Høring vedr. udbudsmateriale på kommunale begravelser

Open/public
Start date: 02-05-2022 - 11:30
End date: 12-05-2022 - 23:59

Kommunale begravelser og bisættelser i forbindelse med begravelse/bisættelse af borgere i Odense Kommune, hvor der ikke findes pårørende/efterladte eller andre, som ønsker eller kan varetage forpligtelsen, og som derfor skal varetages af Odense Kommune.

Retsgrundlaget for kommunale begravelser følger af Lov om begravelse og ligbrænding samt Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding, hvor der i lovens § 5 stk. 2 er anført: ”Hvis ikke afdødes nærmeste, den eller de personer eller den institution, der hidtil har draget omsorg for afdøde, eller andre fremsætter anmodning om foretagelse af begravelse eller ligbrænding, skal sådan en anmodning fremsættes af kommunen”.

For begravelser og bisættelser bestilt af Odense Kommune ønskes der afgivet 4 særskilte enhedspriser på en enkel og anstændig begravelse/bisættelse, jf. gældende lovgivning for henholdsvis:

• Kistebegravelse (afdøde er medlem af folkekirken)

• Kistebegravelse (afdøde er ikke medlem af folkekirken)

• Urnebegravelse (afdøde er medlem af folkekirken)

• Urnebegravelse (afdøde er ikke medlem af folkekirken)

Derudover ønskes en tillægspris på XL-kister og XL-urner.


2. Maj 2022 -
Questions
Udbudsbetingelser

Ordregiver ønsker input til udbudsbetingelserne.

2. Maj 2022 -
Questions
Bilag 1 - Kravspecifikation

Ordregiver ønsker input til kravspecifikationen.

2. Maj 2022 -
Questions
Bilag 2 - Udkast til rammeaftale

Ordregiver ønsker input til udkast til rammeaftale.

2. Maj 2022 -
Questions
Bilag 3 - Tilbudsbesvarelse

Ordregiver ønsker input til den samlede besvarelse af de to delkriterier: er en samlet besvarelse på 4 A4-sider passende? 

3. Maj 2022 -
Questions
Øvrigt materiale

Her kan leverandøren angive kommentarer til det øvrige materiale, dvs. klausulerne, tilbudslisten eller andet.