Daglig rengøring på halvdelen Odense Kommunes Skoler - Genåbnet dialog

Open/public
Start date: 29-09-2016 - 00:00
End date: 17-10-2016 - 23:59
Odense Kommune står foran at skulle konkurrenceudsætte rengøringen på 16 af byens skoler.

Udbuddet omfatter daglig rengøring på ca. 125.000 m2 fordelt på 16 skoler af forskellig størrelse i hele kommunen. Odense Kommune står i dag selv for rengøringen på alle enhederne.

Udbuddet bliver delt op i to delkontrakter med én leverandør på hver delaftale.

Der vil i forbindelse med udbuddet blive sat krav om virksomhedsoverdragelse af de medarbejdere, der i dag er ansat til at udføre opgaven.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvor der forventes at prækvalificere 5 virksomheder. Derudover afgiver Odense Kommune kontrolbud.

I denne forbindelse ønsker Odense Kommune at gennemføre offentlig dialog om udbudsmaterialets indhold.

Odense Kommune ligger i de enkelte fokusområder op til, at interesserede aktører kan komme med spørgsmål input til de specifikke emner, ud fra de vedlagte dokumenter.

Under de enkelte fokusområder, kan relevante dokumenter fremfindes.  

17. Oktober 2016 -
Idea
Virksomhedsoverdragelse
Vedr. beregning af VO

Jeg vil foreslå at i grundigt gennemgår på hvilken måde vi som leverandører skal beregne prisen på VO.

Jeg vil foreslå at vi leverandører giver en pris ekskl. VO, og dette bliver beregnet efterfølgende når opgaven er vundet.

Det giver den effekt at Odense Kommune kun betaler for de virksomhedsoverdragede medarbejdere så længe de er ansat.

Hvis vi skal rengne dem med i prisen vil der blive stor spredning på hvordan det beregnes og i værste fald vil kommunen komme til at betale for nogle VO'er som ikke længere er ansat.

Samtidig vil Odense Kommune kunne se hvilken evt. besparelse Odense Kommune vil have når den gældende overenskomst for VO'erne udløber og de kommer over på vores overenskomst. 

17. Oktober 2016 - Anonymous
Idea
Udbudsmateriale og Kontrakt
Vedr. diverse foreslag til udbuddet

Hej

Et par tanker i forbindelse med det kommende udbud. 

Attached documents