Høring af udbudsmateriale til Specialrengøring

Open/public
Start date: 17-03-2017 - 00:00
End date: 31-03-2017 - 23:59

Interesserede leverandører får her lejlighed for, at komme med bemærkninger til udvalgte dele af udbudsmaterialet, inden dette gøres endeligt.

Odense Kommune vil forsøge, at inddrage de modtagne bemærkninger i det omfang dette vurderes at tilføre værdi for Kommunen.

Interesserede leverandører skal kunne tilbyde følgende opgaver, for at kunne komme i betragtning:

 • Opsugning af vand
 • Håndtering af inventar og ejendele der skal bevares
 • Håndtering af bygningsdele der skal bortskaffes
 • Rengøring
 • Samarbejde
 • Affugtning af berørte lokaler
 • Leje af maskiner
17. Marts 2017 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Timepriser
Afregningstyper af timepriser

Odense Kommune planlægger at gennemfører udbuddet, således at der skal afgives forskellige timepriser.

Odense Kommune overvejer i den forbindelse enten, at opdele timepriserne ud fra en række opgavebeskrivelser:

 • Timepriser for rengøring af fugt, råd, skimmel og svamp mv.
 • Timepriser for rengøring af vand og fugtskader mv.
 • Timepriser for rengøring efter kemikaliespild, forrådnelse, spildevand, mad og lig mv.
 • Timepriser for rengøring efter brandskader, røg og sodskader mv.
 • Timepriser for rådgivning indenfor Special Rengøring.

En anden mulighed er at afregne i forholdt til faggrupper:

 • Skadesanitør,
 • Fugttekniker,
 • Skadeleder,
 • Administrativ medarbejder.

Har I nogle præferencer for hvilken af de to typer opdeling Odense Kommune vælger?

Har I andre grupper, som I mener skal på de to typer?

17. Marts 2017 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Timepriser
Timepriser inkl. transport

For bedre at kunne sammenligne de indkomne priser, ønsker Odense Kommune at alle timepriser er inkl. transport til og fra opgavestedet i Odense Kommune.

Giver det nogle særlige udfordringer for jer, hvis Odense Kommune vælger denne tilgang?

17. Marts 2017 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Materialer
Afregning af Materialer

Det har ikke været muligt for Odense Kommune, at udarbejde en komplet materialeliste over anvendte materialer, hvorfor Odense Kommune i stedet har valgt, at bede om timepriser eksklusiv materialer, og afregne materialer separat til kostpris. Odense Kommune har derfor indsat følgende formulering i materialet: 

Priserne i tilbudslisten er eksklusiv de rengøringsmidler og rekvisitter, herunder personlige værnemidler, som skal anvendes under arbejdets udførelse. Disse kan faktureres særskilt til Leverandørens kostpris, som separate varelinjer på fakturaen jf. pkt. 8.

Leverandøren skal på Ordregivers forlangende under hele aftalens løbetid, kunne fremlægge dokumentation for, at materialerne er faktureret til kostpris uden profit for Leverandøren.

Er dette tydeligt formuleret?

Er denne fremgangsmåde anvendelig for jer?

17. Marts 2017 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Maskiner
Udlån af Maskiner

Udover timepriser ønsker Odense Kommune ligeledes priser på udlån af en række maskiner i forbindelse med Specialrengøring.

Odense Kommune har lavet denne liste over relevante maskiner:

Maskintype

Ydelse

Kondensaffugter - 230 V

50 m2 (ved 2,5 m lofthøjde)

Adsorptionsaffugter

Op til 200 m3/time

Adsorptionsaffugter

200 - 400 m3/time

Adsorptionsaffugter

1000 m3/time

Varmepanel /infarød ovn til udtørring af fast murværk

½ m2

Vacumpumpe til udtørring af specielle konstruktioner

Op til 300 m3/time

Varmeovn 230 V

2 KW

Varmeoven 400 V

9 KW

Centrifugalblæsere

2300 m3/time

Dykpumpe 2" - 230 V incl. 5 m afkastslange

Op til 600 ltr. / time

Dykpumpe 3" - 400 V incl. 5 m afkastslange

Op til 70.000 ltr./time

Vandsuger 230 V uden afkast/pumpe

 

Vandsuger 230 V med pumpe og 10 m afkastslange

 

 

Afspejler denne liste de maskiner I kan tilbyde? 

17. Marts 2017 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Erhvervsansvarsforsikring
Erhvervsansvarsforsikring

Odense Kommune overvejer i forbindelse med aftalen, at stille krav om at Leverandøren skal have og oppebære en erhvervsansvarsforsikring.

Hvad kunne være en passende forsikringssum for en sådan erhvervsansvarsforsikring?