Afsluttende markedsdialog vedrørende udbud af skolekørsel 2021

Open/public
Start date: 15-01-2021 - 10:00
End date: 29-01-2021 - 10:00

Odense Kommune ønsker at høre markedet om det fulde udbudsmateriale vedrørende skolekørsel. Markedets aktører gives derfor mulighed for at komme med bemærkninger til materialet. Herudover ønsker Odense Kommune også svar på nogle specifikke spørgsmål i relation til udbudsmaterialet.

Udbuddet omfatter 3 delaftaler, men udkast til kontrakt inkl. bilag er stort set ens for alle delaftalerne. Der er således kun udarbejdet ét udkast til kontrakt inkl. bilag, der dækker alle delaftaler. Det er tydeligt markeret, såfremt der er forskelle i indholdet i de forskellige delaftaler.


4. Januar 2021 -
Questions
Generelle kommentarer til udbudsbetingelserne

Her er der mulighed for at komme med generelle kommentarer til udbudsbetingelserne. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis der er uhensigtsmæssigheder. Odense Kommune modtager gerne specifikke forslag til ændringer, såfremt der skønnes at være behov for en ændring. Såfremt der er uklarheder, ønsker Odense Kommune også, at disse belyses.

4. Januar 2021 -
Questions
Generelle kommentarer til kontrakten, herunder bilag

Her er der mulighed for at komme med generelle kommentarer til kontrakten. Det kan f.eks. være uhensigtsmæssige krav eller krav/forhold der er uforholdsmæssigt fordyrende. Såfremt der er uklarheder, ønsker Odense Kommune også, at disse belyses. Bemærk, at kravspecifikationen også er en del af dette dokument (bilag 1).


5. Januar 2021 -
Questions
Kombinationsbud, udbudsbetingelsernes punkt 9.2

Odense Kommune ønsker at give mulighed for at afgive kombinationsbud, såfremt en tilbudsgiver afgiver tilbud på alle 3 delaftaler (se udbudsbetingelsernes punkt 9.2). Ønsker tilbudsgiver at afgive en rabat af den oprindelige tilbudte pris, eller en ny pris?

5. Januar 2021 -
Questions
Erhvervsansvarsforsikring, kontraktens § 21

Er størrelsen på erhvervsansvarsforsikringen (10 mio. kr.), som anført i kontraktens § 21, passende? Hvis ikke, hvilken størrelse foreslås da?

5. Januar 2021 -
Questions
Euronorm, punkt 5.1 i kontraktens bilag 1 (kravspecifikation)

Er den krævede euronorm passende (euronorm 5)? Hvis ikke, hvilken euronorm foreslås da?

5. Januar 2021 -
Questions
Social klausul, kontraktens bilag 4

Er kravet om ansættelse af minimum én særlig medarbejder på 10 timer om ugen et rimeligt krav? Bemærk, at det gælder pr. delaftale. Hvis ikke, hvor mange timer om ugen bør der så stilles krav om?

14. Januar 2021 -
Questions
Generelle kommentarer til Tilbudsbesvarelsen

Her er der mulighed for at komme med generelle kommentarer til tilbudsbesvarelsen.

Attached documents