Markedshøring vedr. graffitiafrensning i Odense Kommune

Open/public
Start date: 22-11-2018 - 00:00
End date: 05-12-2018 - 23:59

Odense Kommune skal til at udbyde graffitiafrensning og ønsker i den forbindelse at høre markedet om det fulde udbudsmateriale. Til orientering er tilbudslisten ikke påført alle estimater. Det bliver påført inden offentliggørelse.

19. November 2018 -
Questions
Kravspecifkation
Generelle kommentarer

Såfremt tilbudsgiver har kommentarer eller ændringsforslag til kravspecifikationen, modtager Odense Kommune dem meget gerne.

19. November 2018 -
Questions
Udbudsbetingelser inkl. rammeaftale
Generelle kommentarer

Såfremt tilbudsgiver har kommentarer eller ændringsforslag til udbudsbetingelser eller rammeaftalen, modtager Odense Kommune dem meget gerne.

19. November 2018 -
Questions
Tilbudsliste
Generelle kommentarer

Såfremt tilbudsgiver har kommentarer eller ændringsforslag til tilbudslisten, modtager Odense Kommune dem meget gerne.

22. November 2018 -
Questions
Udbudsbetingelser inkl. rammeaftale
Relevant Prisindex

Odense Kommune ønsker input til, hvilket prisindex der skal ske prisregulering efter.

3. December 2018 -
Questions
Kravspecifkation
Krav til antigraffitibehandling

Ordregiver ønsker at antigraffitibehandlingen skal være af kulhydrattypen. Der må således ikke anvendes voks- og silikonebaserede produkter.


Hvad tænker I om det?