Høring - Indkøb af affaldsspande

Consultation
Start date: 27-03-2023 - 16:00
End date: 14-04-2023 - 23:00

Odense Kommune forventer at udbyde indkøb af affaldsbeholdere i maj 2023, og i den forbindelse vil vi gerne have input/kommentarer til det nuværende materiale.

Udbuddets omfang:

Udbuddet vedrører indkøb af affaldsbeholdere til Odense Kommunes ejendomsportefølje. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affaldssortering gør det lovpligtigt, at alle kommunale arbejdspladser skal sortere efter de samme principper som private husholdninger.

For så vidt angår Odense Kommune omfatter aftalen alle enheder, institutioner, forvaltninger m.v., som er en del af Odense Kommune.

Udbuddet er opdelt i tre delaftaler - det vil være muligt, at byde på én eller flere delaftaler. De udbudte aftaler har en løbetid på 4 år. Ordregiver kan forlænge aftalen i en 12-måneders periode af to omgange.