Hårde hvidevarer til KomUdbud

Open/public
Start date: 20-01-2015 - 00:00
End date: 26-01-2015 - 23:59

KomUdbud skal i gang med at udbyde hårde hvidevarer til husholdningsbrug og professionalt brug (kun vaskemaskiner og tørretumblere), samt service herpå. 

I denne forbindelse har KomUdbud valgt at gå i dialog med de potentielle leverandører på markedet med det formål bedre at kunne matche kommunens behov med markedets kunnen.

KomUdbud er interesseret i dialog, men er ikke forpligtet til at følge eventuelle forslag til ændringer mm. 

FREMGANGSMÅDE:

  1. Login og gå til det Idé-udbud du ønsker at kommentere på
  2. Klik på en kategori i venstre side og læs teksten på denne
  3. Herefter kan du oprette ideer eller spørgsmål direkte til denne kategori.

BEMÆRK: Du skal have login for at kunne deltage.

opret dig som bruger her: http://www.offentligprivatdialog.dk/opret-bruger.aspx

Der kan kommenteres på materialet i perioden 4. April 2013 – 18. April 2013.

Nærmere beskrivelse og krav til produkter fremgår af kravspecifikationen og tilbudsskemaerne.

6. Juni 2014 -
Questions
Tilbudspriser
Dagspriser

Hvad vil være mest fordelagtigt at udbyde efter:

1: Dagspriser med en rabatsats?

2: Listepriser med en rabatsats?

3: Cost priser med en rabatsats?

Hvorfor og hvorfor ikke?

6. Juni 2014 -
Questions
Tilbudspriser
Dagspriser

Hvis man udbyder til dagspriser med en rabatsats, og vi gerne vil kunne handle på vores egne indkøbsportaler, vil man så kunne lave et link direkte mellem tilbudsgivers salgshjemmeside og vores indkøbsportaler, således e-handelskatalogerne kører direkte ind med dagspriserne og fratrækker rabatten?
Eller vil det være det store problem at indsende e-handelskataloger med dagspriser for tilbudsgiver? 

6. Juni 2014 -
Questions
Tilbudspriser
Prisindeks

Hvis der ikke skal afgives tilbud med dagspriser, men efter listepriser med en rabatsats, hvilket prisindeks skal så bruges ved prisreguleringer?

6. Juni 2014 -
Questions
Service
Reklamation eller garanti

Vil det være fordelagtigt at udbyde serviceaftaler som en delaftale for sig selv, eller vil servicen være en del af reklamationen og garantien?  

6. Juni 2014 -
Questions
Service
Til husholdningsbrug og professionelt

Kunne det være hensigtsmæssigt at lave en serviceaftale, der både dækker husholdning og professionelt?

6. Juni 2014 -
Questions
Tilbudsgivere
Producenter eller forhandlere

Hvem vil byde på et udbud til KomUdbud? Er det producenterne eller forhandlerne?  

2. December 2014 -
Questions
Udbudsmateriale
Tilkøbsgaranti

Hvis vi skal kunne tilkøbe en garanti (erhvervsforsikring til husholdningsprodukter), hvorledes skal en sådan beskrives i udbudsmaterialet, således det bliver forståeligt for tilbudsgiver at give et tilbud?

2. December 2014 -
Questions
Udbudsmateriale
Prof. vs. husholdning

Hvornår vil brug af hårde hvidevarer anses for, at være professional og ikke husholdning?

9. December 2014 -
Questions
Kravspecifikation
Kommentarer til krav

Vi vil gerne bede om jeres kommentarer på vores husholdningskrav under dette spørgsmål. 

9. December 2014 -
Questions
Kravspecifikation
Kommentarer til krav

Vi vil gerne bede om jeres kommentarer til krav på prof. under dette spørgsmål.

20. Januar 2015 -
Questions
TCO
Kommentarer til tco-ligning

  KomUdbud vil gerne bede om kommentare til den angivne tco-ligning som vi regner med at konkurrenceudsætte efter.

22. Januar 2015 - Anonymous
Idea
TCO
TCO-ligning

Den opstillede TCO-ligning fejler sådan set ikke noget. Men hvis KomUdbud ønsker, at anvende TCO som en del af tildelingskriterierne, så er der nogle forhold, som udbyder skal være opmærksom på. Udfordringen er, at den opstillede TCO-ligning nødvendigvis skal understøttes af et udfaldskrav, altså et minimum opfyldt vaske- og skylleresultat. Hvis KomUdbud ikke sammenkobler et klart og entydigt minimum udfaldskrav med de deraf følgende forbrugsdata på vand og energi, så vil KomUdbud helt sikkert modtage tilbud på produkter, som stort set ikke bruger hverken vand eller energi til, at gennemføre en vask. I et forsøg på, at vinde ordren via en lav TCO-pris, vil kreativiteten blandt tilbudsgivere på markedet helt sikkert være ganske stor i forhold til visning af ekstremt lave forbrugsdata. Så længe der ikke er TESTRESULTATER FRA UVILDIGE TESTINSTITUTTER tilgængelige for KomUdbud, så kan KomUdbud IKKE anvende den opstillede TCO-ligning som grundlag for et tildelingskriterium. Og der findes ingen anerkendt mærkningsordning, der gælder for vaskemaskiner og tørretumblere til erhvervsmæssig brug, som KomUdbud kan henvise til.