Høring af udbud vedrørende el-løbehjul til Odense Kommune

Open/public
Start date: 15-08-2023 - 14:30
End date: 30-08-2023 - 12:00

Deltagere i markedsdialogen kan vælge at optræde anonyme. Dialogen fungerer som en "chat-funktion", hvorfor deltagere opfordres til at komme med bemærkninger løbende i høringsperioden, og ikke vente til afslutningen af høringen.

Udbuddet vedrører to parallelle koncessionskontrakter, som giver 2 leverandører ret til at placere el-løbehjul i Odense Kommune, hvor borgere kan leje dem ved brug af eksempelvis en mobiltelefon. Udlejningstransaktionen sker direkte mellem borgerne og leverandørerne af el-løbehjul. Leverandørens vederlag fra ordregiver består udelukkende i adgangen til at drive udlejningsforretning af el-løbehjulene i Odense Kommune, hvor modydelsen består i den infrastruktur som el-løbehjulene bringer.

Følgende dokumenter kan tilgås:

- Udbudsbetingelser

- Udkast til kontrakt

- Bilag 1 - Kravspecifikation

- Bilag 2 - CSR-bilag

- Bilag 3 - Arbejdsklausul

30. August 2023 - Bjarne Jensen, TabletCafe.nu
Idea
tabletcafe.nu levere web og apps til udlejning af el-løbehjul, el-biler og el-cykler

Vi importere og udviklere websites og apps til udlejning af små, mini el-biler, dele el-løbehjul og dele el-cykler, så kontakt os gerne for tilbud.