Høring vedrørende udbud af specialrengøring 2022

Consultation
Start date: 08-09-2021 - 15:00
End date: 22-09-2021 - 15:00

Odense Kommune udbyder snarligt specialrengøring. I den forbindelse ønsker Odense Kommune at høre markedet om det fulde udbudsmateriale. Markedets aktører gives derfor mulighed for at komme med bemærkninger til materialet. Herudover ønsker Odense Kommune også svar på nogle specifikke spørgsmål i relation til udbudsmaterialet.

Udkast til udbudsbetingelser samt rammeaftale inkl. bilag er vedhæftet spørgsmålet, hvor Odense Kommune ønsker de generelle bemærkninger, mens der også henvises til specifikke punkter i de to dokumenter, i de øvrige spørgsmål.

23. August 2021 - Mette Guldberg Larsen, Odense Kommune
Questions
Generelle kommentarer til udbudsbetingelserne

Her er der mulighed for at komme med generelle kommentarer til udbudsbetingelserne. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis der er uhensigtsmæssigheder. Odense Kommune modtager gerne specifikke forslag til ændringer, såfremt der skønnes at være behov for en ændring. Såfremt der er uklarheder, ønsker Odense Kommune også, at disse belyses.

23. August 2021 - Mette Guldberg Larsen, Odense Kommune
Questions
Generelle kommentarer til rammeaftalen, herunder bilag

Her er der mulighed for at komme med generelle kommentarer til rammeaftalen. Det kan f.eks. være uhensigtsmæssige krav eller krav/forhold der er uforholdsmæssigt fordyrende.

Såfremt der er uklarheder, ønsker Odense Kommune også, at disse belyses.

OBS! Bemærk at dokumentet "Rammeaftale (Høring)" indeholder rammeaftale inkl. bilag 1-3, herunder kravspecifikation mm.

23. August 2021 - Mette Guldberg Larsen, Odense Kommune
Questions
Krav om digitalt system, jf. kravspecifikationens pkt. 2.3

Kan tilbudsgiver stille et digitalt system til rådighed for ordregiver, som ordregiver kan benytte til at få et overblik over igangværende og afsluttede opgaver?

Hvis ikke, har tilbudsgivers en anden løsning, der gør det muligt for ordregiver at få overblik over igangværende og afsluttede opgaver?

OBS! Bemærk at kravspecifikationen fremgår som bilag 1 til rammeaftalen.

23. August 2021 - Mette Guldberg Larsen, Odense Kommune
Questions
Krav til tilbudsgivers vognpark, jf. kravspecifikationens pkt. 9.1

Kan tilbudsgiver leve op til kravet om mindst 1 emissionsfrit køretøj senest 3 måneder efter aftalestart? 

Hvis ikke, hvad er så et passende antal måneder før tilbudsgiver kan anskaffe sig et emissionsfrit køretøj?

OBS! Bemærk at kravspecifikationen fremgår som bilag 1 til rammeaftalen.

23. August 2021 - Mette Guldberg Larsen, Odense Kommune
Questions
Krav til tilbudsgivers vognpark, jf. kravspecifikationens pkt. 9.1

Kan tilbudsgiver leve op til kravet om mindst 1 emissionsfrit køretøj senest 3 måneder efter aftalestart? 

Hvis ikke, hvad er så et passende antal måneder før tilbudsgiver kan anskaffe sig et emissionsfrit køretøj?

OBS! Bemærk at kravspecifikationen fremgår som bilag 1 til rammeaftalen.

8. September 2021 - Mette Guldberg Larsen, Odense Kommune
Questions
Krav til tilbudsgivers vognpark, jf. kravspecifikationens pkt. 9.1

Kan tilbudsgiver leve op til kravet om, at nyanskaffede køretøjer skal være emissionsfrie? 

Hvis ikke, hvad er så et passende krav til tilbudsgivers nyanskaffelse for at sikre bæredygtig energi?

OBS! Bemærk at kravspecifikationen fremgår som bilag 1 til rammeaftalen.

8. September 2021 - Mette Guldberg Larsen, Odense Kommune
Questions
Krav om tilbudsgivers brug af særlige medarbejdere, jf. Rammeaftalens bilag 3 - Beskæftigelsesklausul

Kan rammeaftalen beskæftige 2 særlige medarbejdere ? Hvis ikke, hvad vil så være et passende antal af særlige medarbejdere?

OBS! Bemærk at beskæftigelsesklausulen fremgår som bilag 3 til rammeaftalen.