Høring vedrørende udbud af mekanisk sikring 2022

Consultation
Start date: 06-08-2021 - 12:00
End date: 20-08-2021 - 12:00

Odense Kommune udbyder snarligt mekanisk sikring. I den forbindelse ønsker Odense Kommune at høre markedet om det fulde udbudsmateriale. Markedets aktører gives derfor mulighed for at komme med bemærkninger til materialet. Herudover ønsker Odense Kommune også svar på nogle specifikke spørgsmål i relation til udbudsmaterialet.

Udkast til udbudsbetingelser samt rammeaftale inkl. bilag er vedhæftet spørgsmålet, hvor Odense Kommune ønsker de generelle bemærkninger, mens der også henvises til specifikke punkter i de to dokumenter, i de øvrige spørgsmål.

4. August 2021 - Mette Guldberg Larsen, Odense Kommune
Questions
Generelle kommentarer til udbudsbetingelserne

Her er der mulighed for at komme med generelle kommentarer til udbudsbetingelserne. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis der er uhensigtsmæssigheder. Odense Kommune modtager gerne specifikke forslag til ændringer, såfremt der skønnes at være behov for en ændring. Såfremt der er uklarheder, ønsker Odense Kommune også, at disse belyses.

4. August 2021 - Mette Guldberg Larsen, Odense Kommune
Questions
Generelle kommentarer til rammeaftalen, herunder bilag

Her er der mulighed for at komme med generelle kommentarer til rammeaftalen. Det kan f.eks. være uhensigtsmæssige krav eller krav/forhold der er uforholdsmæssigt fordyrende.

Såfremt der er uklarheder, ønsker Odense Kommune også, at disse belyses.


OBS! Bemærk at dokumentet "Rammeaftale (Høring)" indeholder rammeaftale inkl. bilag 1-3, herunder kravspecifikation mm. 

Attached documents
4. August 2021 - Mette Guldberg Larsen, Odense Kommune
Questions
Krav til tilbudsgivers økonomiske nøgletal, jf. pkt. 8.2 i udbudsbetingelserne

Kan tilbudsgiver leve op til kravet om en bruttofortjeneste på 10 mio. kr. ekskl. moms i seneste regnskabsår? Hvis ikke, hvilket krav til bruttofortjeneste foreslås da?

Kan tilbudsgiver leve op til kravet om en egenkapital på 1 mio. kr. ekskl. moms i seneste regnskabsår? Hvis ikke, hvilket krav til egenkapital foreslås da? 

4. August 2021 - Mette Guldberg Larsen, Odense Kommune
Questions
Krav til tilbudsgivers garantiperiode, jf. kravspecifikationens pkt. 2.1.

Kan tilbudsgiver leve op til 24 måneders garanti på produkter? Hvis ikke, hvad er så en passende garantiperiode? 


OBS! Bemærk at kravspecifikationen fremgår som bilag 1 til rammeaftalen. 

Attached documents
4. August 2021 - Mette Guldberg Larsen, Odense Kommune
Questions
Krav til tilbudsgivers vognpark, jf. kravspecifikationens pkt. 5.1

Kan tilbudsgivers vognpark leve op til kravet om minimum euronorm 6? Hvis ikke, hvad er så et passende krav til euronorm?


OBS! Bemærk at kravspecifikationen fremgår som bilag 1 til rammeaftalen.

4. August 2021 - Mette Guldberg Larsen, Odense Kommune
Questions
Krav til tilbudsgivers vognpark, jf. kravspecifikationens pkt. 5.1

Kan tilbudsgiver leve op til kravet om mindst 1 emissionsfrit køretøj senest 3 måneder efter aftalestart? Hvis ikke, hvad er så et passende antal måneder før tilbudsgiver kan anskaffe sig et emissionsfrit køretøj?

Kan tilbudsgiver leve op til kravet om, at nyanskaffede køretøjer skal være emissionsfrie? Hvis ikke, hvad er så et passende krav til tilbudsgivers nyanskaffelse for at sikre bæredygtig energi?


OBS! Bemærk at kravspecifikationen fremgår som bilag 1 til rammeaftalen.

4. August 2021 - Mette Guldberg Larsen, Odense Kommune
Questions
Krav til tilbudsgivers brug af lærlinge, jf. bilag 3 - Lærlingeklausul

Kan rammeaftalen beskæftige 2 årsværker af lærlinge (svarende til 1924 arbejdstimer inkl. ferie, sygdom, skoleophold mv.)? Hvis ikke, hvad vil så være et passende antal af lærlinge?


OBS! Bemærk at lærlingeklausulen fremgår som bilag 3 til rammeaftalen.