Markedsdialog vedrørende udbud af vinduespolering 2022

Open/public
Start date: 12-03-2021 - 10:00
End date: 26-03-2021 - 23:59

Odense Kommune er i gang med forberedelsen af et kommende udbud vedrørende vinduespolering på Odense Kommunes ejendomme. Det drejer sig både om indvendig og udvendig vinduespolering. Hovedparten af poleringen foretages efter en fast poleringsplan, hvor poleringen således foretages med fastlagte intervaller.

Odense Kommune ønsker at sætte fokus på at sikre bæredygtige indkøb, men ser dette som et samarbejde med markedet for at sikre, at de stillede krav kan imødekommes. I den forbindelse ønsker Odense Kommune at få markedets input til de krav, der skal stilles. Dette specielt for så vidt angår miljø.

Generelt ønskes det belyst, hvilke krav der kan stilles i forhold til FN’s verdensmål. Verdensmålsskemaet er derfor også vedhæftet et af spørgsmålene.

Derudover ønsker Odense Kommune input til en række andre punkter, som anført i denne dialog.


12. Marts 2021 -
Questions
Miljø, euronorm

Hvilke krav til euronorm, vil det være realistisk – men ambitiøst – at stille til de vogne, som vinduespolereren kører i?

12. Marts 2021 -
Questions
Miljø, omstilling til miljøvenlige teknologier

Arbejder I med miljøvenlige transportmidler, og i så fald på hvilken måde?

12. Marts 2021 -
Questions
Miljø, omstilling til miljøvenlige teknologier

Er det realistisk at stillekrav om miljøvenlige vogne, herunder f.eks. elkøretøjer? Svaret bedes uddybet, f.eks. 1) om det kan gælde alle vogne, der indgår i opgaveudførelsen, 2) om det skal gælde en vis procentdel fra kontraktstart, 3) om det først skal gælde en periode inde i kontrakten, 4) hvilken type miljøvenligt køretøj, der kan stilles krav om (kan opgaven f.eks. udføres på cykel, med elbil eller et andet miljøvenligt drivmiddel).

12. Marts 2021 -
Questions
Miljø, øvrige tiltag

Hvilke øvrige indsatser vil kunne gennemføres eller igangsættes for at fremme en mere miljøvenlig transport – udover krav til euronorm og drivmiddel?

12. Marts 2021 -
Questions
FN's verdensmål

Vedhæftet findes skema med alle FN’s verdensmål. Heri fremgår en nærmere beskrivelse af de parametre, der kan være relevante for det enkelte verdensmål. Udover den miljømæssige del (verdensmål nr. 7 og 12), som Odense Kommune allerede har fokus på, ser I så, at andre verdensmål kunne være relevante for dette udbud?

12. Marts 2021 -
Questions
Prisregulering

Ønskes der mulighed for prisregulering? I så fald, hvilket indeks skal der prisreguleres efter?

12. Marts 2021 -
Questions
Tracking

Er det muligt og realistisk at stille krav om, at køretøjerne, der bruges i forbindelse med vinduespoleringen, skal være udstyret med en GPS-tracker, der løbende registrerer tid og position, når der udføres arbejde? Og at ordregiver kan få adgang til dette datamateriale?

12. Marts 2021 -
Questions
Forsikring

Hvilken størrelse dækningssum på erhvervsansvarsforsikring vil det være passende at stille krav om? Dette eventuelt opdelt for henholdsvis ting- og personskader