Dialog vedr udbud på køb af grov arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj

Open/public
Start date: 11-03-2019 - 00:00
End date: 20-03-2019 - 23:59

Interesserede tilbudsgivere opfordres til at besvare de specifikke spørgsmål, som Odense Kommune har stillet, men opfordres samtidig til at kommentere generelt på udbudsmaterialet samt de tilhørende bilag, såfremt der ses at være uhensigtsmæssigheder eller lignende.