4. Februar 2021 - Anonymous
Idea
Evalueringskriterier – pris kontra kvalitet:

Kvalitet kan være afgørende for om I og jeres medarbejdere kommer til at opleve en smidig og effektiv revision, der sikrer den mest optimale brug af jeres tid – eksempelvis;

- Omfattende brancheerfaring i revisionsteamet

Der sikrer effektivitet samt kvalitet i revisionen, hvilket også betyder mindre spildtid for jeres medarbejdere

- Højt niveau af kvalificerede eksperter

En kvalificeret og professionel sparring med jer omkring supplerende revisionsydelser, I klædes bedst muligt på til at vælge rigtigt første gang

- Et godt samarbejde mellem revisorer og øvrige eksperter

Vidensdeling teamet imellem sikrer at jeres tid anvendes effektivt fremfor på at videreformidle viden/information i flere omgange, samtidig kan denne viden skabe god synergi for begge områder.

- Best practice fra øvrige kommuner

Sparring ift. erfaring på eks. effektivisering/digitalisering fra øvrige kommuner deles med jer og kan potentielt betyde bedre udnyttelse af jeres ressourcer

For at stille jer i den bedst mulige position for at vælge det bedste forhold mellem pris og kvalitet anbefaler vi derfor at prisen vægter mellem 40 og 50%.


4. Februar 2021 - Anonymous
Idea
Evaluering – beregningseksempel

I det viste eksempel tages der ikke højde for vægtningen mellem pris og kvalitet, vi vil anbefale at I viser denne beregning for at tydeliggøre.