Nyt velfærdsteknologisk udstillingsmiljø

Open/public
Start date: 07-10-2015 - 00:00
End date: 30-10-2015 - 23:59

I Odense Kommune ønsker vi at lave et nyt koncept for, hvordan borgerne (særligt de ældre, men også andre målgrupper) kan blive præsenteret for de nyeste og mest anvendelige velfærdsteknologier på markedet - samt hvordan nationale og internationale samarbejdspartnere kan blive præsenteret for dem. 

Baggrund
Odense Kommune har siden november 2013 haft en velfærdsteknologisk udstillings- og demonstrationslejlighed, som har været drevet af en privat samarbejdspartener. Formålet med lejligheden har været at bringe teknologi, borgere og kommunens ansatte tættere på hinanden. Med lejligheden har man haft et fysisk sted til at præsentere ny teknologi og hjælpemidler for personale og borgere. Teknologilejligheden har i perioden fra december 2013 til april 2015 haft ca. 4.000 besøgende personer.

Nyt koncept
Vi ønsker nu at gentænke konceptet. Ambitionen med det nye koncept er at øge tilgangen af borgere, så de kan søge inspiration, viden og rådgivning om velfærdsteknologiske produkter. Samtidig skal det fysiske set-up understøtte muligheden for at virksomheder kan præsentere og demonstrere nye teknologier – og den vej igennem øge deres salg. 

Jeres input og workshop
Vi ønsker alle de input vi kan få: Gode ideer, forslag og input til hvordan et udstillingsmiljø skaber bedst mulig værdi for både borgere og virksomheder. 
Hvad skal der til for at din virksomhed kunne have interesse i at udstille jeres produkter i et sådant udstillingsmiljø?

D. 27. oktober kl. 12.30-14.30 holder vi desuden en workshop i Odense for virksomheder, hvor vi zoomer ind på de behov og idéer som virksomhederne har. Der er få ledige pladser tilbage på denne workshop, så hvis din virksomhed her lyst til at deltage, så giv os endelig besked herom.
(Såfremt din virksomhed allerede deltager på nævnte workshop, vil dine input blive hørt her, og det er derfor ikke nødvendigt at du bidrager her på portalen).