madservice

Open/public
Start date: 16-09-2019 - 00:00
End date: 23-09-2019 - 23:59

Vi ønsker såvel kommentarer til de stillede spørgsmål, men også meget gerne kommentarer og bemærkninger til det generelle materiale.16. September 2019 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Egnethedskriterier
Garanti

Vurderer leverandører at de fastsatte garantiintervaller er passende?

16. September 2019 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Udkast til kontrakt
Økologi

Kan leverandørerne leve op til en økologiprocent på minimum 60?

16. September 2019 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Udkast til kontrakt
Akutlevering

Er det for leverandører muligt at foretage akutlevering?

20. September 2019 - Anonymous
Idea
Udkast til kontrakt
Kommentarer til materialet

Afsnit 3

Afsnit der omhandler borgere med behov for akut opstart eller genopstart efter indlæggelse.

Her beskrives, at alle borgere, der ved udskrivelse har behov for madordning, som ikke ved indlæggelse havde en madbevilling, modtager mad fra Byens Køkken.

Spørgsmål:

Vil I venligst uddybe, hvorfor denne type kunder ikke skal være omfattet af det frie valg? At kunne levere til de nævnte kunder, ser vi som en del af det at kunne akutlevere mad.


Afsnit 6.5.1: Forgæves levering:

Spørgsmål:

Kan det accepteres, at levering af mad til borgere der ikke er hjemme kan foregå via termokasse, hvis det er aftalt i samarbejde med borgere og kommune?


Afsnit 13 prissætning

• Det ønskes uddybet, hvorledes prissætningen kan ændre sig ved overgang til 60% økologi?

• Skal alle leverandører levere en gang om ugen? Og hvis ikke, hvordan bliver borgerprisen ved flere drop?