Høring af udbudsmateriale til Specialrengøring

Open/public
Start date: 17-03-2017 - 00:00
End date: 31-03-2017 - 23:59

Interesserede leverandører får her lejlighed for, at komme med bemærkninger til udvalgte dele af udbudsmaterialet, inden dette gøres endeligt.

Odense Kommune vil forsøge, at inddrage de modtagne bemærkninger i det omfang dette vurderes at tilføre værdi for Kommunen.

Interesserede leverandører skal kunne tilbyde følgende opgaver, for at kunne komme i betragtning:

  • Opsugning af vand
  • Håndtering af inventar og ejendele der skal bevares
  • Håndtering af bygningsdele der skal bortskaffes
  • Rengøring
  • Samarbejde
  • Affugtning af berørte lokaler
  • Leje af maskiner