Høring i forbindelse med udbud af grafiske serviceydelser

Open/public
Start date: 06-10-2017 - 00:00
End date: 20-10-2017 - 23:59
 

Odense Kommune er i gang med at forberede udbuddet af grafiske serviceydelser. Interesserede leverandører får her mulighed for at komme med input til udvalgte dele af udbudsmaterialet ved besvarelse af nedenstående spørgsmål.

Udbuddet vil omfatte to delaftaler:

  • Delaftale 1: Informations- og markedsføringsvideoer
  • Delaftale 2: Kommunikationsydelser

Delaftale 1 vedrører produktion af videoer med forskellige budskaber, herunder til branding af f.eks. events, præsentationsvideoer af produkter/projekter og videoer med stort fokus på/indeholdende interviews/testimonials. Videoerne skal kunne bruges til forskellige medier.

Delaftale 2 vedrører ydelser indenfor kommunikation og grafisk design. Der skal kunne leveres en samlet informations- og markedsføringsindsats.

Til information: udbud af trykkeri, storformatprint og skilte kommer til at køre i en særskilt, men dog sideløbende, proces. De nedenstående spørgsmål vedrører således ikke disse områder.

4. Oktober 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
Delaftale 1 - videoer
Prisregulering

Odense Kommune er i tvivl om, hvorvidt tilbudsgivernes priser skal være faste i hele rammeaftalens løbetid (4 år), eller om der skal være mulighed for prisregulering.

Ønsker I, at der er mulighed for at foretage en prisregulering eller vil I foretrække, at priserne er faste i hele rammeaftalens løbetid?

Hvis I ønsker prisregulering, kan I så pege på et retvisende indeks, som reguleringen kan ske i forhold til? Vil Danmarks statistiks ILON15 være retvisende?

4. Oktober 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
Delaftale 1 - videoer
Erhvervsansvarsforsikring

Odense Kommune ønsker at stille krav om en passende erhvervsansvarsforsikring, men ønsker hjælp til fastsættelse af forsikringens størrelse.

Hvad mener I kunne være en passende årlig dækningssum på en erhvervsansvarsforsikring?

4. Oktober 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
Delaftale 1 - videoer
Tilbudspriser

I forbindelse med tilbudsafgivelsen, skal tilbudsgiverne afgive priser, der vil være gældende for de ydelser, der er omfattet af aftalen. Odense Kommuner påtænker, at der skal afgives én timepris.

Vil der være uhensigtsmæssigheder herved? Hvis ja, hvordan vil det så være hensigtsmæssigt, at der afgives priser?

4. Oktober 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
Delaftale 2 - kommunikationsydelser
Prisregulering

Odense Kommune er i tvivl om, hvorvidt tilbudsgivernes priser skal være faste i hele rammeaftalens løbetid (4 år), eller om der skal være mulighed for prisregulering.

Ønsker I, at der er mulighed for at foretage en prisregulering eller vil I foretrække, at priserne er faste i hele rammeaftalens løbetid?

Hvis I ønsker prisregulering, kan I så pege på et retvisende indeks, som reguleringen kan ske i forhold til? Vil Danmarks statistiks ILON15 være retvisende?

4. Oktober 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
Delaftale 2 - kommunikationsydelser
Erhvervsansvarsforsikring

Odense Kommune ønsker at stille krav om en passende erhvervsansvarsforsikring, men ønsker hjælp til fastsættelse af forsikringens størrelse.

Hvad mener I kunne være en passende årlig dækningssum på en erhvervsansvarsforsikring?

4. Oktober 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
Delaftale 2 - kommunikationsydelser
Tilbudspriser

I forbindelse med tilbudsafgivelsen, skal tilbudsgiverne afgive priser, der vil være gældende for de ydelser, der er omfattet af aftalen. Odense Kommuner påtænker, at der skal afgives én timepris.

Vil der være uhensigtsmæssigheder herved? Hvis ja, hvordan vil det så være hensigtsmæssigt, at der afgives priser?