Udbud af facilitatorrollen til Robot startup-hub.

Open/public
Start date: 26-09-2016 - 00:00
End date: 03-10-2016 - 23:59

Odense Kommune påtænker at gennemføre et offentligt udbud for at indgå en partnerskabsaftale med en leverandør der skal stå for at faciliterer en Robotteknologisk startup-hub.

Høringen holdes fra 26.09.2017 til og med d. 03.10.2017

Formålet med aftalen er at sikre et attraktivt start-up program for robotteknologisk innovation i Odense, der kan skabe nye højteknologiske arbejdspladser i Odense og på Fyn samt placere den odenseanske og fynske robotindustri som førende i Nordeuropa. Alle ydelser under aftalen skal forstås og leveres med henblik på dette formål.

Aftalen består i sin helhed af, inden for Odense Kommunes geografiske område at stille min. 5 udviklingspladser rådighed, levere robotteknologiske rådgivningsydelser baseret på et klippekortsystem for udvalgte start-up virksomheder og afholde mindst 3 årlige promoverende arrangementer for programmet.

Der påtænkes at være kontraktstart d. 1. januar 2017.  

Kravene som spørgsmålene referere til på de enkelte områder, er angivet under fanen fokusområder i venstre side. 

26. September 2016 -
Questions
Krav til Udviklingsplads
Mindstekrav til udviklingspladser

Hvad tænkes der om de opstillede mindstekrav , herunder særligt kravet om prototypefaciliteter og hvad der minimum skal stilles til rådighed her?

bør der tilføjes/fjernes indhold?

26. September 2016 -
Questions
Krav til tilbudsgivers adgang til netværk og viden
Konkurrenceparametre vedrørende netværk

Hvad tænkers der om at det er konkurrenceparametre, og ikke mindstekrav?

konkurrenceparametre bliver vurderet på, baseret på tilbudsgivers beskrivelse, hvorimod mindstekrav skal overholdes uden forbehold. 

26. September 2016 -
Questions
Krav til erfaring med eksterne start-up virksomheder
erfaring med uafhængige startups

Hvad tænkes om dette konkurrenceparameter?

hvad hvis vi gør det til et mindstekrav, vil det hindre konkurrencen? 

26. September 2016 -
Questions
Krav til Klippekortsordning
mindstekrav til viden der tilbydes via klippekort

Hvad tænkes om mindstekravet? er det for store krav at stille?

skal der eventuelt tilføjes/fjernes noget? - der er jo også givet mulighed for at tilføje som et konkurrenceparameter.  

29. September 2016 -
Questions
Krav til Udviklingsplads
økonomiske rammer

Er det muligt at indeholde de beskrevne krav i de økonomiske rammer som angivet? 

29. September 2016 -
Questions
Krav til Klippekortsordning
økonomiske rammer for klippekortsordningen?

Er det muligt at indeholde de beskrevne krav i de økonomiske rammer som angivet?