EL-KØRESTOLE

Open/public
Start date: 26-09-2013 - 00:00
End date: 24-10-2013 - 23:59

Odense Kommune har i forbindelse med et kommende udbud på El-Kørestoler valgt at gå i dialog med potentielle leverandører på markedet med det formål bedre at kunne matche kommunens behov med markedets kunnen.


OBS: Deadline for at kommentere nærværende materiale er rykket til den 24. oktober


Leverandøren bedes forholde sig til opsatte fokusområder og vedhæftet materiale og kommentere, om der er forhold som er særligt afgørende i forhold til omkostninger, prissætning og hvor attraktivt det er, at byde på opgaven m.fl.

Materialet, som ligger til grund for dialogen, er i udkastform.

På baggrund af kommentarer fra markedet reviderer Odense Kommune materialet. 

Odense Kommune er interesseret i dialog, men er ikke forpligtet til at følge eventuelle forslag til ændringer mm. 

El-kørestole er opdelet i følgende delaftaler med hver deres kravspecifikationer:

 

Delaftale 1: El-kørestol til borger op til 70 kilo

Delaftale 2: El-kørestol uden el-funktioner på ryg, tilt, hejs og benstøtter

Delaftale 3: El-kørestol, forhjulsdreven

Delaftale 4: El-kørestol, centerdreven

Delaftale 5: El-kørestol, baghjulsdreven

 

For hvert delområde er der lagt udbudsmateriale, Kravspecifikationer og tilbudslister ud til kommentering.

Odense Kommune ønsker markedets kommentarer på de vedhæftede filer.


FREMGANGSMÅDE:

1. Login og gå til det Idé-udbud du ønsker at kommentere på

2. Klik på en kategori i venstre side og læs teksten på denne

3. Herefter kan du oprette ideer eller spørgsmål direkte til denne kategori.


BEMÆRK: Du skal have login for at kunne deltage.

Nærmere beskrivelse og krav til produkter fremgår af kravspecifikationen og tilbudsskemaerne.