Udrednings løsningen og bleer til kontinens området

Open/public
Start date: 16-03-2015 - 00:00
End date: 30-03-2015 - 23:59

Udbuddet vedrør levering af elektronisk udredningsløsning samt bleer til Odense Kommune.

Odense Kommune har udarbejdet et udkast til en kravspecifikation, tilbudsliste, rammeaftale og udbudsbetingelser, og ønsker i den forbindelse potentielle leverandøres kommentarer til materialet.

Odense Kommune ønsker leverandørernes kommentarer til om vi har overset nogle væsentlige punkter for at have en fyldestgørende kravspecifikation og tilbudsliste.

Odense Kommune er interesseret i dialog, men er ikke forpligtet til at følge eventuelle forslag til ændringer og lade disse indgå i udformningen af det endelige udbudsmateriale.

  
27. Marts 2015 - Anonymous
Idea
Ududsbetingelser
Én leverandør af udredningsløsning og bleer

I har valgt at der skal være én leverandør af udredningsløsning og bleer til Odense Kommune. Det er to store områder i udbyder i én aftale. Det ene produkt indgår som en del af behandling/kortlægning af inkontinens og det andet produkt er et hjælpemiddel der bevilges efter serviceloven. 

Det at I udbyder de to del-områder som én aftale kan virke konkurrenceforvridende fordi det så kun er virksomheder som har begge del-områder i deres sortiment, der kan byde. Det kan betyde at I ikke får det mest økonomisk fordelagtige tilbud som markedet kan tilbyde inden for de forskellige områder.  

27. Marts 2015 - Anonymous
Idea
Bilag 1 -Tilbudsbesvarelse
Krav-specificering af udredningsløsning

Det at I udbyder udredningsløsningen så detaljeret specificeret som I gør betyder at I sandsynligvis kun vil få et bud og derfor ikke kan være sikre på at I får det økonomisk mest fordelagtige tilbud som markedet kan tilbyde for den type funktionalitet som I efterspørger. En mere overordnet funktionsorienteret tankegang i forhold til udbuddet anbefales.

27. Marts 2015 - Anonymous
Idea
Bilag 1 -Tilbudsbesvarelse
Leverandørspecifik tilbudsliste

 

Tilbudslisten er meget leverandørspecifik. Er der produkter, som en anden tilbudsgiver ikke kan afgive tilbud på, må denne stå åben, og ved prisberegning indsættes højeste pris fra anden tilbudsgiver. Vi anbefaler at man i stedet orienterer sig i markedet og laver en mere neutral tilbudsliste som passer for flere leverandører inden for området.

27. Marts 2015 - Anonymous
Idea
Bilag 1 -Tilbudsbesvarelse
Kvalitetssikring af afprøvning ude i plejen

 

Der er udfordringer forbundet med kvalitetssikring af den afprøvning der finder sted ude i plejen.  For eksempel findes der ikke en kvalitetssikret metode til at sammenligne produkters sugekapacitet direkte ude i pleje. Den metode der per. i dag findes til at afdække et produkts sugekapacitet er Rothwell metoden. Hvis informationer om Rothwell kombineres med de almindelige mindstekrav for moderne inkontinensbleer vil man få et godt billede af hvorvidt produkterne kan fungere i forhold til kommunens behov.

27. Marts 2015 - Anonymous
Idea
Ududsbetingelser
Totaløkonomi

At man opnår en god totaløkonomi ved et indkøb forudsætter at man systematisk kan måle og følge op på de faktorer der indgår i den totaløkonomiske beregning i kontraktperioden. Ellers kan man ikke vurdere om indkøbet i praksis faktisk er godt købmandsskab og det er også meget udfordrende at realisere evt. gevinster. Vi anbefaler at man anskuer indkøbet mere funktionsorienteret og evaluerer indkøbet ud fra produkternes stykpris + om det er sandsynliggjort at leverandøren kan bidrage til at opfylde specifikke effektmål inden for satsningen. Dette indebærer også at effektmålene for satsningen må fremgå tydeligere. En sådan vinkel vil også i højere grad bringe leverandørernes faglighed og innovationskraft i spil hvilket vil skabe merværdi for kommunen.