Markedshøring af materiale vedr. udbud af "brobygning til uddannelse"

Open/public
Start date: 07-06-2018 - 00:00
End date: 27-06-2018 - 23:59

Odense Kommune er i gang med at forberede udbud af "brobygning til uddannelse". Odense Kommune opfordrer hermed interesserede virksomheder til at gennemse materialet og komme med bemærkninger hertil. Såfremt virksomheden har ændringsforslag, opfordrer vi til at de begrundes. Det er op til Odense Kommune at beslutte, om eventuelle ændringsforslag fra virksomhederne kan accepteres.