Udbud af udbudssystem

Open/public
Start date: 11-12-2017 - 00:00
End date: 21-12-2017 - 23:59
   

KomUdbud har besluttet at anvende et fælles elektronisk udbudssystem. Anskaffelse af licenser og tilknyttede ydelser er vurderet at være udbudspligtige, og der forberedes derfor et fælles EU udbud efter Udbudslovens afsnit 2.

Udbuddet vil blive gennemført som et Offentligt udbud, og forventes offentliggjort primo januar 2018. Kontraktstart forventes 1. april 2018.

KomUdbuds Digitaliseringsgruppe har på baggrund af KomUdbuds behovsopgørelse samt en markedsundersøgelse udarbejdet et udkast til udbudsmateriale, som hermed bringes i høring. Der gøres opmærksom på, at bilagene indeholder en række mindstekrav til bl.a. tidsplan for idriftsættelse, funktionalitet, samt drift, support og vedligeholdelse, m.m. Dertil kommer et udkast til kontrakt.

KomUdbud opfordrer hermed interesserede virksomheder til at gennemse materialet og komme med bemærkninger hertil. Såfremt virksomheden har ændringsforslag, opfordrer vi til at de begrundes. Det er op til KomUdbud at beslutte, om eventuelle ændringsforslag fra virksomhederne kan accepteres.

KomUdbud har på forhånd udvalgt nogle emner nedenfor, som vi vurderer kan have særlig interesse for virksomhederne. Men virksomhederne opfordres til at gennemse hele materialet, som er uploaded under "Kravspecifikation" nedenfor.