Udbud af udbudssystem

Open/public
Start date: 11-12-2017 - 00:00
End date: 21-12-2017 - 23:59
   

KomUdbud har besluttet at anvende et fælles elektronisk udbudssystem. Anskaffelse af licenser og tilknyttede ydelser er vurderet at være udbudspligtige, og der forberedes derfor et fælles EU udbud efter Udbudslovens afsnit 2.

Udbuddet vil blive gennemført som et Offentligt udbud, og forventes offentliggjort primo januar 2018. Kontraktstart forventes 1. april 2018.

KomUdbuds Digitaliseringsgruppe har på baggrund af KomUdbuds behovsopgørelse samt en markedsundersøgelse udarbejdet et udkast til udbudsmateriale, som hermed bringes i høring. Der gøres opmærksom på, at bilagene indeholder en række mindstekrav til bl.a. tidsplan for idriftsættelse, funktionalitet, samt drift, support og vedligeholdelse, m.m. Dertil kommer et udkast til kontrakt.

KomUdbud opfordrer hermed interesserede virksomheder til at gennemse materialet og komme med bemærkninger hertil. Såfremt virksomheden har ændringsforslag, opfordrer vi til at de begrundes. Det er op til KomUdbud at beslutte, om eventuelle ændringsforslag fra virksomhederne kan accepteres.

KomUdbud har på forhånd udvalgt nogle emner nedenfor, som vi vurderer kan have særlig interesse for virksomhederne. Men virksomhederne opfordres til at gennemse hele materialet, som er uploaded under "Kravspecifikation" nedenfor.

11. December 2017 - Laila Kibsgaard Kristensen, Odense Kommune
Questions
udbudsmateriale
Servicemål

 

I bilag 6 punkt b indgår et afsnit om Svartider, som virksomhederne opfordres til at komme med forslag til. Kan virksomhederne foreslå en samarbejdsmodel og procedure, som sikrer rimelige svartider i Systemet?

Hvilke svartidskrav er realistiske, hvordan måles og opgøres de bedst, og hvordan og med hvilken dokumentation skal Kunden gøre opmærksom på en eventuel misligholdelse?

Er den i punkt b) foreslåede svartidsmodel anvendelig eller kan der foreslås bedre alternativer som gør samarbejdet omkring svartider så gnidningsfrit som muligt

11. December 2017 - Laila Kibsgaard Kristensen, Odense Kommune
Questions
udbudsmateriale
Prøver

 

I bilag 5 fremgår det, hvordan acceptprøve og driftsprøve gennemføres i udvalgte kommuner på vegne af de øvrige KomUdbud kommuner. Se specielt punkt l-o og u.

Virksomhederne er velkomne til at komme med bemærkninger hertil.

11. December 2017 - Laila Kibsgaard Kristensen, Odense Kommune
Questions
udbudsmateriale
drifts-, support- og vedligeholdelsesydelser, samt servicemål

 

Mindstekrav i bilag 4 og 6 om drifts-, support- og vedligeholdelsesydelser, samt servicemål

Såfremt kravene indeholder urealistiske eller stærkt fordyrende krav, så bedes virksomheden påpege dette og argumentere herfor, gerne med forslag til alternative krav, der både er markedskonforme og kan sikre høj kvalitet og sikker drift for Kunden

11. December 2017 - Laila Kibsgaard Kristensen, Odense Kommune
Questions
udbudsmateriale
Kravspecifikation

En væsentlig del af tilbudsafgivelsen i forhold til besvarelse af kravspecifikationen sker ved fremsendelse af videopræsentationer som en del af tilbuddet. Disse vil indgå i ordregivers tilbudsevaluering i henhold til de vurderingskriterier som er angivet for hvert krav i bilag 2.

Har virksomhederne bemærkninger til det i ”Instruktion til tilbudsgiver” foreslåede ”formater MP4, WMV eller lignende”.

Virksomhederne er velkomne til i øvrigt at komme med bemærkninger til bilag 2.

Bemærk mindstekravene i bilag 2 kravspecifikation om f.eks.

  • fuld integration til TED på udbudsbekendtgørelser

  • fuldt integreret ESPD funktionalitet

  • en række udbudsprocedurer (Offentligt udbud, Begrænset udbud, Udbud med forhandling, Udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse, Konkurrencepræget dialog)

  • alle indkøbsmetoder (Miniudbud, Dynamisk Indkøbssystem, E-auktion)

  • en række øvrige mindstekrav

19. December 2017 - Laila Kibsgaard Kristensen, Odense Kommune
Questions
udbudsmateriale
Prisliste

Udkast til Prisliste som indeholder tekniske priser til evalueringsformål. De tekniske priser er baseret på fremtidsscenarier ift. antal brugere hos Kunden

19. December 2017 - Laila Kibsgaard Kristensen, Odense Kommune
Questions
udbudsmateriale
Kontraktbestemmelse vedr erstatning og bod

Kontraktens punkt 19, afsnit 4, om erstatningskøb (dækningskøb) udgår.

Har leverandørerne i øvrigt bemærkninger til erstatningsmaksimum og forsikringssum i punkt 19? 

Har leverandørerne bemærkning til bodsmekanismerne i kontraktbilag 6 punkt l) og m)?

(Udkast til Kontraktudkast og kontraktbilag er vedhæftet i spørgsmål nedenfor) 

20. December 2017 - Anonymous
Questions
udbudsmateriale
Udbudsbetingelser

Der var ikke nogen spørgsmålområder inden for udbudtingelserne og disse var vedhæftet, derfor oprettes der et spørgsmål til at holde på svar.