Tryghedsalarmer Hjemmepleje

Open/public
Start date: 07-03-2014 - 00:00
End date: 26-03-2014 - 23:59

KomUdbud er i gang med at forberede et udbud på tryghedsalarmer til hjemmeplejen og plejecentre/institutioner.

Udbuddet er planlagt til at finde sted fra 21. april - 13. juni 2014.

Dialogen vil i første omgang omhandle udbud af nødkald til hjemmeplejen - herefter vil følge dialog omkring udbud af kaldeanlæg til plejecentre/institutioner.

Dialogen tager udgangspunkt i kravspecifikationer samt tilbudsliste, der er udarbejdet med henblik på det kommende udbud på nødkald til hjemmeplejen.

Deltagende mulige tilbudsgivere og andre med interesse i udbuddet bedes læse materialet igennem for uhensigtsmæssigheder i forhold til fokusområder. Disse forhold ønskes afklaret for at kunne stille de rette krav i det kommende udbudsmateriale. Feedback til vores fokusområder vil blive brugt i det omfang det giver mening.

7. Marts 2014 - Tommy Rasmussen, SAFECALL DENMARK ApS
Questions
Batterier
Standardbatterier

Der er stor forskel på kvalitet og kapacitet på batterier. Sædvanligvis kan leverandører have vanskeligt ved at give garanti for produktets funktionalitet og batterilevetid hvis der anvendes uoriginale batterier. Man må være forberedt på at leverandører eventuelt vil fraskrive sig en del af ansvaret for produktet, hvis der indkøbes batterier i forskellig beskaffenhed og installeres i produktet. Man kan ikke samtidigt stille krav til batterilevetid (4000 alarmtryk) og samtidigt få lov at installere uoriginale batterier i produktet.

Man må genoverveje sammenhængen mellem mindstekrav og batteriproblematikken, som iøvrigt er forståelig nok.

14. Marts 2014 - Leonard Flint, KEMP & LAURITZEN LINDPRO A/S
Idea
Konkurrenceparametre
Protokol og overvågning

Der har den seneste tid været meget fokus på overvågning af nødkald. Derfor syntes jeg I skal lave et konkurrenceparameter vedr. protokollen til kommunikation med nødkaldet, samt overvågning via denne. Vores Svenske naboer er næsten færdig med en fælles protokol kaldet SCAIP, som virker via IP på kabel og GSM Data.

18. Marts 2014 -
Questions
Garanti
Tilbehør

Hvor længe kan vi som standard kræve at der kan købes tilbehør samt reservedele til nødkaldene?

18. Marts 2014 -
Questions
Konkurrenceparametre
Alarmsender

kan vi efterspørge en alarmsender, hvor brugeren kan tale direkte med alarmcentral gennem senderen. Er det bredt tilgængeligt på markedet?

18. Marts 2014 - eigil andersen /Alarm-Import I/S, Alarm-Import I/S
Idea
Konkurrenceparametre
krav til Hjælpecentral

Der bør være mulighed for direkte 2 vejs opkald mellem hjælpecentralen og min 3 telefonnumre med tydelige hurtig opkalds taster på enheden.Der bør være 4 trådløse zoner for alle former for trådløse alarm sensorer, som røgalarmer, gasalarmer, oversvømmelsesalarmer m.m., der sender sms til minimum 3 mobilnumre og foretager opkald med besked om alarm. Der bør være minimum 4 zoner for overvågning af aktivitet. Eksempelvis kan en sensor placeret i gangen udenfor den ældres soveværelse programmeres til at sende sms besked til op til 3 mobilnumre, hvis vedkommende ikke indenfor et nærmere defineret tidsrum f.eks mellem 6.00 og 12.00 er kommet ud fra soveværelset. En anden sensor kunne placeres ved indgangsdøren og således registrere, hvis der ikke har været besøg i et nærmere angivet tidsrum. De 4 zoner skal kunne defineres helt individuelt. Desuden bør der være 4 individuelle tidsalarmer, som kan sættes efter behov til at minde den Ældre om f.eks. indtagelse af medicin eller anden daglig rutine. Enheden skal have et backup batteri som holder 24 timer i tilfælde af strømafbrydelse og der skal automatisk sendes besked til de op til 3 indtastede numre om strømafbrydelse. Endelig skal hjælpecentralen have en indbygget selvkontrol af alle systemer, hvor den sender besked til et valgt mobilnummer om alt er ok enten dagligt eller op til hver 10. dag. Leverandøren bør have telefonsupport alle ugens dage.

21. Marts 2014 -
Questions
Mindstekrav
Alarmsenders holder

Vi har sat som mindstekrav, at halssnor/holder nemt skal kunne skiftes ud til alle typer af alarmsendere. Vi har oplevet halssnore, der ikke kan udskiftes, derfor dette krav. Er det et fair krav?

21. Marts 2014 -
Questions
Mindstekrav
Er der nogle mindstekrav I ikke mener giver mening?

Dette er jeres chance for at lade os vide, om mindstekravene ser fornuftige ud, eller om vi stiller fordyrende krav, der ikke skaber værdi for os. Og i det hele taget, om nogle af mindstekravene udelukker jer som leverandør fra at byde.

21. Marts 2014 - Jette Møller Reinewald, PROTAC A/S
Questions
Mindstekrav
Delaftale 13 /Tyngdedyne

Bør det ikke være et mindstekrav, at der er evidensbaseret materiale på udbudsproduktet?

23. Marts 2014 - Ole Axelsen, NORDIC LIFE CARE ApS
Idea
Mindstekrav
Kontrolcenter

 
Pris for Kontrolcentralen skal være inkl. kontrolcentralens telefonabonnement, opkaldsafgift og udgående-opkaldstid (vagtcentral – plejepersonale),

24. Marts 2014 -
Questions
Batterier
Endelig afklaring på mindstekrav til batterier

Vi skal lige være helt sikre på, hvad vi skal gå videre med i vores arbejde.

Konflikt mellem ønske om standardbatterier der er bredt tilgængelige til alarmsender (borgerens) og krav til batterilevetid.

1) Er ønsket om standardbatterier, der er bredt tilgængelige noget vi skal droppe? 
2) Er kravet om batterilevetid på 36 mdr/4000 tryk acceptabelt, hvis det er leverandørens egne batterier? Eller skal vi gøre som foreslået og stille det op som et konkurrenceparameter?
3) Vil vi kunne lave kravet om, at vi selv skal kunne udskifte batterier i alarmsender, om til et mindste krav, hvis vi får oplært en eller flere personer til at kunne gøre dette i den enkelte kommune?

og en anden ting, der hænger lidt sammen med dette.

4) Hvilken tæthedsgrad tilbydes på markedet? Vi havde tænkt at ved blot at stille krav om IP standard 22 (dråber) ville vi kunne få en alarmsender, hvor vi selv kunne skifte batterier. Giver det mening, eller findes det slet ikke? Er det IP 67, der er standard?