Høring vedrørende udbud af specialrengøring 2022

Consultation
Start date: 08-09-2021 - 15:00
End date: 22-09-2021 - 15:00

Odense Kommune udbyder snarligt specialrengøring. I den forbindelse ønsker Odense Kommune at høre markedet om det fulde udbudsmateriale. Markedets aktører gives derfor mulighed for at komme med bemærkninger til materialet. Herudover ønsker Odense Kommune også svar på nogle specifikke spørgsmål i relation til udbudsmaterialet.

Udkast til udbudsbetingelser samt rammeaftale inkl. bilag er vedhæftet spørgsmålet, hvor Odense Kommune ønsker de generelle bemærkninger, mens der også henvises til specifikke punkter i de to dokumenter, i de øvrige spørgsmål.