Høring i forbindelse med udbud af vinduespolering

Open/public
Start date: 10-10-2017 - 00:00
End date: 25-10-2017 - 23:59

Odense Kommune er i gang med at forberede genudbuddet af vinduespolering.

Interesserede leverandører får her mulighed for at komme med input til udvalgte dele af udbudsmaterialet ved besvarelse af nedenstående spørgsmål.

10. Oktober 2017 -
Questions
Kravspecifikation
Opgavebeskrivelse

 

Udbuddet omfatter:

  • Fast polering
  • Ad hoc polering på timepris 

Fast polering:

Ved fast polering forstås udvendig og indvendig vinduespolering af facadevinduer og -døre, herunder polering af internt glas og forsatsvinduer. Der skal afgives pris pr. enhed ud fra de frekvenser, der fremgår af bilag 3 Tilbudsbesvarelsen.

Ved udvendig polering forstås polering af ydersiden af facadevinduer og -døre.

Ved indvendig polering forstå polering af indersiden af facadevinduer og -døre samt evt. forsatsvinduer (2 sider). Der skal altid poleres forsatsvinduer såfremt dette findes. Afkrydsningen ift. forsatsvinduer på tilbudslisten er således kun vejledende.

Ved internt glas forstås alle indvendige vinduer, glasvægge, glasdøre, spejlvægge- og lofter, indgangspartier, trappegelænder m.m. i glas/plexiglas. Der skal kun afgives tilbud på internt glas i de tilfælde, hvor det i tilbudsbesvarelsen er angivet, at der forefindes internt glas. Polering af internt glas har samme frekvens som indvendig polering.

I tilfælde hvor der er behov for at afmontere/fastsætte forsatsvinduer/glas eller lign. i forbindelse med vinduespoleringen skal dette inkluderes i prisen. 

Alle vinduer og døre på matriklen skal poleres, medmindre andet fremgår af tilbudsbesvarelsen, dvs. vinduer i barakker og lignende skal ligeledes poleres.

Såfremt der ved første polering skulle være behov for nulstilling af vinduer, døre eller internt glas med fast polering, skal dette medregnes i den afgivne fastpris.

Ad hoc polering på timepris:

  • Gælder polering, der ikke er defineret ovenfor eksempelvis:

  • Kuppelvinduer (uanset form)

  • Kældervinduer i lyskasser

  • Ovenlysvinduer

  • Nulstilling ved polering af ovenlysvinduer (fjernelse af mos, alger m.v)

Listen er ikke udtømmende.

Giver ovenstående definition anledning til tvivl om poleringens omfang?

10. Oktober 2017 -
Questions
Kravspecifikation
Besigtigelse

 

Ordregiver har udvalgt nogle enheder til obligatorisk besigtigelse. Der er desværre ikke mulighed for en fælles besigtigelse af samtlige enheder. 

Mener I at vi skal afholde obligatorisk besigtigelse eller skal det være fuldstændig op til leverandørerne om de ønsker at besigtige enhederne inden tilbudsafgivelsen?

10. Oktober 2017 -
Questions
Kravspecifikation
Følgeseddel

 

Leverandøren skal umiddelbart efter endt vinduespolering lægge et visitkort/en følgeseddel på stedet samt sende en mail til enhedens kontaktperson. Følgeseddel og mail skal som minimum indeholde oplysninger om enheden, dato for vinduespoleringen, tidspunkt for arbejdets begyndelse og afslutning samt oplysninger om evt. manglende polering pga. manglende klargøring/oprydning. Oplysningerne bedes fremsendt på vedlagte udkast til følgeseddel (vedlægges). Leverandøren skal være opmærksom på, at ordregiver kan kræve billeddokumentation af mangelfuld klargøring.

Giver det jer nogle særlige udfordringer at levere dette?

10. Oktober 2017 -
Questions
Rammeaftale
Kvalitet

 

Ordregiver oplever udfordringer med manglende polering (enkelte vinduer eller hele enheden). I den forbindelse ønsker ordregiver at sikre klargøring af enheden. Det gør vi ved at stille krav til leverandøren om, at de skal melde deres ankomst senest en uge før polering til enhedens kontaktperson. 

Ved meddelelse til enheden, skal leverandøren minde enhedens kontaktperson om dennes forpligtelser inden polering (eksempelvis rydning af vindueskarm, flytte borde og skuffer/skabe på hjul, trække persienne op m.v.)

Såfremt enhedens kontaktes senere end en uge før polering vil det være leverandørens ansvar at sikre klargøring. 

Mener I at dette er et rimeligt krav?

10. Oktober 2017 -
Questions
Rammeaftale
Prisregulering

 

Odense Kommune er i tvivl om, hvorvidt vi skal bede om faste priser i rammeaftalens løbetid (4 år), eller om vi skal give mulighed for prisregulering.

Ønsker I prisregulering indsat i kontrakten, eller vil I foretrække at vi kører med faste priser i rammeaftalens løbetid?

Hvis I ønsker prisregulering, kan I så pege på et retvisende index, som reguleringen kan ske i forhold til, eller skal vi benytte Danmarks statistiks Nettopris index?