Høring vedrørende udbud af håndværkerydelser 2020

Open/public
Start date: 22-05-2019 - 00:00
End date: 07-06-2019 - 23:59

Der gøres opmærksom på, at der er tale om 25 forskellige delaftaler, men udkast til kontrakt mv. er stort set ens for alle delaftalerne. Der er således kun udarbejdet ét udkast til kontrakt inkl. bilag for 11 fagområder. Det er tydeligt markeret, såfremt der er forskelle i indholdet i udkast til kontrakt samt udbudsbetingelserne.

Interesserede leverandører (tilbudsgivere) opfordres til at besvare de specifikke spørgsmål, som Odense Kommune har stillet, men opfordres samtidig til at kommentere generelt på udbudsmaterialet, såfremt der ses at være uhensigtsmæssigheder eller lignende.


6. Juni 2019 - Henning Stender, GLARMESTER STENDER ApS
Idea
Kravspecifikation
Glarmester

 1. Der bør skrives ind at arbejde skal udføres af faguddannede glarmestre og deres lærlinge.


2. Der bør skrives ind at de bydende virksomheder skal have et certificeret kvalitetsledelsessystem  minimum som ISO 9001.

6. Juni 2019 - Henning Stender, GLARMESTER STENDER ApS
Idea
Rammeaftale
Glarmester

1: Glarmester udbuddet bør opdeles i 4 geografiske område. som det er gjort på andre fagområder.


2: Ingen skal kunne vinde mere end 2 områder.

6. Juni 2019 - Mette Mosegaard, REDTZ GLAS OG FACADE A/S
Questions
Rammeaftale
Beløbsgrænse for rammeaftalen

En beløbsgrænse på 30.000 kr. er for lavt, de andre fagentrepriser har beløbsgrænser på minimum 50.000 kr. og den som er gældende nu for glarmester er også på 50.000 kr. 

6. Juni 2019 - Anonymous
Idea
Rammeaftale
Forslag til udbud

Dialog Ide`- udbud Emner som kan/bør med i eller ud af udbud:

• GPS – overvågning af firmabiler: sikre - tid/ planlægning og dokumentation

• Vagttelefon • De faggrupper hvor beløbsgrænsen er på 50.000,- bør overvejres forhøjes til det dobbelte

• Behandlinger/benævnelser på maler behandlinger er ikke korrekte, enkelte er udgået. Disse skal rettes for at ret givende tilbud/priser kan gives.

• Håndværkerydelser side 8: mht. ikke at være forpligtet til at anvende vindende håndværker, bør udgå af udbuddet. Da dette giver frit spil til teknisk service og andre.