Daglig rengøring på halvdelen Odense Kommunes Skoler - Genåbnet dialog

Open/public
Start date: 29-09-2016 - 00:00
End date: 17-10-2016 - 23:59
Odense Kommune står foran at skulle konkurrenceudsætte rengøringen på 16 af byens skoler.

Udbuddet omfatter daglig rengøring på ca. 125.000 m2 fordelt på 16 skoler af forskellig størrelse i hele kommunen. Odense Kommune står i dag selv for rengøringen på alle enhederne.

Udbuddet bliver delt op i to delkontrakter med én leverandør på hver delaftale.

Der vil i forbindelse med udbuddet blive sat krav om virksomhedsoverdragelse af de medarbejdere, der i dag er ansat til at udføre opgaven.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvor der forventes at prækvalificere 5 virksomheder. Derudover afgiver Odense Kommune kontrolbud.

I denne forbindelse ønsker Odense Kommune at gennemføre offentlig dialog om udbudsmaterialets indhold.

Odense Kommune ligger i de enkelte fokusområder op til, at interesserede aktører kan komme med spørgsmål input til de specifikke emner, ud fra de vedlagte dokumenter.

Under de enkelte fokusområder, kan relevante dokumenter fremfindes.