Desinficeringsløsning eller lignende

Open/public
Start date: 12-06-2014 - 00:00
End date: 26-06-2014 - 23:59

Odense Kommune ønsker at gøre en indsats mht sygefraværet og trivslen blandt medarbejdere samt børn i de Odenseanske institutioner. Formålet med indsatsen er en reduktion i sygefraværet for Odense Kommunes medarbejdere og dermed en bedre udnyttelse af de ressourcer der er afsat til pasning af børn og unge, samt bedre trivsel for børnene og deres forældre. 

På baggrundt af ovenstående ønsker, er Odense Kommune på udkig efter teknologier/metoder/løsninger der kan hjælpe hermed. 

Eksempel på teknologi kunne være en desinficeringsmaskine. 

Odense Kommune opfordrer leverandører til at melde ind til os med lignende produkter eller andre forslag på teknologier/metoder/løsninger der kan nedsætte sygefraværet.

Formålet med dette Ide-udbud er at afdække markedet for mulige teknologier/løsninger. 

Interesserede leverandører eller andre aktører skal se dette som en mulighed for at oplyse Odense Kommune om muligheder indenfor området.

16. Juni 2014 - Eric Ahrenkiel, COPENHAGEN CLEAN AIR COMPANY ApS
Idea
Teknologier/metoder/løsninger
Desinfektionsmaskine: mindre smitte og fravær -> mere sundhed og trivsel

En desinfektionsmaskine, eller -robot, er præcis det den hedder: En maskine/robot til at desinficere. Som udgangspunkt benyttes denne type maskiner til at desinficere rum og overflader og robotbetegnelsen bruges primært for at illustrere, at maskinen gør noget automatisk, som man ellers ville gøre manuelt.

Langt de fleste desinfektionsmaskiner benytter sig af en brintoveriltebaseret formulering af hvilken der frembringes en tåge, som så fylder et givent rum der således desinficeres. Brintoverilte har den fordel at det 1. Virker. Og 2. Nedbrydes helt til vand og ilt - det er med andre ord meget miljøvenligt, men kan ikke bruges mens der er mennesker (eller dyr) i rummet.

Desinfektionsmaskinen er ikke en rengøringsmaskine. Den kan ikke feje, støvsuge eller tørre af og skal således ses som et supplement til en fornuftig rengøring. 

For at nedbringe sygefravær skal man fokusere på at nedbringe smittevejene generelt og dette vil som oftest betyde, at hygiejneniveauet skal højnes. Enkeltløsninger har svært ved at stå alene, men hvis man systematisk bearbejder de enkelte områder vil man kunne nedbringe smitten betragteligt. Fornuftig håndhygiejne, udluftning (evt. brug af luftrensere om vinteren), involvering af forældre og rengøring samt desinfektion tæller alt sammen. 

Det der konkret taler for en periodisk brug af desinfektionsmaskiner er, at det som før nævnt virker. Man vil altid nedbringe mængden af mikroorganismer i et givent rum og efter hver desinfektion kan man sige, at man starter forfra. Men som sagt kan indsatsen ikke stå alene og der vil skulle indarbejdes fornuftige rutiner for at komme hele vejen rundt om problemet. Brintoverilte har visse begrænsninger og virker mindre effektivt på tekstiler og pap og papir – dette skal man også forholde sig til.

Idéen må være, at der i samarbejde med kyndigt hygiejnepersonale udarbejdes en liste af basale tiltag (som der formentlig allerede er kigget på) og derefter overbygges med en plan for kombinationen af rengøring og periodisk desinfektion. Vi forestiller os en ugentlig rutine og vil også anbefale brugen af luftrensere med HEPA filtre om vinteren, for at mindske mængden af luftbåren smitte, når der ikke luftes ud i samme grad som i de varmere måneder.

 

19. Juni 2014 - Gitte Tofte, STERISOL DANMARK ApS
Idea
Teknologier/metoder/løsninger
Håndhygiejne er en meget vigtig faktor!

Jeg mener, at det er en meget vigtig faktor at få større focus på håndhygiejnen.

Der er studier som viser at håndvask i skoletiden nedsætter børns sygefravær markant. Samtidig vil jeg gøre opmærksom på Sunddehsstyrelsens "Skolesundhedsarbejde - håndbog til sundhedspersonale 2013" Afsnit om hygiejne side 90-95.

Idag anbefales kun vask med vand og sæbe til børn og unge. Det burde også være godt nok - så længe man også tager hensyn til hvilken sæbe der anvendes ift. indholdsstoffer. Men ofte er problemet, at der er ikke nok håndvaske til at alle børn kan nå at vaske deres hænder fx inde de spiser deres frokost. 

Derfor vil jeg foreslå, at man også kigger på fordelene ved at bruge hånddesinfektion. Ved at bruge hånddesinfektion, sparer man tid, det giver ikke kø ved håndvasken, og det kan klares i det lokalet man er i. Samtidig er det mere skånsomt for huden. Jeg er sikker på, at man i samarbejde med hygiejnesygeplejersker og sundhedsplejersker, kan komme frem til en fornuftig beskrivelse for anvendelse af hånddesinfektion.

 http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/07jul/SkolesundhedsarbHbog2udg.pdf 

25. Juni 2014 - Kristina Thayssen, 4TEC ApS
Idea
Teknologier/metoder/løsninger
Inklimter- vejen til et sundere indeklima

Inklimeter er en effektiv hjælp til at opnå et sundere indeklima og skabe de bedste forudsætninger for vores trivsel og heldbred. Et inklimeter måler og analyserer indeklimaet i et lokale baseret på de fire parameter lyd, luftkvalitet, luftfugtighed og temperatur. Indeklimaet visualiseres ved hjælp af fem forskellige smileys.  Er indeklimaet dårligt, viser inklimeteret en sur smiley og opfordrer til udluftning eller dæmpning af støjen. 

Til forskel fra eksisterende løsninger og produkter på markedet, er inklimeter et enkelt, billigt og effektivt værktøj til at sikre et godt indeklima og et sundt arbejdsmiljø. Inklimteret lægger særlig vægt på støj og luftkvalitet, da særligt disse to parameter skaber udfordringer for sundhed og trivsel. I og med inklimeter gør de tilstedeværende i et lokale opmærksomme på indeklimaet, kan et dårligt indeklima aktivt forebygges og sygefraværet vil falde.

Inklimter lægger vægt på at få etableret sunde vaner, der sikrer et godt indeklima, og vi er derfor løbende i dialog med førende forskere indenfor indeklima og adfærd. Dette betyder, at vi som hjælp til at gøre udluftning til fast rutine i klassen, har udviklet forskellige pædagogiske redskaber som læreren kan bruge i sin klasseledelse.   

Attached documents