Høring af materiale til skadedyrsbekæmpelse

Open/public
Start date: 13-06-2024 - 13:00
End date: 27-06-2024 - 13:00

Odense Kommune er i gang med at udarbejde udbudsmateriale i forbindelse med udbud på skadedyrsbekæmpelse, herunder mosegrise, muldvarpe, myrer og andre kravlende smådyr, mus, mår, hvepse og bier og øvrige kravlende, krybende eller flyvende insekter. I den forbindelse ønsker Odense Kommune at høre markedet om udbudsmaterialet.

13. Juni 2024 - Kristian Sunke, Odense Kommune
Questions
Referencekrav

Er disse mulige at indfri?

13. Juni 2024 - Kristian Sunke, Odense Kommune
Questions
Beskæftigelsesklausul

Eksisterende flexarbejder må benyttes til opgaverne.

13. Juni 2024 - Kristian Sunke, Odense Kommune
Questions
Tildelingskriterier

Er disse tilstrækkelig præcist formuleret?

Vil I byde ift. disse kriterier?

Har I forslag til andre konkurrenceparametre?

13. Juni 2024 - Kristian Sunke, Odense Kommune
Questions
Tilbudsliste

Er denne overskuelig og nem at udfylde? 

Giver opdelingen og beskrivelse af bekæmpelsesopgaverne af skadedyr mening?

13. Juni 2024 - Kristian Sunke, Odense Kommune
Questions
Kvalitetsbeskrivelsen

Er denne overskuelig og nem at udfylde?