Markedsafdækning vedr. virtuel kommunikation

Open/public
Start date: 21-04-2016 - 00:00
End date: 10-05-2016 - 23:59

Odense Kommune ser perspektiver i, at understøtte indsatsen hos borgeren med en virtuel løsning, der kan anvendes på afstand.

Baggrund
Ældre og handicapforvaltningen har gennem flere år afprøvet forskellige løsninger for at kunne varetage besøg hos borgere ved hjælp af videokommunikation.
Vi har haft 30.000 virtuelle besøg over en 3 års periode, hvor vi har haft mellem 50 og 100 borgere, som har brugt løsningen.
Besøgene er primært afviklet via stationære skærme og implementeret i forvaltningen under navnet ”Kontakten”.

Nyt koncept
Det har vist sig, at der er potentiale i at levere indsatser virtuelt til borgere der modtager hjælp til mindre plejekrævende opgaver, f.eks. medicin påmindelse, motivation, støtte i social relationer og øget fornemmelse af tryghed.
Vi ønsker nu at retænke konceptet.
Tanken med det nye koncept er at øge muligheden for at afvikle de virtuelle besøg mere fleksibelt via en mobil løsning.

Dialogmøde
Vi ønsker derfor at invitere til dialog, hvor vi kan få gode ideer, inspiration, forslag, input og se nye løsninger på området, som kan danne baggrund for det videre arbejde med virtuel kommunikation.


Såfremt din virksomhed har et produkt der kunne være relevant ift. ovenstående beskrivelse bedes I sende en beskrivelse/brochure samt billeder til Specialkonsulent Kanita Rikalo på karik@odense.dk
 

Ved spørgsmål kontakt gerne Udbud og Kontraktstyring på karik@odense.dk

Odense Kommune vil invitere de mest interessante leverandører til et fysisk dialogmøde, hvor vi kan få mulighed for at se, hvilke løsninger der kunne understøtte vores behov.