Markedshøring vedr. graffitiafrensning i Odense Kommune

Open/public
Start date: 22-11-2018 - 00:00
End date: 05-12-2018 - 23:59

Odense Kommune skal til at udbyde graffitiafrensning og ønsker i den forbindelse at høre markedet om det fulde udbudsmateriale. Til orientering er tilbudslisten ikke påført alle estimater. Det bliver påført inden offentliggørelse.