Dialog omkring kommende udbud på grafiske ydelser

Open/public
Start date: 09-09-2013 - 00:00
End date: 27-09-2013 - 23:59

KomUdbud udbyder området i 9 hoveddelområder. Ved annonceringen vil udbuddet yderligere blive delt op i geografiske områder.


BEMÆRK: TIDSFRISTEN EN SKUBBET TIL PÅ FREDAG 27/9

Materialet lægges ud til markedshøring løbende.

Der ligger nu materiale til delområde 1-5 samt 7 og 9.

Den endelige udformning vil indeholde følgende delområder (de delområder som opdeles geografisk vil alle indeholde de samme prækvalifikationsbilag og kravspecifikationer, dvs. til delområde 1a, 1b og 1c knyttes de samme krav):

• Delaftale 1a: Print, kopi og tryk samt opsætning og layout på tryk til Odense Kommune (aftale med 3 lev.)
• Delaftale 1b: Print, kopi og tryk samt opsætning og layout på tryk til Sønderborg Kommune (aftale med 3 lev.)
• Delaftale 1c: Print, kopi og tryk samt opsætning og layout på tryk til Esbjerg Kommune (aftale med 3 lev.)
• Delaftale 2: Kuverter med logo til Odense og Esbjerg Kommune (aftale med 1 lev.) 
• Delaftale 3a: Bannere, skilte, autodeko og lign. til Odense og Svendborg Kommune (aftale med 3 lev.)
• Delaftale 3b: Bannere, skilte, autodeko og lign. til Århus Kommune (aftale med 3 lev.)
• Delaftale 3c: Bannere, skilte, autodeko og lign. til Sønderborg Kommune (aftale med 3 lev.)
• Delaftale 4a: Rådgivning og produktion af kampagner i trykte   medier til Odense Kommune (aftale med 5 lev.)
• Delaftale 4b: Rådgivning og produktion af kampagner i trykte medier til Århus Kommune (aftale med 5 lev.)
• Delaftale 4c: Rådgivning og produktion af kampagner i trykte medier til Esbjerg Kommune (aftale med 5 lev.)
• Delaftale 4d: Rådgivning og produktion af kampagner i trykte medier til Sønderborg Kommune (aftale med 5 lev.)
• Delaftale 5a: Rådgivning og produktion af kampagner på digitale og sociale medier til Odense Kommune (5 lev.)
• Delaftale 5b: Rådgivning og produktion af kampagner på digitale og sociale medier til Århus Kommune (5 lev.)
• Delaftale 5c: Rådgivning og produktion af kampagner på digitale og sociale medier til Esbjerg Kommune (5 lev.)
• Delaftale 5d: Rådgivning og produktion af kampagner på digitale og sociale medier til Sønderborg Kommune (5 lev.)
• Delaftale 6a: Rådgivning og produktion af kampagner i tv, biograf, og radio til Odense Kommune (aftale med 5 lev.)
• Delaftale 6b: Rådgivning og produktion af kampagner i tv, biograf, og radio til Århus Kommune (aftale med 5 lev.)
• Delaftale 6c: Rådgivning og produktion af kampagner i tv, biograf, og radio til Esbjerg Kommune (aftale med 5 lev.)
• Delaftale 6d: Rådgivning og produktion af kampagner i tv, biograf, og radio til Sønderborg Kommune (aftale med 5 lev.)
• Delaftale 7a: Totalentreprise på kampagner i flere medier til Odense Kommune (aftale med 5 lev.)
• Delaftale 7b: Totalentreprise på kampagner i flere medier til Århus Kommune (aftale med 5 lev.)
• Delaftale 7c: Totalentreprise på kampagner i flere medier til Esbjerg Kommune (aftale med 5 lev.)
• Delaftale 7d: Totalentreprise på kampagner i flere medier til Sønderborg Kommune? (aftale med 5 lev.)
• Delaftale 8: Håndtering af og rådgivning om jobannoncering via EasyCruit til Odense kommune (aftale med 1 lev.)
• Delaftale 9: Merchandise til Komudbud (aftale med 3 lev.)

 

For hver hoveddelområde er der lagt Prækvalifikationsbilag, Kravspecifikationer, Tildelingskriterier og de foreløbige tilbudslister ud til kommentering.

KomUdbud ønsker markedets kommentarer på de vedhæftede filer, samt på nærmere definerede problematikker.

11. September 2013 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
03. Bannere, skilte, autodeko
opstilling

  Afsnit 4 – opstilling: Er det er rimeligt krav, at leverandøren pålægges at tjekke om opstilling/placerig af det producerede er i overensstemmelse med lovgivning og regulativer på dette område?

11. September 2013 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
03. Bannere, skilte, autodeko
Holdbarhed

  Afsnit 16 – holdbarhed: er der noget nyt på dette område, end det i kravspecifikationen opstillede?

12. September 2013 - Daniel Gjøde, STUPID A/S
Questions
07. Totalentreprise på kampagner i flere medier
Dækker 07. Totaltentreprise over de andre også?

Hejsa,

Hvis man indsender i 07. Totalentreprise, dækker det så også over 04., 05. og 06., eller skal der stadig bydes ind seperat på disse?

Derudover: 
Er niveauet for miniudbud fastlagt på de 150.000? De virker meget lavt. ift. at man alt for ofte skal arbejde med miniudbud igen. Det er vores oplevelse vores kunder i kommunene er enige i dette.
500.000 eller højere ville være et bedre niveau. 

Mvh. Daniel Gjøde

19. September 2013 - Anonymous
Questions
03. Bannere, skilte, autodeko
Kvalitetssikringssystem

Er det muligt at få beskrevet hvad i forventer af et kvalitetssikringssystem og hvor højt det prioriteres. Gerne eksempler fra tidligere udbud.

20. September 2013 - Anonymous
Questions
01. Print, kopi og tryk
Delkriterium Kvalitet

Ved valg af det økonomisk mest fordelagtige tilbud indgår 'Kvalitet' som delkriterium med en vægt på 35-45%, og der skal indsendes 8 eksempler på tryksager af samme type som de, der skal afgives tilbud. - Hvilke objektive bedømmelseskriterier lægges der til grund for den evaluering af tryksagerne, som der skal foretages?

20. September 2013 - Anonymous
Questions
01. Print, kopi og tryk
Bedømmelse af leverandører i forskellige geografiske områder

Bedømmes de indkomne tilbud under ét, eller vil der blive foretaget en separat vurdering i de forskellige geografiske aftaleområder?

24. September 2013 - Anonymous
Questions
04. Rådgivning og produktion af kampagner i trykte medier (Reklamebureauydelser)
Hvad lægges der vægt på pris eller design

Det er måske lidt svært at svare på, men vedr design processen, hvad vægtes design eller pris. Og i færdiggørelses processen, er det opgavestilleren der bestemmer hvor mange korrekturgange der er eller hvordan aftales det, eller ligger der nogen fast procedure for det

24. September 2013 - Anonymous
Questions
04. Rådgivning og produktion af kampagner i trykte medier (Reklamebureauydelser)
Deadlines for diverse bilag

Som newbie indenfor Udbud vil jeg gerne vide hvor/hvordan deadlines for de forskellige fokusområder forfalder ?

Synes ikke jeg kan læse noget om dette i de respektive bilag.
Er dette informatione som tilgår senere ?

24. September 2013 - Anonymous
Questions
08.Håndtering af og rådgivning om jobannoncering via Emply
Kan der præciseres?

"Produktion af Jobannoncer" - menes der her grafisk produktion af printannoncer?

"Direct marketing på jobannoncering" - hvad menes der her?

Vægtes der på andet end pris - og i så fald på hvad og i hvilket forhold?

24. September 2013 - Anonymous
Questions
01. Print, kopi og tryk
Antal prækvalificerede

Vi vil umiddelbart foreslå at antallet af prækvalificerede bliver sat ned til 5 virksomheder, således at færre ressourcer bliver spildt.

24. September 2013 - Anonymous
Idea
01. Print, kopi og tryk
Bilag 3

Hvad menes med administration? - vil det ikke være mere relevant antal grafiske tilrettelæggere/projektledere?

24. September 2013 - Anonymous
Questions
01. Print, kopi og tryk
Priser

Der er stor forskel på opstartsomkostninger for forskellige produkter - det ville være en ide at kunne afgive opstatsomkostninger på alle produkterne?

25. September 2013 - Anonymous
Questions
01. Print, kopi og tryk
Bud på alle geografiske områder

Kan man ønske prækvalifikation i forhold til alle 3 delområder og hvordang? og hvordan vil det evalueres af kommunerne? Er der nedsat en projektgruppe, der vurderer samlet eller vurderer hver enkelt kommune sine egne ansøgere?

25. September 2013 - Anonymous
Questions
01. Print, kopi og tryk
Tilbudsbilaget

Jeg er klar over, at bilaget ikke er færdigt, men forventninger til papirkvalitet bedes specificeret yderligere for at modtage sammenlignelige tilbud. F.eks. 80 g multicopy eller lignende kvalitet. 150 g multiart silk eller lignende kvalitet osv.

25. September 2013 - Anonymous
Questions
01. Print, kopi og tryk
Tilbudsbilaget - rabat

Under priskriteriet vil jeg høre, hvordan man påtænker at vurdere rabatkolonnen? Vurderer man udelukkende på nettoprisen eller hvad er idéen med en rabatkolonne på tryksager, som ikke findes i en fast prisliste? Dette har været oppe mange gange i forbindelse med off. udbud også senest på spørgemøde i Odense Kommune. Jeg vil foretrække at leverandørerne opgiver den pris de tilbyder kommunen og den prisliste - netto - som de vil opgive på løbende printopgaver.

25. September 2013 - Michael Brochmann, Grakom Arbejdsgivere
Idea
09. Merchandise
CSR

Der bør under punktet kvalitetssikring også spørges ind til om virksomheden har tiltrådt Grafisk CSR kodeks. Specielt ifm med brug af underleverandører er det vigtigt, at de CSR krav der tegner kommunens indkøbspoltik også bredes ud i hele leverandørkæden

25. September 2013 - Michael Brochmann, Grakom Arbejdsgivere
Idea
04. Rådgivning og produktion af kampagner i trykte medier (Reklamebureauydelser)
CSR

Der bør under punktet kvalitetssikring også spørges ind til om virksomheden har tiltrådt Grafisk CSR kodeks. Specielt ifm med brug af underleverandører er det vigtigt, at de CSR krav der tegner kommunens indkøbspoltik også bredes ud i hele leverandørkæden

25. September 2013 - Anonymous
Questions
07. Totalentreprise på kampagner i flere medier
Valg af underleverandør

Er det korrekt forstået, at man i 07 selv kan vælge underleverandører - og ikke er underlagt delområde 1?

25. September 2013 - Anonymous
Questions
01. Print, kopi og tryk
Opsætning !

Der er følgende forslag i område 1: "mindre opsætning og tilretning af layout på trykopgaven" Hvad dækker det - omfang ?

Korrektur, evt nye fotos/illustrationer, ændringer i layout eller!!!

25. September 2013 - Michael Brochmann, Grakom Arbejdsgivere
Questions
07. Totalentreprise på kampagner i flere medier
Ophavsret

Vi mener, det kan være problematisk at ophavsretten til koncepter og kreative oplæg tilhører opdragsgiver, hvis ikke der er indgået en aftale. I tilfælde af miniudbud og afgivelse af tilbud bør der ikke være tale om at ophavsretten overgår fra tilbudsgiver, før der afgives en endelig tildeling af kontrakten.

25. September 2013 - Anonymous
Questions
04. Rådgivning og produktion af kampagner i trykte medier (Reklamebureauydelser)
Bæredygtighed!

Hvilken betydning får "bæredygtighed" i prækvalifikationsmaterialet?

fx fremgår det på Odense Kommunes hjemmeside at kommunen vil udvikle den bæredygtige og sunde by!. Skal det eksempelvis  dokumenteres, om man tænker bæredygtigt i valg af leverandør/underleverandør  - fx. med korte transportveje for tryksager, bannere og andet materiale. Eller om det er vigtigere med lave omkostninger ( ved eksempelvis køb i udlandet)

25. September 2013 - Michael Brochmann, Grakom Arbejdsgivere
Questions
01. Print, kopi og tryk
Kriterier for prækvalifikation

Hvordan vægtes/prioriteres kriterierne: størrelse, miljø, faglige og uddannelsesmæssige kvalifikationer ved mere end syv egnede ansøgere, når feltet af egnede ansøgere skal indsnævres? Dette bør præciseres. herunder hvilke parametre, der indgår i vægtningen under hvert punkt.

25. September 2013 - Michael Brochmann, Grakom Arbejdsgivere
Questions
03. Bannere, skilte, autodeko
Miljøkrav

Hvorfor er der fravær af miljøkrav såsom sporbarhed og og mulig genanvendelse af brugt materiale på dette område? Forsknings- og undersøgelser på området viser, at miljøbelastningen for bortskaffelse kan være meget væsentlige på dette felt.

25. September 2013 - Michael Brochmann, Grakom Arbejdsgivere
Questions
01. Print, kopi og tryk
Miljømærker

Der er i dag to officielle miljømærkninger på tryksagsområdet: Det Nordiske Svanemærke og Den Europæiske Blomst. Hvorfor indgår  den europæiske blomst ikke i miljøkravene ifm. tryksagsproduktionen?