Høring af materiale til udbud på indsats i ressourceforløb

Open/public
Start date: 19-06-2017 - 00:00
End date: 28-06-2017 - 23:59
 

Ressourceforløbet er en helhedsorienteret, tværfaglig og koordineret indsats, som overordnet set har til formål at hjælpe sårbare og udsatte personer videre i livet og ind på arbejdsmarkedet. Indsatsen skal ske inden for beskæftigelses-, uddannelses-, sundheds- og socialområdet, og skal være tilpasset den enkelte borgers individuelle kompetencer, behov og udfordringer.

Målet med ressourceforløbet er at bringe sårbare og udsatte borgere tættere på job og uddannelse, og på den måde give disse personer de bedst mulige forudsætninger for at skabe sig en bedre og mere stabil tilværelse.

Ressourceforløbet kan vare mellem 1 og 5 år, styrende gennem hele forløbet er den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse, og der iværksættes kun aktiviteter med det formål at bringe den enkelte tættere på vedkommendes mål i forhold til job og uddannelse.

Ressourceforløbet har således konkret til hensigt at udvikle borgerens arbejdsevne gennem en helhedsorienteret, tværfaglig og koordineret indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er afgørende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang.

Indsatsen der her er i udbud, er en konkret indsats i ressourceforløbet, i form af henholdsvis mentorforløb, udviklingsforløb og afklaringsforløb.