Skolekørsel i Odense Kommune

Open/public
Start date: 30-01-2017 - 00:00
End date: 06-02-2017 - 23:59

Odense Kommune har til hensigt, at gennemfører et udbud med forhandling efter udbudsloven om Skolekørelse i Odense Kommune.

Skolekørslen kører i ruter med opsamlingssteder i skoledistriktet og slutter typisk ved distriktsskolen. Nogle steder deler flere distriktsskoler den samme bus.

Alle elever, der får bevilliget Skolekørsel får udstedt et buskort fra Odense Kommune. Busruterne i dette udbud er lukkede, hvilket betyder, at kun børn med buskort kan benytte bussen.

Skolebusserne kører i samme rute hver morgen med opsamlingssteder, hvor eleverne står på. På busplanen angives, hvornår bussen stopper ved de enkelte stoppesteder. Der skal ikke ventes på elever ved busstoppesteder. Om eftermiddagen er det vognmanden frit for at ændre ruter efter hvilke elever, der er med den pågældende dag.

I Odense Kommune er håndteringen af Skolekørsel samlet i Mobil i Odense i By- og Kulturforvaltningen. Det er i Mobil i Odense, at forældre søger om buskort og det er her, at vognmands primære kontakt vedrørende Skolekørsel ligger.

Skolebuskørslen udbydes i én pakke med 10 busruter som udgangspunkt. 4 af busserne vil ligeledes have kørsel midt på dagen til svømmeundervisning og faglokalekørsel. 

Kørslen skal udføres på alle ”skoledage” forstået som, dage hvor den enkelte distriktsskole har åben for undervisning, svarende til ca. 200 dage om året.

Kontraktens længde forventes at blive ca. 4 år.

Vognmand skal lægge ruterne for de enkelte busser ud fra elevlister, som Ordregiver fremsender.

Alle ruter ligger i Odense Kommune.
30. Januar 2017 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Produktansvarsforsikring
Produktansvarsforsikring

Hvad ville efter jeres mening være et passende niveau for en økonomisk grænse for en produktansvarsforsikring

30. Januar 2017 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Krav til Økonomisk formåen
Krav til Økonomisk formåen

Hvad ville efter jeres mening være passende nøgletal til fastlæggelse af Vognmandens stabilitet?

Hvilken grænse ville efter jeres mening være passende, som grænse for de enkelte nøgletal?

NB! Denne tilgang vil evt. kunne erstatte et krav om en anfordringsgaranti, som har været benyttet ved tidligere gennemførte udbud. 

30. Januar 2017 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Krav til "Organisation og Drift"
Organisation og Drift

Odense Kommune forventer at benytte følgende kriterium, som en del af evalueringen:

Ved vurdering af ”Organisation og Drift” vil Ordregiver lægge vægt på nedenstående delkriterier, der er fremhævet med fed. Delkriterierne er præciseret i punkterne nedenfor. 

Ordregiver gør opmærksom på at nedenstående ikke er udtømmende, idet der indenfor de enkelte punkter er yderligere underpunkter. 

Tilbudsgivers Organisation i forhold til planlægning, koordinering og opfølgning på kørslen. 

Tilbudsgiver skal derfor lave en beskrivelse af:

  • Hvordan Tilbudsgiver vil organisere planlægning af kørslen,

  • Hvordan Tilbudsgiver vil organisere driftsafviklingen,

  • Hvordan Tilbudsgiver vil håndtere klagesager, herunder forsikringsskader vedr. elever, materiel m.v.

Tilbudsgiveres procedure til sikring af kvalitet i Drift ved udførelsen af kørselsopgaven.

Herunder Tilbudsgivers beredskab ved sygdom og nedbrud i materiel.

Tilbudsgiver skal derfor lave en beskrivelse af:

  • Tilbudsgivers procedure for indsættelse af reservemateriel ved nedbrud på materiel,

  • Tilbudsgivers procedure for beredskab ved sygdom eller andet fravær på chauffører,

  • Tilbudsgiveres procedure for dokumentation for overholdelse af driftskvalitet.

Er Ovenstående efter jeres mening retvisende, som beskrivelse af de særlige forhold, der kendetegner Skolekørsel?