Høring vedr. udbud af tankgas til TE Arena

Open/public
Start date: 11-03-2019 - 00:00
End date: 21-03-2019 - 23:59

Udbuddet vedrører leje af gastank og løbende levering af tankgas til opfyldelse af ordregivers behov.


Interesserede leverandører (tilbudsgivere) opfordres til at besvare de specifikke spørgsmål, som Odense Kommune har stillet, men opfordres samtidig til at kommentere generelt på udbudsmaterialet, såfremt der ses at være uhensigtsmæssigheder eller lignende.

11. Marts 2019 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation
Generelle kommentarer

Såfremt tilbudsgiver har kommentarer eller ændringsforslag til kravspecifikationen, modtager Odense Kommune dem meget gerne.

11. Marts 2019 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Rammeaftale
Generelle kommentarer

Såfremt tilbudsgiver har kommentarer eller ændringsforslag til rammeaftalen, modtager Odense Kommune dem meget gerne.

11. Marts 2019 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Udbudsbetingelser
Generelle kommentarer

Såfremt tilbudsgiver har kommentarer eller ændringsforslag til udbudsbetingelser, modtager Odense Kommune dem meget gerne.

11. Marts 2019 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Relevant Prisindeks
Relevant Prisindeks

Odense Kommune ønsker input til, hvilket prisindeks der skal prisreguleres efter.

11. Marts 2019 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Arbejds- og socialklausul
Arbejds- og socialklausul

Odense Kommune ønsker at gøre opmærksom på, at ordregiver benytter sig af arbejds- og socialklausuler. Såfremt tilbudsgiver har kommentarer, modtager Odense Kommune dem meget gerne.

11. Marts 2019 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Tilbudsliste
Pris pr. liter

Ordregiver beder om en pris på tankgas pr. liter. Er dette foreneligt i forhold til branchen?


Såfremt tilbudsgiver har øvrige kommentarer eller ændringsforslag til tilbudslisten, modtager Odense Kommune dem meget gerne.

11. Marts 2019 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation
Tankstørrelser

Ordregiver beder om pris på standardtanke på henholdsvis 11 og 15 m3. Er dette standardstørrelser i markedet?