Høring vedr. udbud af tankgas til TE Arena

Open/public
Start date: 11-03-2019 - 00:00
End date: 21-03-2019 - 23:59

Udbuddet vedrører leje af gastank og løbende levering af tankgas til opfyldelse af ordregivers behov.


Interesserede leverandører (tilbudsgivere) opfordres til at besvare de specifikke spørgsmål, som Odense Kommune har stillet, men opfordres samtidig til at kommentere generelt på udbudsmaterialet, såfremt der ses at være uhensigtsmæssigheder eller lignende.