Tryghedsalarmer Hjemmepleje

Open/public
Start date: 07-03-2014 - 00:00
End date: 26-03-2014 - 23:59

KomUdbud er i gang med at forberede et udbud på tryghedsalarmer til hjemmeplejen og plejecentre/institutioner.

Udbuddet er planlagt til at finde sted fra 21. april - 13. juni 2014.

Dialogen vil i første omgang omhandle udbud af nødkald til hjemmeplejen - herefter vil følge dialog omkring udbud af kaldeanlæg til plejecentre/institutioner.

Dialogen tager udgangspunkt i kravspecifikationer samt tilbudsliste, der er udarbejdet med henblik på det kommende udbud på nødkald til hjemmeplejen.

Deltagende mulige tilbudsgivere og andre med interesse i udbuddet bedes læse materialet igennem for uhensigtsmæssigheder i forhold til fokusområder. Disse forhold ønskes afklaret for at kunne stille de rette krav i det kommende udbudsmateriale. Feedback til vores fokusområder vil blive brugt i det omfang det giver mening.