Høring af materiale til udbud på indsats i ressourceforløb

Open/public
Start date: 19-06-2017 - 00:00
End date: 28-06-2017 - 23:59
 

Ressourceforløbet er en helhedsorienteret, tværfaglig og koordineret indsats, som overordnet set har til formål at hjælpe sårbare og udsatte personer videre i livet og ind på arbejdsmarkedet. Indsatsen skal ske inden for beskæftigelses-, uddannelses-, sundheds- og socialområdet, og skal være tilpasset den enkelte borgers individuelle kompetencer, behov og udfordringer.

Målet med ressourceforløbet er at bringe sårbare og udsatte borgere tættere på job og uddannelse, og på den måde give disse personer de bedst mulige forudsætninger for at skabe sig en bedre og mere stabil tilværelse.

Ressourceforløbet kan vare mellem 1 og 5 år, styrende gennem hele forløbet er den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse, og der iværksættes kun aktiviteter med det formål at bringe den enkelte tættere på vedkommendes mål i forhold til job og uddannelse.

Ressourceforløbet har således konkret til hensigt at udvikle borgerens arbejdsevne gennem en helhedsorienteret, tværfaglig og koordineret indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er afgørende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang.

Indsatsen der her er i udbud, er en konkret indsats i ressourceforløbet, i form af henholdsvis mentorforløb, udviklingsforløb og afklaringsforløb.

16. Juni 2017 -
Questions
Rammeaftale
Opsigelsesvarsel

 

Afsnit 3

Der er angivet et opsigelsesvarsel på 12 mdr. for leverandøren og 6 mdr. for kommunen. Er det rimeligt?

16. Juni 2017 -
Questions
Rammeaftale
Prisregulering

 

Afsnit 8.2

Er prisreguleringen rimelig?

16. Juni 2017 -
Questions
Rammeaftale
Sikkerhedsstillelse

 

Afsnit 16

Er det almindeligt at bede om sikkerhedsstillelse i forbindelse med et udbud på indsats i ressourceforløb? I givet fald, i hvor høj grad vil dette have indvirkning på prisen?

16. Juni 2017 -
Questions
Rammeaftale
Forsikring

 

Afsnit 17

Vil det være rimeligt at stille et krav om at min. dækningen på en erhvervs- og produktansvarsforsikring er 10 mio. kr?

16. Juni 2017 -
Questions
Rammeaftale
Andet

 

Er der andre kommentarer til rammeaftalen?

16. Juni 2017 -
Questions
Kravspecifikationer
Indsatsspor

 

4.4

Indsatsspor. Odense Kommune vil gerne tydeliggøre, hvor meget tid man forventes at skulle bruge på de enkelte spor fra leverandørens egne ansattes side. Dette for at gøre det så gennemsigtigt som muligt for tilbudsgiverne. For indsatsspor 2 og 3 er det således angivet, at vi forventer et gennemsnit på 3 timer/uge af leverandørens tid, Er dette et tidsforbrug, I kan genkende?

16. Juni 2017 -
Questions
Kravspecifikationer
Andet

 

Er der andre kommentarer til kravspecifikationen?

16. Juni 2017 -
Questions
Udbudsbetingelser
Forpligtigelse

 

Afsnit 6

Odense Kommune ønsker i begrænsede tilfælde at kunne benytte en anden leverandør, hvor dette vurderes at være den bedste løsning. Er dette rimeligt?

16. Juni 2017 -
Questions
Udbudsbetingelser
Overgang til ny leverandør

 Afsnit 6

Aftalestart bliver en vigtig overgang, hvis der bliver tale om en ny leverandør for kommunen. Hvordan foreslår I, at en overgang skal foregå? Tanken er, at igangværende forløb afsluttes, og at man starter nye forløb op hos den ”nye” leverandør. Lyder dette rimeligt?

16. Juni 2017 -
Questions
Udbudsbetingelser
Økonomisk og finansiel formåen

 

Er krav til økonomisk og finansiel formåen rimelige?

16. Juni 2017 -
Questions
Udbudsbetingelser
Teknisk og/eller faglig formåen

 

Det er i teknisk og/eller faglig formåen, at prækvalifikationen vil blive afgjort. Odense Kommune vil gerne have input til de parametre, der er beskrevet i afsnittet. Er disse rimelige, er der andet, der er vigtigt og er det forståeligt?

16. Juni 2017 -
Questions
Udbudsbetingelser
Tildelingskriterie og underkriterie

 

Input til tildelingskriterier, underkriterier og vægtning heraf modtages gerne.

16. Juni 2017 -
Questions
Udbudsbetingelser
Andet

 Er der andre kommentarer til udbudsbetingelserne?