Høring vedrørende udbud af håndværkerydelser 2020

Open/public
Start date: 22-05-2019 - 00:00
End date: 07-06-2019 - 23:59

Der gøres opmærksom på, at der er tale om 25 forskellige delaftaler, men udkast til kontrakt mv. er stort set ens for alle delaftalerne. Der er således kun udarbejdet ét udkast til kontrakt inkl. bilag for 11 fagområder. Det er tydeligt markeret, såfremt der er forskelle i indholdet i udkast til kontrakt samt udbudsbetingelserne.

Interesserede leverandører (tilbudsgivere) opfordres til at besvare de specifikke spørgsmål, som Odense Kommune har stillet, men opfordres samtidig til at kommentere generelt på udbudsmaterialet, såfremt der ses at være uhensigtsmæssigheder eller lignende.