Daglig rengøring, Odense Kommune

Open/public
Start date: 18-02-2014 - 00:00
End date: 27-02-2014 - 23:59

Odense Kommune er i gang med at forberede et udbud af daglig rengøring med og uden virksomhedsoverdragelse.
Rammeaftalen planlægges med start fra 1.8.2014.
Udbuddet gennemføres som et begrønset udbud, med en prækvalifikationsfase samt en efterfølgende tilbudsfase.


Odense Kommune ønsker at høre potentielle leverandører mht. det samlede udbudsmateriale, om kravene i vores materiale for at få afklaret evt.uhensigtsmæssigheder heri.

 

I første omgang lægges prækvalifikationsmaterialet til høring. Efterfølgende vil kravspecifikationer samt tildelingskriterier mm. blive uploadet.

 

Vi håber I vil tage jer tid til at stille de kritiske spørgsmål.