Desinficeringsløsning eller lignende

Open/public
Start date: 12-06-2014 - 00:00
End date: 26-06-2014 - 23:59

Odense Kommune ønsker at gøre en indsats mht sygefraværet og trivslen blandt medarbejdere samt børn i de Odenseanske institutioner. Formålet med indsatsen er en reduktion i sygefraværet for Odense Kommunes medarbejdere og dermed en bedre udnyttelse af de ressourcer der er afsat til pasning af børn og unge, samt bedre trivsel for børnene og deres forældre. 

På baggrundt af ovenstående ønsker, er Odense Kommune på udkig efter teknologier/metoder/løsninger der kan hjælpe hermed. 

Eksempel på teknologi kunne være en desinficeringsmaskine. 

Odense Kommune opfordrer leverandører til at melde ind til os med lignende produkter eller andre forslag på teknologier/metoder/løsninger der kan nedsætte sygefraværet.

Formålet med dette Ide-udbud er at afdække markedet for mulige teknologier/løsninger. 

Interesserede leverandører eller andre aktører skal se dette som en mulighed for at oplyse Odense Kommune om muligheder indenfor området.