Daglig rengøring, Odense Kommune

Open/public
Start date: 18-02-2014 - 00:00
End date: 27-02-2014 - 23:59

Odense Kommune er i gang med at forberede et udbud af daglig rengøring med og uden virksomhedsoverdragelse.
Rammeaftalen planlægges med start fra 1.8.2014.
Udbuddet gennemføres som et begrønset udbud, med en prækvalifikationsfase samt en efterfølgende tilbudsfase.


Odense Kommune ønsker at høre potentielle leverandører mht. det samlede udbudsmateriale, om kravene i vores materiale for at få afklaret evt.uhensigtsmæssigheder heri.

 

I første omgang lægges prækvalifikationsmaterialet til høring. Efterfølgende vil kravspecifikationer samt tildelingskriterier mm. blive uploadet.

 

Vi håber I vil tage jer tid til at stille de kritiske spørgsmål.

19. Februar 2014 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Udvælgelse
Kriterier til udvælgelse

I bedes kommentere på, om hvorvidt afsnit 9 i vedhæftede Prækvalifikationsmateriale er den mest optimale måde at udvælge de 5 der skal afgive tilbud pr distrikt?

19. Februar 2014 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Minimumskrav
Antal kvm

Giver følgende tekst i bilag 4 mening:

Minimumskrav for deltagelse er, at tilbudsgiver har kapacitet til at foretage kontinuerlig rengøring på minimum 20.000 kvm. blandede rengøringsarealer. Der skal gives min. 3 og max. 10 referencer.

24. Februar 2014 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Udvælgelse
Udvælgelse af de bedst egnede leverandører

Referencer: Vurdering af referencer vil foregå således at Odense Kommune vil kontakte 3-5 af de på bilag 4 nævnte kontaktpersoner med henblik på at få oplysninger om leverandøren. Oplysningerne indsamles ved at anvende en enslydende og identisk spørgeguide i dialogen med de centralt placerede kontaktpersoner. Spørgeguiden vil indeholde 10 enslydende spørgsmål, hvor kunden anmodes om at angive point på en skala fra 1-5, hvor 1 er meget utilfredsstillende og 5 er meget tilfredsstillende.

27. Februar 2014 - flemming sindberg, FORENEDE SERVICE A/S
Questions
Minimumskrav
antal m2

Når der ønskes reference på minimum 20.000 m2 blandede rengøringsarealer, er det så pr. reference eller er det selskabets samlede rengjorte m2, som er kravet.?

 

27. Februar 2014 - flemming sindberg, FORENEDE SERVICE A/S
Questions
Udvælgelse
spørgsmål til referencer

Jeg syntes det er udmærket, at Odense kommune spørger ind til de enkelte selskaberskunders tilfredshed, da jeg formoder, at de 10 spørgsmål drejer sig om forhold, der har størst værdi for Odense kommune, prisen undtaget.