Tværsektorielt udbud på lager/logistik til Midtjylland og Syddanmark

Open/public
Start date: 07-04-2021 - 14:00
End date: 30-09-2021 - 12:00

Fælles Service Center i Midtjylland har etableret en serviceplatform til at understøtte en række telesundhedsløsninger i den midtjyske landsdel. Fra 2023 vil Fælles Service Centers serviceplatform også skulle understøtte en ny løsning på indkøb af stomiprodukter til 31 tilsluttede kommuner i Midtjylland og Syddanmark samt indkøb af stomiprodukter til Region Syddanmarks midlertidige patienter.

Der vil blive udbudt en kontrakt på en lager- og logistikløsning til stomiprodukter, telesundhedsprodukter samt til optioner på produktområder, der forventes at blive udbudt tværsektorielt.

Der er afholdt en række dialogmøder omkring løsningen, ligesom den konsignationskontrakt der vil blive vedlagt udbuddet på stomiprodukter, har været i høring blandt mulige tilbudsgivere på en lager- og logistikløsning. Der kommer stadig mange spørgsmål ind omkring løsningen, og disse vil sammen med et svar, blive opdateret på denne side. 

Det er stadig muligt at stille spørgsmål til løsningen, dette gøres ved at fremsende sådanne til sall@odense.dk så vi hele tiden har et godt overblik over, hvad der er stillet af spørgsmål og hvad der er svaret på.


8. April 2021 -
Questions
Informationsflow
Indkøbsordrer

Spørgsmål:

Hvordan kommer indkøbsordren til logistikpartnerens system?

o Lægges indkøbsordrerne ind i samarbejde med logistikpartneren?

o Ved kendte varer: I dag er det disponenten, der overvåger om der er behov for flere varer (ift. Sikkerhedslager) (en pull-effekt), når der er behov for flere varer, så bestiller disponenten en indkøbsordre hos leverandøren

o Ved ikke kendte varer: I dag er det produktchefen der sammen med leverandøren afstemmer mængden af den nye vare

o Ift. Systemerne skal det ske minimum en dag før fysisk ankomst

Svar:

Indkøbsordre er der som sådan ikke noget af. Produktleverandørerne skal styre deres eget lager, der ligger i konsignation hos Kundens logistikleverandør. Produktleverandøren har derfor brug for lagertal fra logistikpartneren. Der vil blive efterspurgt mulighed for fuld integration og mulighed for at få tilsendt ugentlige lagertal på anden vis. Forud for levering til lageret vil produktleverandøren fremsende en leveringsnote med nødvendige informationer om hvad der leveres. Bevilges der et produkt, der ikke er lagerført eller registret som Cross Docking vare hos logistikpartneren, vil produktleverandøren skulle fremsende stamdata på varen forud for leveringen. Der skulle dermed ikke kunne ske levering uden at varen er oprettet.

8. April 2021 -
Questions
Informationsflow
Cross Docking

Spørgsmål:

Kommer der indkøbsordre på Cross Docking varer til logistikpartnerens system?

Svar:

Ja, når Slutmodtager bestiller produkter,  der er Cross Docking produkter, vil der indgå en bestilling til logistikpartneren og produktleverandøren, hvor det skal fremgå at varen fremsendes som Cross Docking fra produktleverandøren.


8. April 2021 -
Questions
Indgående varer
Varemodtagelse

Spørgsmål:

Hvordan adviseres logistikpartneren om, at der er varer på vej?

o Ved mindre end 15 paller vil advisering ikke være nødvendigt

o Ved mere end 15 paller vil det være disponenten, der sammen med leverandøren fastsætter et ankomsttidspunkt - senest en dag før fysisk ankomst


Svar:

Levering skal ske til Kundens Logistikpartners lager inden for åbningstiderne i varemodtagelsen, medmindre andet konkret aftales. Der er indsat krav om max 1 ugentlig levering for levering af lagervarer, og opfordring til at aftale en ”slottid”. Der kan tilføjes et krav om advisering senest dagen før, ved mere end 15 paller.

8. April 2021 -
Questions
Informationsflow
Ordrebestilling

Spørgsmål:

• Hvordan modtages ordrerne i logistikpartnerens system?

• Ved lagervarer, hvornår modtages ordrerne i logistikpartnerens system?

• Ved ikke-lagerførte varer, hvornår modtages ordrerne i logistikpartnerens system?

Svar:

Når bestillingen lægges ind i Kundens system videresendes bestillingen til Logistikpartneren. Ved Cross Docking varer videresendes bestillingen samtidig til Produktleverandøren.


Bestillinger fra Slutmodtagere bliver sendt igennem det system, der indkøbes af Fælles Service Center, og som vil fungere som de systemer man kender i dag hos forhandlerne. Produktleverandørerne skal fremsende kataloger til systemet med stamdata, og en borger vil først kunne bestille et produkt, når der er givet mulighed for det af kommunens eller stomiambulatoriets medarbejdere. Konsignationslagrene skal indeholde de typer af varer, der leveres i henhold til den indgåede Hovedkontrakt vedr. stomiprodukter, og som der er en aktiv bevilling på ved Kunden. Ved bevilling af produkt der ikke er kendt af Logistikpartneren, skal Kunden sikrer at varen oprettes hos logistikpartneren og at stamdata og information om forventet omfang af lager.


8. April 2021 -
Questions
Udgående varer
Retur

Spørgsmål:

• Hvordan afstemmes returordrer?

Svar:

Hvis produkter på lageret skal retur til Produktleverandøren, vil Produktleverandøren eller Kunden tage fat i Logistikpartneren. Logistikpartneren vil fakturere Kunden for ydelsen omkring at gøre produkterne klar til afhentning, med angivelse af, at det er en returydelse samt årsag. Dermed kan Kunden få betaling fra Produktleverandøren for denne ydelse. Logistikpartneren skal sikre sig at deres lager er opdateret med informationer om returneringen, og at MDR efterleves.


8. April 2021 -
Questions
Udgående varer
Navn på labels, følgeseddel og emballage

Spørgsmål:

• Må logistikpartnerens navn og telefonnummer stå på labels?

• Må logistikpartnerens navn og telefonnummer stå på følgesedler?

• Må logistikpartnerens varenummer stå på emballage og følgesedler?

Svar:

Fælles Service Centers servicepartner telefonnummer skal fremgå af følgesedlen. Der må ikke fremgå andre kontaktinformationer, det vil være uhensigtsmæssigt, da logistikpartnere i givet fald kan risikere at modtage opkald fra Slutmodtagere.

8. April 2021 -
Questions
Informationsflow
Lageropgørelse

Spørgsmål:

• Er der et krav til, hvordan de ugentlige lageroversigter skal sendes? Skal disse komme fra logistikpartneren?

Svar:

Fælles Service Center sender Forecast til Produktleverandør på baggrund af bevillingsdata. Logistikpartneren skal benytte sit lagerstyringssystem til de varer, der ligger på konsignationslageret, og skal sikre efterlevelse af MDR. 

Konsignationslageret skal indeholde gns. 6 ugers lager på de SKU'er, der ikke defineres som Cross Docking. Der er krav til min og max lager. Nogle producenter ønsker integration til lagerstyringssystem, andre ønsker lagerstatus tilsendt elektronisk ugentligt. Logistikpartneres skal kunne tilbyde begge løsninger, idet der er stor forskel på Produktleverandørerne og dermed hvordan de ønsker at styre deres lager.

15. April 2021 - Fredrik Goborg, APX Systems AS
Questions
Lagerfaciliteter
Warehouse

Is the physical warehouse a part of this project, or is it a system solution You are lokking for. With system solution we mean software and neccesary hardware for performing warehouse and logistics tasks.