Genbrugshjælpemidler til Odense Kommune

Open/public
Start date: 06-02-2017 - 00:00
End date: 16-02-2017 - 23:59

Odense Kommune er ved at lægge sidste hånd på udbudsmaterialet til de nye aftaler på forflytningssejl, rollatorer, el-køretøjer, arbejdsstole og trehjulede cykler. I den forbindelse vil Odense Kommune sætte stor pris på at få svar på nedenstående spørgsmål, hvor det er muligt for leverandører at komme med input. 

Derudover må der gerne kommenteres på andre ting i materialet, der kan virker uhensigtsmæssigt eller uklart.

Det forventes at offentliggørelsen af udbuddet vil ske i slutningen af februar 2017.

2. Februar 2017 -
Questions
Udbudsbetingelser
Afsnit 7

 Vil trehjulede cykler være egnet til e-handel? Ofte vil produkter, der skal tilpasses før levering ikke være så velegnede til e-handel. Vi er dog i tvivl om, hvorvidt der sker tilpasning før levering.

2. Februar 2017 -
Questions
Udbudsbetingelser
Afsnit 8.2

 

Dækningssum på erhvervs- og produktansvarsforsikring på 10.000.000 kr. Er dette et rimeligt krav?

2. Februar 2017 -
Questions
Udbudsbetingelser
Andre kommentarer?

Er det andet i udbudsbetingelserne, der er uhensigtmæssigt eller uklart?

2. Februar 2017 -
Questions
Rammeaftale
Andre kommentarer til rammeaftalen?

 Lad os vide om der er andet i rammeaftalen der forekommer uhensigtsmæssigt eller uklart

2. Februar 2017 -
Questions
Rammeaftale
§16 stk 6.5

I forhold til begrænsning på ansvar for tingskade, er der da en praksis for et beløb pr skadesbegivenhed? 

2. Februar 2017 -
Questions
Rammeaftale
§16 stk 4

 Vil bodsbestemmelserne være acceptable?

2. Februar 2017 -
Questions
Rammeaftale
§16 stk 3

 Vil bodsbestemmelsen som her beskrevet være acceptabel?

2. Februar 2017 -
Questions
Rammeaftale
§15

Er det muligt for jer som leverandører at trække statistik på, hvordan ordren er placeret, dvs. e-handel eller andre bestillingsmetoder? 

2. Februar 2017 -
Questions
Rammeaftale
§12

 3 hverdages levering på såvel produkter som tilbehør og reservedele. Er dette muligt, når der også skal QR koder og hmi numre på produkterne?

2. Februar 2017 -
Questions
Rammeaftale
§9 stk 2

Faste priser det første år, herefter regulering en gang om året efter Danmarks statistiks nettoprisindeks. Er dette rimeligt, eller er der andre indeks, der er bedre?

2. Februar 2017 -
Questions
Rammeaftale
§8 Reservedelsgaranti

Er en reservedelsgaranti på 5 år efter at produktet er udgået fra markedet acceptabelt?

2. Februar 2017 -
Questions
Kravspecifikation
A1 K krav til vask

For sejl på delaftale 1d, 1e, 1f og 1g vil der blive vurderet på, hvordan sejlet ser ud efter vask. Derfor skal der for disse 4 sejltyper afleveres 2 af hver. Er der kommentarer hertil og især til, hvordan der evalueres efter vask?

7. Februar 2017 -
Questions
Kravspecifikation
Øvrige kommentarer til kravspecifikationerne?

 Kan sættes ind her.

8. Februar 2017 -
Questions
Tilbudsliste
Kommentarer til tilbudslisterne

Input til tilbudslisterne modtages gerne