Høring - udbud på sundhedsvikarydelser

Open/public
Start date: 09-07-2019 - 00:00
End date: 12-08-2019 - 23:59

Odense Kommune ønsker at se på området "sundhedsvikarer" med nye øjne, og planlægger derfor at udbyde aftaler på området, med følgende karakteristika:


- 4 parallelle rammeaftaler, der omfatter vikarer indenfor sygeplejersker, ssh og ssa.


- Mulighed for at differentiere priser på akutvagter (start indenfor 2 timer) og øvrige planlagte vagter.


- Tildeling af akutvagter sker ved først-til-mølle princip


- Tildeling af planlagte vagter sker ved fornyet priskonkurrence


Ovenstående understøttes af et system.


Da Odense Kommune ikke tidligere har udbudt området på denne måde, ønskes hjælp til svar på en række punkter. Der vil løbende blive tilføjet nye spørgsmål.

8. Juli 2019 -
Questions
Antal delaftaler
Kan I som tilbudsgiver dække alle tre kategorier?

Hvis interesserede tilbudsgivere kan dække alle kategorier er der ingen grund til at opdele. Vil I som tilbudsgiver kunne dække alle typer? Og ser I nogle ulemper ved enten at opdele eller ikke at opdele?

8. Juli 2019 -
Questions
Akutte og planlagte vagter
max priser på akutte vagter

Da de akutte vagter vil blive tildelt efter først-til-mølle princip, vil den pris tilbudsgiver har budt ind med på rammeaftalen, være gældende. Samtidig åbnes der for at der kan komme op til 4 leverandører på rammeaftalen, alle med forskelligt prisniveau.


Derfor ønsker Odense Kommune at sætte et max på prisen for en akutvagt. Dette med en beskrivelse af, hvad en sådan max pris må være.


Hvad mener I om denne beskrivelse:

Maks prisen på en akutvagt må højst være grundløn inkl. tillæg og pension, ekskl. uniformstillæg og erfaringstillæg + 50% af grundlønstaksten.


Er det forståeligt? Er det entydigt? Og endelig, giver det mening eller er det for højt/lavt sat?

8. Juli 2019 -
Questions
Tildeling af vagter
Dækningsgrad

Ved 4 parallelle rammeaftaler, hvor vagterne tildeles ved først-til-mølle for akutvagter og ved fornyet priskonkurrence for planlagte vagter, er det ikke muligt for Odense Kommune at sætte krav til dækningsgrad. Det er naturligvis en udfordring. 


Tænker I som tilbudsgiver at Odense Kommune får problemer med at få dækket sine vagter? 


Gode råd og tanker modtages gerne.

9. Juli 2019 -
Questions
Åbningstider
Åbningstider

Vil et krav om åbningstider 06.00-24.00 alle ugens dage være et krav I som tilbudsgiver kan efterleve?


Er der lukkedage i løbet af året, hvis ja, hvilke?

9. Juli 2019 -
Questions
Overenskomster
Tilbudsliste

Der vedhæftes her den tilbudsliste Københavns Kommune anvendte. Flere har fremhævet dette udbud som godt. Afspejler tilbudslisten de overenskomster der er gældende i sin opdeling?